Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Africký mor ošípaných - opatrenia


Informácie pre chovateľov ošípaných, regionálne komory veterinárnych lekárov, poľovnícke organizácie, výrobcov a spracovateľov bravčového mäsa

 

       V súvislosti s výskytom afrického moru ošípaných u uhynutých diviakov v Poľsku v blízkosti hraníc s Bieloruskom Európska komisia vydala opatrenie, v ktorom ukladá zákaz vývozu živých ošípaných, mäsa a mäsových výrobkov z okresov v okolí ohniska nákazy v rámci Poľska a do krajín EÚ. Tým sú štandardným spôsobom zabezpečené garancie zabránenia ďalšieho šírenia nákazy na území Poľska resp. ostatných krajín EÚ. Z uvedeného dôvodu nie je potrebné robiť ďalšie opatrenia zo strany SR k dovozu mäsa z Poľska. Aj napriek uvedenému hlavný veterinárny lekár SR vydal usmernenie pre všetky regionálne veterinárne a potravinové správy na zvýšenie intenzity kontrol podmienok proti zavlečeniu nákazy do chovov na Slovensku - kontroly pohybu osôb, motorových vozidiel, premiestňovania ošípaných, zabezpečenie chovov proti kontaktu s voľne žijúcimi zvieratami. Všetky tieto opatrenia smerujú k zabezpečeniu ochrany fariem a zvierat pred nákazou vírusom afrického moru ošípaných.

 

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky vydala usmernenie pre regionálne veterinárne a potravinové správy, aby v spolupráci s poľovnými združeniami vykonávali zvýšený monitoring diviakov v regiónoch a informovali o aktuálnej nákazovej situácii v súvislosti s výskytom afrického moru ošípaných regionálne komory veterinárnych lekárov, poľovnícke organizácie, chovateľov ošípaných, výrobcov a spracovateľov bravčového mäsa.

 

ŠVPS SR zároveň vzhľadom na aktuálnu nákazovú situáciu v súvislosti s výskytom afrického moru ošípaných v diviačej populácii v Poľsku, Litve, Bielorusku a Ukrajine určila povinnosť vyšetrovať všetky vzorky od diviakov z okresov Trebišov, Michalovce, Sobrance, Snina, Humenné, Medzilaborce, Stropkov, Svidník, Bardejov, Stará Ľubovňa, Kežmarok a Poprad, ktoré boli zaslané na vyšetrenie klasického moru ošípaných, aj na prítomnosť protilátok proti africkému moru ošípaných.

 

ŠVPS SR je pravidelne informovaná o vývoji situácie zo strany Európskej komisie a je pripravená aktualizovať všetky nariadené opatrenia.