Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Ponuka voľného pracovného miesta na RVPS Topoľčany

aktualizované dňa 17.8.2021

Služobný úrad Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Topoľčany,
Dr.Adámiho 17, 95501 Topoľčany


prijme po uskutočnení výberového konania do stálej štátnej služby uchádzača :

  • Obsadzovaná funkcia: odborný radca - inšpektor zdravia zvierat
  • Organizačný útvar: oddelenie zdravia zvierat
  • Hlavné úlohy: inšpekčná činnosť v zmysle pokynov ŠVPS SR na oddelení zdravia zvierat, veterinárna certifikácia
  • Platové podmienky: podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe.
  • kvalifikačné predpoklady: Univerzita veterinárskeho lekárstva - odbor všeobecné veterinárske lekárstvo alebo odbor hygieny potravín v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

Vieme poskytnúť ubytovanie.

V prípade záujmu uchádzať sa o danú pracovnú pozíciu bližšie informácie získate na adrese:

RVPS Topoľčany,
Dr.Adámiho 17, 95501 Topoľčany

e-mail: Riaditel.TO@svps.sk,
Tel: 0903955571