Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Vzdelávacie aktivity, tréningové kurzy

aktualizované dňa 11.6.2021
Informácie o IVVL
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov
Cesta pod Hradovou 13/A
041 77 Košice

tel.: 055/79 691 11 - ústredňa,
 fax: 055/79 691 66
e-mail: ivvl@ivvl.sk
web: www.ivvl.sk
Aktuálne vzdelávacie aktivity na IVVL

Uznávanie dokladov o vzdelaníVzdelávanie, tréningové kurzy, semináre


Rok 2011 (Archív)

 • 30.11.2011 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Vás pozýva na školenie „Ochrana zvierat pri preprave“, v moduloch "Podmienky prepravy domácich nepárnokopytníkov, hovädzieho dobytka, domácich oviec, domácich kôz a ošípaných" a "Podmienky prepravy domácich mačiek a domácich psov", ktoré sa uskutoční 8. decembra 2011 na ŠVPS SR v Bratislave. format PDF(veľkosť 73kB)
 • 30.11.2011 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov v súvislosti s novou právnou úpravou Zákona o veterinárnej starostlivosti č. 342/ 2011, Z.z. v znení neskorších predpisov (§ 22, ods.9 a § 6 ods. 2 písm ap., Odchyt zabehnutých a túlavých zvierat ) a pripravovanej Vyhláške o nebezpečných zvieratách organizuje informačný deň pre zástupcov mestských častí Košice - mesto k tejto problematike. format PDF(veľkosť 54kB)
 • 15.11.2011 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov (IVVL) organizuje informačný deň pre zástupcov samospráv miest a obcí SR v súvislosti s odchytom zabehnutých a túlavých zvierat. Informačný deň sa uskutoční 24. novembra 2011 v aule ŠVPS SR v Bratislave. format PDF(veľkosť 161kB)
 • 11.11.2011 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov (IVVL) v spolupráci s Ústavom štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv v Nitre (ÚŠKVBL) Vás pozýva na jednodňový seminár zameraný na Zákon NR SR č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, ktoré sa uskutoční 8. decembra 2011 na ŠVPS SR v Bratislave. format PDF(veľkosť 100kB)
 • 02.11.2011 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov (IVVL) Vás pozýva na školenie Ochrana zvierat pri preprave, modul: Podmienky prepravy domácich nepárnokopytníkov, hovädzieho dobytka, domácich oviec, domácich kôz a ošípaných, ktoré sa uskutoční 8 decembra 2011 na IŠVPS SR v Bratislave. format PDF(veľkosť 75kB)
 • 23.09.2011 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov (IVVL) Vás pozýva na vzdelávací kurz "Odchyt zabehnutých a túlavých zvierat", ktorý sa uskutoční v termíne 25.-28. október 2011 na IVVL v Košiciach. format PDF(veľkosť 179kB)
 • 22.08.2011 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov (IVVL) Vás pozýva na školenie Ochrana zvierat pri preprave, (podmienky prepravy hydiny, domáceho vtáctva a domácich králikov), ktoré sa uskutoční 21. septembra 2011 na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Žilina format PDF(veľkosť 67kB)
  Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov (IVVL) Vás pozýva na školenie Ochrana zvierat pri preprave, (podmienky prepravy domácich nepárnokopytníkov, hovädzieho dobytka, domácich oviec, domácich kôz a ošípaných), ktoré sa uskutoční 27. septembra 2011 na IVVL v Košiciach format PDF(veľkosť 74kB)
 • 23.05.2011 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov (IVVL) Vás pozýva na školenie Ochrana zvierat pri preprave, ktoré sa uskutoční 28. júna 2011 na Agroinštitúte Nitra š.p. v týchto moduloch:

  - Podmienky prepravy domácich nepárnokopytníkov, hovädzieho dobytka, domácich oviec, domácich kôz a ošípaných,

  - Podmienky prepravy iných cicavcov, vtákov, iných stavovcov a studenokrvných živočíchov. format PDF(veľkosť 188kB)

 • 20.04.2011 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Vás pozýva na školenie "Minimálne pravidlá ochrany kurčiat chovaných na produkciu mäsa", konané dňa 13.5.2011 na IVVL v Košiciach. format PDF(veľkosť 196kB)
 • 30.03.2011 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov (IVVL) Vás pozýva na školenie Ochrana zvierat pri preprave, ktoré sa uskutoční 27. apríla 2011 na IVVL v Košiciach v týchto moduloch:

  - Podmienky prepravy domácich nepárnokopytníkov, hovädzieho dobytka, domácich oviec, domácich kôz a ošípaných,

  - Podmienky prepravy iných cicavcov, vtákov, iných stavovcov a studenokrvných živočíchov.

  Školenie je určené pre prepravcov, prevádzkovateľov – chovateľov, obchodníkov, zhromažďovacie strediská a bitúnky. format PDF(veľkosť 173kB)

 • 21.03.2011 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Vás pozýva na odborný vzdelávací kurz "Odchyt zabehnutých a túlavých zvierat", konané v dňoch 12-15.4.2011 na IVVL v Košiciach. format PDF(veľkosť 183kB)
 • 11.03.2011 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Vás pozýva na odborné školenie "Minimálne pravidlá ochrany kurčiat chovaných na produkciu mäsa", konané dňa 30.3.2011 na ŠVPS SR v Bratislave. format PDF(veľkosť 158kB)
 • 10.03.2011 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Vás pozýva na odborné školenie "Ochrana zvierat pri preprave, modul: Podmienky prepravy hydiny, domáceho vtáctva a domácich králikov", konané dňa 22.3.2011 na Agroinštitúte v Nitre. format PDF(veľkosť 53kB)
 • 24.02.2011 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Vás pozýva na odborné školenie "Minimálne pravidlá ochrany kurčiat chovaných na produkciu mäsa v zmysle nariadenia vlády SR č. 275/2010 Z.z.", konané dňa 17.3.2011 na KVPS Žilina format PDF(veľkosť 159kB)
 • 27.01.2011 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Vás pozýva na odborné školenie "Minimálne pravidlá ochrany kurčiat chovaných na produkciu mäsa v zmysle nariadenia vlády SR č. 275/2010 Z.z.", konané dňa 18.2.2011 na IVVL Košice
 • format PDF(veľkosť 163kB)
 • 27.01.2011 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Vás pozýva na odborný vzdelávací kurz "Odchyt zabehnutých a túlavých zvierat" konaný v dňoch 1.2.2011 - 4.2.2011 (4 dni) na IVVL Košice
 • format PDF(veľkosť 138kB)
 • 11.01.2011 IVVL Košice v rámci Programu rozvoja vidieka 2007 – 2013 SR, Opatrenia 3.3, realizuje projekt Ochrana zvierat pri preprave, modul A: Podmienky prepravy domácich nepárnokopytníkov, hovädzieho dobytka, domácich oviec, domácich kôz a ošípaných určený pre mikropodniky, neziskové organizácie, samostatne hospodáriacich roľníkov, inštitúcie verejnej správy a ostatných. Táto vzdelávacia aktivita sa uskutoční 28.1.2011 na IVVL Košice
 • format PDF(veľkosť 211kB)
 • 11.01.2011 Piaty ročník medzinárodných lyžiarskych pretekov v obrovskom slalome veterinárov Euroregiónu Beskydy   format PDF(veľkosť 113kB)
 • 11.01.2011 Pozvánka na odborno-spoločensko-športové podujatie, Dolný Kubín, 4-5.2.2011   format PDF(veľkosť 142kB)

Rok 2010

 • 18.10.2010 15. medzinárodný kurz - Harmonizácia hodnotenia kvality ovocia a zeleniny
 • 18.10.2010 Pozvánka na seminár o označovaní potravín, organizovaný informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu na Slovensku  format PDF(veľkosť 392kB)
 • 08.09.2010 Pozvánka na vzdelávaciu aktivitu "Ochrana zvierat pri preprave “, konaný dňa 8. októbra 2010 v Nitre, zameraný na podmienky prepravy domácich nepárnokopytníkov, hovädzieho dobytka, domácich oviec, domácich kôz a ošípaných format PDF(veľkosť 179kB)
 • 16.08.2010 Pozvánka na 15. medzinárodný školiaci kurz „Harmonizácia hodnotenia kvality ovocia a zeleniny format PDF(veľkosť 81kB) , prihláška SK  formát RTF, prihláška EN  formát RTF, program školenia SK  format PDF(veľkosť 577kB) , program školenia EN  format PDF(veľkosť 367kB)
 • 19.07.2010 IVVL Košice v rámci Programu rozvoja vidieka 2007 – 2013 SR, Opatrenia 3.3, realizuje projekt Ochrana zvierat pri preprave určený pre mikropodniky, neziskové organizácie, samostatne hospodáriacich roľníkov, inštitúcie verejnej správy a ostatných. Táto vzdelávacia aktivita sa uskutoční 10. 9. 2010 na Agroinštitúte v Nitre formát PDF(veľkosť 201kB)
 • 07.06.2010 Pozvánka na vzdelávaciu aktivitu "Ochrana zvierat pri preprave “, konaný dňa 29. júna 2010 v Košiciach, zameraný na podmienky prepravy domácich nepárnokopytníkov, hovädzieho dobytka, domácich oviec, domácich kôz a ošípaných format PDF(veľkosť 201kB)
 • 09.03.2010 Pozvánka na tréningový kurz organizovaný pre prepravcov živých zvierat na tému: „Ochrana zvierat pri preprave “, konaný dňa 30. marca 2010 v Trnave, zameraný na podmienky prepravy domácich nepárnokopytníkov, hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz - modul "A" format PDF(veľkosť 200kB)
 • 04.03.2010 Pozvánka na tréningový kurz organizovaný pre prepravcov živých zvierat na tému: „Ochrana zvierat pri preprave “, konaný dňa 23.marca 2010 v Košiciach, zameraný na podmienky prepravy hydiny, domáceho vtáctva a domácich králikov - modul "B" format PDF(veľkosť 200kB)
 • 04.03.2010 Pozvánka na tréningový kurz organizovaný pre prepravcov živých zvierat na tému: „Ochrana zvierat pri preprave “, konaný dňa 23. marca 2010 v Košiciach, zameraný na podmienky prepravy domácich psov a mačiek – modul "C" format PDF(veľkosť 200kB)
 • 22.02.2010 Vzdelávací kurz "Odchyt zabehnutých a túlavých zvierat" formát PDF (veľkosť 139kB), prihláška na kurz formát PDF (veľkosť 42kB)
 • 15.02.2010 Konferencia - Zmeny vo vinárskej legislatíve, nové označovanie a pohľady na regionálnu kvalitu vína
 • 01.02.2010 Aktivity projektového vzdelávania na Inštitúte vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach
 • 25.01.2010 Konferencia „Zmeny vo vinárskej legislatíve, nové označovanie a pohľady na regionálnu kvalitu vína“ format PDF(veľkosť 345kB)

Rok 2009

 • 23.11.2009 IVVL Košice, v rámci Programu rozvoja vidieka 2007 -2013, Opatrenia 1.6, realizuje projekt “ Zvyšovanie informovanosti a vzdelávania v agrárnom sektore v SR“, modul: Prehľad vybraných Zákonných požiadaviek hospodárenia - Cross Compliance (Krížové plnenie) a štandardy GAEC (Dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky) - pozvánka formát PDF(veľkosť 157kB)
 • 20.11.2009 Pozvánka na tréningový kurz organizovaný pre prepravcov živých zvierat na tému: „Ochrana zvierat pri preprave “, konaný dňa 8. decembra 2009 v Nitre formát PDF(veľkosť 244kB)
 • 08.10.2009 Pozvánka na tréningový kurz organizovaný pre prepravcov živých zvierat na tému: „Ochrana zvierat pri preprave “, konaný dňa 27. októbra 2009 v Košiciach, zameraný  na podmienky prepravy domácich nepárnokopytníkov, hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz - modul A formát PDF(veľkosť 206kB)
 • 30.06.2009 Cezhraničná spolupráca medzi SZPI Brno a ŠVPS SR Bratislava - konferencia pri príležitosti ukončenia projektu „POSILNENIE SPOLUPRÁCE A ROZVOJ SIETÍ MEDZI PRIHRANIČNÝMI REGIÓNMI ČESKEJ REPUBLIKY A SLOVENSKEJ REPUBLIKY V OBLASTI ÚRADNEJ KONTROLY POTRAVÍN“
 • 17.06.2009 Pozvánka na tréningový kurz organizovaný pre prepravcov živých zvierat na tému: „Ochrana zvierat pri preprave “, konaný dňa 24. júna 2009 v Košiciach, zameraný na podmienky prepravy psov a mačiek – modul C formát PDF(veľkosť 256kB)
 • 17.06.2009 Pozvánka na tréningový kurz organizovaný pre prepravcov živých zvierat na tému: „Ochrana zvierat pri preprave “, konaný dňa 24. júna 2009 v Košiciach, zameraný na podmienky prepravy iných cicavcov, vtákov, iných stavovcov a studenokrvných živočíchov - modul "D" formát PDF(veľkosť 256kB)
 • 17.06.2009 Pozvánka na tréningový kurz organizovaný pre prepravcov živých zvierat na tému: „Ochrana zvierat pri preprave “, konaný dňa 30. júna 2009 v Košiciach, zameraný na podmienky prepravy nepárnokopytníkov, hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz - modul A formát PDF(veľkosť 256kB)
 • 17.06.2009 Pozvánka na tréningový kurz organizovaný pre prepravcov živých zvierat na tému: „Ochrana zvierat pri preprave “, konaný dňa 30. júna 2009 v Košiciach, zameraný na podmienky prepravy hydiny, domáceho vtáctva a domácich králikov - modul "B" formát PDF(veľkosť 256kB)
 • 13.05.2009 Oznam Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov (IVVL Košice) o vypísaní ponukového konania na prenájom nebytových priestorov formát PDF (veľkosť 111kB)
 • 07.04.2009 Pozvánka na tréningový kurz organizovaný pre prepravcov živých zvierat na tému: „Ochrana zvierat pri preprave “, konaný dňa 21.4.2009 v Nitre, zameraný na podmienky prepravy poštových holubov (hydiny, domáceho vtáctva a domácich králikov) - modul B formát PDF (veľkosť 256kB)
 • 06.04.2009 Pozvánka na tréningový kurz organizovaný pre prepravcov živých zvierat na tému: „Ochrana zvierat pri preprave “, konaný dňa 21.4.2009 v Nitre, zameraný na podmienky prepravy koní - modul A (nepárnokopytníkov, hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz) formát PDF (veľkosť 256kB)
 • 16.03.2009 Pozvánka na tréningový kurz organizovaný pre prepravcov živých zvierat na tému: „Ochrana zvierat pri preprave “, konaný dňa 18.3.2009 v Košiciach, zameraný na podmienky prepravy hydiny, domáceho vtáctva a domácich králikov - modul "B"   - zrušené pre nedostatočný počet záujemcov
 • 16.03.2009 Pozvánka na tréningový kurz organizovaný pre prepravcov živých zvierat na tému: „Ochrana zvierat pri preprave “, konaný dňa 18.3.2009 v Košiciach, zameraný na podmienky prepravy iných cicavcov, vtákov, iných stavovcov a studenokrvných živočíchov - modul "D"  - zrušené pre nedostatočný počet záujemcov
 • 23.02.2009 Pozvánka na tréningový kurz organizovaný pre prepravcov živých zvierat na tému: „Ochrana zvierat pri preprave “, konaný dňa 6.3.2009 v Košiciach, zameraný na podmienky prepravy nepárnokopytníkov, hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz - modul A formát PDF (veľkosť 257kB)
 • 23.02.2009 Pozvánka na tréningový kurz organizovaný pre prepravcov živých zvierat na tému: „Ochrana zvierat pri preprave “, konaný dňa 6.3.2009 v Košiciach, zameraný na podmienky prepravy psov a mačiek domácich – modul C formát PDF (veľkosť 255kB)

Rok 2008

 • 12.12.2008 Pozvánka na medzinárodnú konferenciu „Regionálne zvláštnosti vo vinohradníctve, vinárstve na Slovensku a v Európe – ich zachovanie a rozvoj “ uskutočnenej v dňoch 3.-4.2009 v Mojmírovciach formát PDF (veľkosť 111kB)
 • 01.12.2008 Pozvánka na tréningový kurz organizovaný pre prepravcov živých zvierat na tému: „Ochrana zvierat pri preprave “, konaný dňa 12.12.2008 v Košiciach, zameraný na podmienky prepravy domácich nepárnokopytníkov, hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz - modul A formát PDF (veľkosť 257kB)
 • 06.11.2008 Pozvánka na tréningový kurz organizovaný pre prepravcov živých zvierat na tému: „Ochrana zvierat pri preprave “, konaný dňa 21.11.2008 v Košiciach, zameraný na podmienky prepravy iných cicavcov, vtákov, iných stavovcov a studenokrvných živočíchov - modul "D" formát PDF (veľkosť 249kB)
 • 06.11.2008 Pozvánka na tréningový kurz organizovaný pre prepravcov živých zvierat na tému: „Ochrana zvierat pri preprave “, konaný dňa 21.11.2008 v Košiciach, zameraný na podmienky prepravy hydiny, domáceho vtáctva a domácich králikov - modul "B" formát PDF (veľkosť 249kB)
 • 27.10.2008 Podprahová zákazka s výzvou na predkladanie ponúk podľa § 99 zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „ Zabezpečovanie leteniek a služieb súvisiacich s leteckou prepravou osôb do zahraničia“ formát PDF (veľkosť 171kB)
 • 20.10.2008 Pozvánka na tréningový kurz organizovaný pre prepravcov živých zvierat na tému: „Ochrana zvierat pri preprave “, konaný dňa 19.11.2008 v Nitre, zameraný na podmienky prepravy domácich nepárnokopytníkov, hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz  - modul A formát PDF (veľkosť 254kB), prihláška formát PDF (veľkosť 97kB)
 • 20.10.2008 Pozvánka na tréningový kurz organizovaný pre prepravcov živých zvierat na tému: „Ochrana zvierat pri preprave “, konaný dňa 19.11.2008 v Nitre, zameraný na podmienky prepravy domácich psov a mačiek  - modul C formát PDF (veľkosť 246kB), prihláška formát PDF (veľkosť 97kB)
 • 20.10.2008 Plán tréningových kurzov „Ochrana zvierat pri preprave“ podľa jednotlivých modulov formát PDF (veľkosť 99kB)
 • 02.10.2008 Správa z 13. ročníka medzinárodného kurzu OECD - EHK/OSN „Harmonizácia hodnotenia kvality ovocia a zeleniny“
 • 12.05.2008Pozvánka na tréningový kurz organizovaný pre prepravcov živých zvierat na tému: „Ochrana zvierat pri preprave “, konaný dňa 19.5.2008 v Košiciach, zameraný na podmienky prepravy nepárnokopytníkov, hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz  - modul A formát PDF (veľkosť 256kB)
 • 02.04.2008 Pozvánka na tréningový kurz organizovaný pre prepravcov živých zvierat na tému: „Ochrana zvierat pri preprave “, konaný dňa 11.4.2008 v Košiciach, zameraný na podmienky prepravy hydiny, domáceho vtáctva a domácich králikov - modul "B"  formát PDF (veľkosť 255kB)
 • 02.04.2008 Pozvánka na tréningový kurz organizovaný pre prepravcov živých zvierat na tému: „Ochrana zvierat pri preprave “, konaný dňa 11.4.2008 v Košiciach, zameraný na podmienky prepravy iných cicavcov, vtákov, iných stavovcov a studenokrvných živočíchov - modul "D"  formát PDF (veľkosť 255kB)
 • 10.03.2008 Biologické aspekty v intenzívnom chove hospodárskych zvierat - medzinárodný seminár k implementácii Európskeho dohovoru o ochrane zvierat chovaných na farmárske účely, uskutočnený v dňoch 13. - 14.3.2008. Program k medzinárodnému semináru na stiahnutie: formát PDF (veľkosť 146kB)
 • 26.02.2008 Pozvánka na tréningový kurz organizovaný pre prepravcov živých zvierat na tému: „Ochrana zvierat pri preprave “, konaný dňa 4.3.2008 v Topoľčanoch, zameraný na podmienky prepravy hydiny, domáceho vtáctva a domácich králikov - modul "B"  formát PDF (veľkosť 256kB)
 • 01.02.2008 Pozvánka na tréningový kurz organizovaný pre prepravcov živých zvierat na tému: „Ochrana zvierat pri preprave “, konaný dňa 8.2.2008 v Košiciach, zameraný na podmienky prepravy iných cicavcov, vtákov, iných stavovcov a studenokrvných živočíchov - modul "D"  formát PDF (veľkosť 256kB)
 • 01.02.2008 Pozvánka na tréningový kurz organizovaný pre prepravcov živých zvierat na tému: „Ochrana zvierat pri preprave “, konaný dňa 8.2.2008 v Košiciach, zameraný na podmienky prepravy psov a mačiek - modul "C" formát PDF (veľkosť 255kB)
 • 29.01.2008 Plán tréningových kurzov „Ochrana zvierat pri preprave“na rok 2008 formát PDF (veľkosť 47kB)

Rok 2007

 • 03.12.2007 Pozvánka na tréningový kurz organizovaný pre prepravcov živých zvierat na tému: „Ochrana zvierat pri preprave “, konaný dňa 13.12.2007 v Košiciach, zameraný na podmienky prepravy hovädzieho dobytka, domácich oviec domácich kôz a ošípaných. formát PDF (veľkosť 256kB)
 • 03.12.2007 Pozvánka na tréningový kurz organizovaný pre prepravcov živých zvierat na tému: „Ochrana zvierat pri preprave “, konaný dňa 14.12.2007 v Košiciach, zameraný na podmienky prepravy psov a mačiek formát PDF (veľkosť 254kB)
 • 03.12.2007 Pozvánka na tréningový kurz organizovaný pre prepravcov živých zvierat na tému: „Ochrana zvierat pri preprave “, konaný dňa 18.12.2007 v Trnave, zameraný na podmienky prepravy hydiny, domáceho vtáctva a domácich králikov formát PDF (veľkosť 255kB)
 • 03.12.2007 Pozvánka na tréningový kurz organizovaný pre prepravcov živých zvierat na tému: „Ochrana zvierat pri preprave “, konaný dňa 19.12.2007 v Nitre, zameraný na podmienky prepravy hovädzieho dobytka, domácich oviec domácich kôz a ošípaných formát PDF (veľkosť 255kB)
 • 12.11.2007 Pozvánka na tréningový kurz organizovaný pre prepravcov živých zvierat na tému: „Ochrana zvierat pri preprave “, konaný dňa 23.11.2007 v Bratislave, zameraný na podmienky prepravy iných cicavcov, vtákov, iných stavovcov a studenokrvných živočíchov - modul D formát PDF (veľkosť 256kB)
 • 12.11.2007 Pozvánka na tréningový kurz organizovaný pre prepravcov živých zvierat na tému: „Ochrana zvierat pri preprave “, konaný dňa 11.12.2007 v Košiciach, zameraný na podmienky prepravy iných cicavcov, vtákov, iných stavovcov a studenokrvných živočíchov - modul D formát PDF (veľkosť 255kB)
 • 19.06.2007 Pozvánka na tréningový kurz organizovaný pre prepravcov živých zvierat na tému: „Ochrana zvierat pri preprave “, konaný dňa 28.6.2007 na KVPS v Žiline, zameraný na podmienky prepravy koní - modul A formát PDF (veľkosť 259kB)
 • 26.04.2007 Pozvánka na tréningový kurz organizovaný pre prepravcov živých zvierat na tému: „Ochrana zvierat pri preprave “, konaný dňa 11.5.2007 v Nitre, zameraný na podmienky prepravy psov a mačiek - modul C formát PDF
 • 26.04.2007 Pozvánka na tréningový kurz organizovaný pre prepravcov živých zvierat na tému: „Ochrana zvierat pri preprave “, konaný dňa 10.5.2007 v Čiernej Vode pri Bratislave, zameraný na podmienky prepravy koní - modul A formát PDF
 • 19.03.2007 Pozvánka na tréningový kurz organizovaný pre prepravcov živých zvierat na tému: „Ochrana zvierat pri preprave “, konaný dňa 24.3.2007 v Nitre, zameraný na podmienky prepravy hydiny, domáceho vtáctva a domácich králikov -poštové holuby - modul B formát PDF (veľkosť 259kB)
 • 15.03.2007 Pozvánka na tréningový kurz organizovaný pre prepravcov živých zvierat na tému: „Ochrana zvierat pri preprave “, konaný dňa 23.3.2007 v Trnave, zameraný na podmienky prepravy hydiny, domáceho vtáctva a domácich králikov - modul B formát PDF (veľkosť 260kB)
 • 01.03.2007 ;Pozvánka na tréningový kurz organizovaný pre prepravcov živých zvierat na tému: „Ochrana zvierat pri preprave “, konaný dňa 13.3.2007 v Košiciach, zameraný na podmienky prepravy ošípaných, hovädzieho dobytka, oviec a kôz - modul A formát PDF (veľkosť 257kB)
 • 13.02.2007 Projekt vzdelávania z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu  
 • 12.02.2007 Pozvánka na tréningový kurz organizovaný pre prepravcov živých zvierat na tému: „Ochrana zvierat pri preprave “, konaný dňa 23.2.2007 v Nitre, zameraný na podmienky prepravy ošípaných, hovädzieho dobytka, oviec a kôz - modul A formát PDF (veľkosť 260kB)
 •  (veľkosť 110kB)
 • 09.01.2007 Pozvánka na školenie "Vzdelávanie v oblasti požiadaviek na ochranu zvierat používaných na pokusné účely alebo na iné vedecké účely" konané dňa 24.01.2006 v Bratislave formát PDF (veľkosť 36kB)

Rok 2006

 • 04.12.2006 Pozvánka na tréningový kurz organizovaný pre prepravcov živých zvierat na tému: „Ochrana zvierat pri preprave “, konaný dňa 14.12.2006 v Trenčíne, zameraný na podmienky prepravy psov a mačiek - modul "C" formát PDF (veľkosť 260kB)
 • 10.11.2006  Pozvánka na školenie - "Vzdelávanie v oblasti požiadaviek na ochranu zvierat používaných na pokusné účely alebo na iné vedecké účely"
 • 21.09.2006 Projekty vzdelávania z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu - vzdelávanie v oblasti požiadaviek na ochranu zvierat pri preprave formát PDF (veľkosť 108kB)
 • 13.09.2006  Pozvánka na tréningový kurz organizovaný pre prepravcov živých zvierat na tému: „Ochrana zvierat pri preprave “, konaný dňa 23.9.2006 v Žiline, zameraný na podmienky prepravy hydiny, domáceho vtáctva a domácich králikov - modul B formát PDF (veľkosť 256kB)
 • 30.08.2006 Správa z 11. medzinárodného školiaceho kurzu konaného pod záštitou OECD a EHK/OSN  - „HARMONIZÁCIA HODNOTENIA KVALITY OVOCIA A ZELENINY“ formát PDF (veľkosť 259kB)
 • 14.08.2006  Projekty vzdelávania z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu  
 • 14.08.2006  Vzdelávanie v oblasti identifikácie a registrácie zvierat  
 • 04.07.2006  Pozvánka na tréningový kurz organizovaný pre prepravcov živých zvierat na tému: „Ochrana zvierat pri preprave “, konaný dňa 19.7.2006 v Bratislave, zameraný na podmienky prepravy ošípaných, hovädzieho dobytka, oviec, kôz - modul A formát PDF (veľkosť 58kB)
 • 05.06.2006  Pozvánka na tréningový kurz organizovaný pre prepravcov živých zvierat na tému: „Ochrana zvierat pri preprave “, konaný dňa 9.6.2006 v Košiciach formát PDF (veľkosť 185kB)
 • 26.05.2006  Pozvánka na tréningový kurz organizovaný pre prepravcov živých zvierat na tému: „Ochrana zvierat pri preprave, preprava hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec - modul A “ konaný dňa 16.6.2006 v Nitre formát PDF (veľkosť 185kB)
 • 26.05.2006  Pozvánka na tréningový kurz organizovaný pre prepravcov živých zvierat na tému: „Ochrana zvierat pri preprave, preprava hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec - modul A “ konaný dňa 1.6.2006 v Košiciach formát PDF (veľkosť 186kB)
 • 21.04.2006  Pozvánka na tréningový kurz organizovaný pre prepravcov živých zvierat na tému: „Ochrana zvierat pri preprave - preprava koní “ konaný dňa 3.5.2006 v Nitre formát PDF (veľkosť 50kB)
 • 30.01.2006  Pozvánka na tréningový kurz organizovaný pre prepravcov živých zvierat na tému: „Ochrana zvierat pri preprave“ konaný dňa 33.2.2006 v Trnave formát PDF (veľkosť 185kB)