Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Ponuka voľných pracovných miest na RVPS Veľký Krtíš

aktualizované dňa 12.8.2021

Funkcia: odborný radca – referát zdravia a ochrany zvierat – welfare

 • Druh štátnej služby: dočasná štátna služba (zastupovanie MD, RD a D) od augusta 2021
 • Organizačný útvar: oddelenie zdravie zvierat 
 • Pravidelné miesto výkonu štátnej služby: Regionálna veterinárna a potravinová správa Veľký Krtíš Osloboditeľov 33, 990 01 Veľký Krtíš
 • Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – Univerzita veterinárneho lekárstva, študijný odbor všeobecné veterinárne lekárstvo
 • Ďalšie požiadavky: vodičský preukaz skupiny B
 • Platové podmienky: v zmysle zákona č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov.


 • V prípade záujmu uchádzača sa o dané štátnozamestnanecké miesto bližšie informácie získate na adrese: 
  RVPS  Veľký Krtíš
  Osloboditeľov 33, 
  990 01 Veľký Krtíš 
  E-mail: riaditel.vk@svps.sk
  mobil: MVDr. Gábrišová  0905 746 981
  Poznámka: vieme poskytnúť ubytovanie.