Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Infekčná anémia koní na Slovensku.


Druhý výskyt infekčnej anémie koní na Slovensku.

Dňa 16.11.2016 bolo laboratórnym vyšetrením potvrdené druhé ohnisko infekčnej anémie koní na Slovensku.

Choroba bola diagnostikovaná u jedného koňa súkromného chovateľa v obci Litava okres Krupina.
ŠVPS SR Bratislava a RVPS Zvolen bezodkladne prijali nevyhnutné opatrenia na zabránenie šírenia infekčnej anémie koní na Slovensku.

Opatrenia zahŕňajú dočasný zákaz pretekov a zvodov koní v 10km pásme od ohniska choroby, klinické vyšetrenie všetkých koní v 10km pásme od ohniska choroby ako aj odber vzoriek na laboratórne vyšetrenie EIA.