Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

I.   Národné referenčné laboratóriá [ National reference laboratories ]

Aktualizované dňa 1.3.2011


Národné referenčné laboratóriá [ National reference laboratories ]

Vyhľadávanie/Triedenie/ Export
  

Zobraz všetko (zrušenie filtru)

Export do formátu: XLS | DOC | XML

Zoznam národných referenčných laboratórií (smernice 64/432/EEC, 90/539/EEC, 92/35/EEC, 92/66/EEC, 92/119/EEC, 2000/75/EC, 2001/89/EC, 2002/60/EC and 2005/94/EC). [List of national reference laboratories (Directives 64/432/EEC, 90/539/EEC, 92/35/EEC, 92/66/EEC, 92/119/EEC, 2000/75/EC, 2001/89/EC, 2002/60/EC and 2005/94/EC)]Práca zo zoznamom : Zoznam je možné triediť (zoradiť) podľa jednotlivých stĺpcov. Stačí kliknúť na názov stĺpca a zoznam sa zatriedi (zoradí) podľa daného stĺpca. Po otvorení je zoznam triedený (zoradený) podľa názvu prevádzkarne. V prípade že chcete hľadať v zozname podľa jedného parametru, stačí hľadaný parameter napísať do kolónky vyhľadávanie v zozname, stlačiť tlačidlo hľadaj a na stránke sa zobrazia len záznamy ktoré hľadanému parametru vyhovujú. V prípade vyhľadávanie podľa viacerých parametrov, použite rozšírené vyhľadávanie .Ak chcete opäť vidieť všetky záznamy stačí kliknúť na Zobraz všetko (zrušenie filtra) a zoznam sa zobrazí celý.

Nazov / Name Adresa / Adress Mesto / Town Kontakt / Contact Smernica / Directive Choroba / Disease
Štátny veterinárny a potravinový ústav - Veterinárny ústav Zvolen /
State veterinary and food institute - Veterinary institute Zvolen
Pod Dráhami 918 Zvolen +421 45 5320803
+421 45 5332486
rabies@svuzv.sk
  64/432/EEC  Bruc
Štátny veterinárny a potravinový ústav - Veterinárny ústav Zvolen /
State veterinary and food institute - Veterinary institute Zvolen
Pod Dráhami 918 Zvolen +421 45 5320803
+421 45 5332486
rabies@svuzv.sk
  64/432/EEC  Leu
Štátny veterinárny a potravinový ústav - Veterinárny ústav Zvolen /
State veterinary and food institute - Veterinary institute Zvolen
Pod Dráhami 918 Zvolen +421 45 5320803
+421 45 5332486
rabies@svuzv.sk
  92/35/EEC  Amk
Štátny veterinárny a potravinový ústav - Veterinárny ústav Zvolen /
State veterinary and food institute - Veterinary institute Zvolen
Pod Dráhami 918 Zvolen +421 45 5320803
+421 45 5332486
rabies@svuzv.sk
  92/66/EEC  Phy
Štátny veterinárny a potravinový ústav - Veterinárny ústav Zvolen /
State veterinary and food institute - Veterinary institute Zvolen
Pod Dráhami 918 Zvolen +421 45 5320803
+421 45 5332486
rabies@svuzv.sk
  92/119/EEC  Vco
Štátny veterinárny a potravinový ústav - Veterinárny ústav Zvolen /
State veterinary and food institute - Veterinary institute Zvolen
Pod Dráhami 918 Zvolen +421 45 5320803
+421 45 5332486
rabies@svuzv.sk
  2000/75/EC  Kat
Štátny veterinárny a potravinový ústav - Veterinárny ústav Zvolen /
State veterinary and food institute - Veterinary institute Zvolen
Pod Dráhami 918 Zvolen +421 45 5320803
+421 45 5332486
rabies@svuzv.sk
  2001/89/EC  Kmo
Štátny veterinárny a potravinový ústav - Veterinárny ústav Zvolen /
State veterinary and food institute - Veterinary institute Zvolen
Pod Dráhami 918 Zvolen +421 45 5320803
+421 45 5332486
rabies@svuzv.sk
  2002/60/EC  Amo
Štátny veterinárny a potravinový ústav - Veterinárny ústav Zvolen /
State veterinary and food institute - Veterinary institute Zvolen
Pod Dráhami 918 Zvolen +421 45 5320803
+421 45 5332486
rabies@svuzv.sk
  2005/94/EC  Vch
Štátny veterinárny a potravinový ústav - Veterinárny ústav Zvolen /
State veterinary and food institute - Veterinary institute Zvolen
Pod Dráhami 918 Zvolen +421 45 5320803
+421 45 5332486
rabies@svuzv.sk
    Bes
Štátny veterinárny a potravinový ústav v Bratislave
Botanická 15 Bratislava +421 260258228
+421 265427461
bacteriology@svuba.sk
www svuba.sk
  90/539/EEC  Sal
Štátny veterinárny a potravinový ústav v Bratislave
Botanická 15 Bratislava +421 260258228
+421 265427461
bacteriology@svuba.sk
www svuba.sk
  90/539/EEC  Myk
Štátny veterinárny a potravinový ústav v Bratislave – detašované laboratórium v Nitre
Akademická 3 Nitra +421 37 6928126
+421 37 6536524
tbcaptbc@svunitra.sk
  64/432/EEC  Tub

počet prevádzkarní : (13)Vysvetlivky -  Choroba / Disease
  Amk Africký mor koní / African horse sickness
  Amo Africký mor ošípaných / African swine fever
  Bes Besnota / Rabies
  Bruc Brucelóza / Brucellosis
  Kat Katarálna horúčka oviec-modrý jazyk / Bluetongue
  Kmo Klasický mor ošípaných / Classical swine fever
  Leu Leukóza / Leucosis
  Myk Mykoplazmóza / Mycoplasmosis
  Phy Pseudomor hydiny / Newcastle disease
  Sal Salmonelóza / Salmonellosis
  Tub Tuberkulóza / Tuberculosis
  Vco Vezikulárna choroba ošípaných / Swine vesicular disease
  Vch Vtáčia chrípka / Avian influenza