Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Aktualizácia vývoja epizootologickej situácie HPAI H5N1 v SR k 5.2.2024

aktualizované dňa 5.2.2024

PRIMÁRNE OHNISKO

Nový Pavol (RVPS Komárno) – podozrenie 25.1., potvrdenie 26.1.

  • Piatok 2.2. ukončenie depopulácie sektoru E (40.000 ks hydiny), ostatné sektory boli  minulý týždeň PCR negatívne, začiatok predbežného čistenia a dezinfekcie

Epizootologické šetrenie stále prebieha, dosledovávajú sa pohyby vozidiel.

Všetky pohyby na farme sú zastavené od 25.1.

2 nové potvrdené SEKUNDÁRNE OHNISKÁ

Dňa 2.2. 2024 (piatok) boli v ranných hodinách nahlásené náhle zvýšené úhyny v 2 chovoch hydiny (rozmnožovacie a úžitkové chovy kury domácej) na príslušné RVPS Senec a RVPS Trnava:

  • farma Veľká Častá, RVPS Senec (v pozitívnom sektore E (ohnisko) sa nachádzalo pôvodne cca 28.000 ks hydiny v rámci 4 kŕdľov)
  • farma Špačince, RVPS Trnava (v ohnisku sa nachádzalo pôvodne cca 24.000 ks hydiny v rámci 4 kŕdľov).

Tieto RVPS bezodkladne informovali ŠVPS SR o podozrení na nákazu HPAI. Boli vydané opatrenia na mieste pri podozrení a pozastavené všetky pohyby. Okamžite sa začalo s epizootologickým šetrením. Na základe predbežných záverov bola vysoká pravdepodobnosť, že ide o sekundárne ohniská, epizootologicky prepojené s primárnym ohniskom na farme Nový Pavol. 

Boli odobraté úradné vzorky (kadávery), ktoré boli po dohode s NRL (VÚ Zvolen) poslom doručené priamo do NRL a následne ešte v ten istý deň prednostne vyšetrené metódou PCR.

Dňa 2.2.2024 o 18:54 informovalo NRL pre AI o pozitívnom výsledku vyšetrovaných vzoriek z obidvoch podozrivých fariem (metódou PCR) na vírus vysokopatogénnej aviárnej influenzy (HPAI) subtypu H5N1. Patologicko-anatomická pitva preukázala hemoragickú enteritídu, hemoragickú slezinu a obličky, cyanózu hrebienkov a lalôčikov.

Zdroj nákazy

Predpokladaným zdrojom nákazy pre primárne ohnisko je pravdepodobne nepriame zavlečenie vírusu prostredníctvom nakazených voľne žijúcich vtákov, nepriamym kontaktom.

V okolí sa zvyknú na vodných plochách zdržiavať napríklad labute vo vyšších počtoch. U týchto vtákov boli takisto zaznamenané úhyny a boli odoberané vzorky za účelom laboratórneho vyšetrenia na prítomnosť vírusu  - HPAI H5N1 pozitívna labuť na vodnom kanále priamo za pozitívnym chovom z minulého týždňa, odobratá vzorka 26.1.

Epizootologické šetrenie naďalej prebieha, na základe doterajších zistení je predpokladaný zdroj nákazy pre druhé a tretie ohnisko nepriamy epi kontakt s pozitívnou farmou Nový Pavol.

Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat

Na základe uvedeného RVPS Trnava a RVPS Senec nariadili opatrenia v zmysle platných predpisov (opatrenia v ohnisku nákazy a opatrenia pre reštrikčné pásmo (tj. ochranné pásmo (rádius 3km) a pásmo dohľadu (rádius 10 km))

Tieto nariadenia sú adresované prevádzkovateľovi, obciam v rámci pásiem, chovateľom hydiny a iného vtáctva v rámci pásiem a poľovníckym združeniam, a to obdobným spôsobom ako to bolo pri primárnom ohnisku na farme Nový Pavol.