Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Schválené prevádzkarne (EU) - SEKCIA     Pokusné zariadenia [ ]


 

Vyhľadávanie/Triedenie/ Export
  

Zobraz všetko (zrušenie filtru)

Export do formátu: XLS | DOC | XMLPráca zo zoznamom : Zoznam je možné triediť (zoradiť) podľa jednotlivých stĺpcov. Stačí kliknúť na názov stĺpca a zoznam sa zatriedi (zoradí) podľa daného stĺpca. Po otvorení je zoznam triedený (zoradený) podľa názvu prevádzkarne. V prípade že chcete hľadať v zozname podľa jedného parametru, stačí hľadaný parameter napísať do kolónky vyhľadávanie v zozname, stlačiť tlačidlo hľadaj a na stránke sa zobrazia len záznamy ktoré hľadanému parametru vyhovujú. V prípade vyhľadávanie podľa viacerých parametrov, použite rozšírené vyhľadávanie .Ak chcete opäť vidieť všetky záznamy stačí kliknúť na Zobraz všetko (zrušenie filtra) a zoznam sa zobrazí celý.

Schvaľovacie číslo / Approval number Dátum schválenia / Approval date Nazov prevádzkarne / Name Adresa / Adress Mesto / Town Okres / District Kraj / Region Kontakt / Contact Druhy / Species Poznámky / Remarks
SK UCH 02018 26.2.2018 BMC SAV, o.z. Neurobiologický ústav SAV
Šoltésovej 4-6  040 01 Košice Košice Košický PokZCh     26.2.2023
SK U 05021 17.6.2021 Centrálny zverinec, JLF UK v Martine,
Malá Hora č. 11161/4D,  036 01 Martin Martin Žilinský PokZ     17.6.2026
SK D 04021 17.6.2021 Centrálny zverinec, JLF UK v Martine,
Malá Hora č. 11161/4D  036 01 Martin Martin Žilinský Rab, wdF     17.6.2026
SK UCH 01018 26.2.2018 Centrum biovied SAV, o.z. Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV
Šoltésovej 4-6  040 01 Košice Košice Košický PokZCh     26.2.2023
SK U 04018 27.4.2018 Centrum experimentálnej medicíny SAV, Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie,
Dúbravská cesta 9  841 04 Bratislava Bratislava Bratislavský PokZ     27.4.2023
SK UCH 03018 8.3.2018 Centrum experimentálnej medicíny SAV, Ústav normálnej a patologickej fyziológie,
Sienkiewiczova 1,  813 71 Bratislava Bratislava Bratislavský PokZCh     8.3.2023
SK U 01020 3.3.2020 Experimentálny zverinec UVLF v Košiciach, Centrum aplikovaného výskumu, Univerzitná nemocnica UVLF v Košiciach
Komenského 73  041 81 Košice Košice Košický PokZ     3.3.2025
SK U 05020 22.9.2020 IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17  082 22 Šarišské Michaľany Prešov Prešovský PokZ     22.9.2025
SK U 05020 23.9.2020 IMUNA PHARM a.s.
Jarková 269/17  082 22 Šarišské Michaľany Prešov Prešovský PokZCh     23.9.2025
SK CH 06020 23.9.2020 IMUNA PHARM, a.s.
Jarková 269/17,  082 22 Šarišské Michaľany Sabinov Prešovský ChovZ     23.9.2025
SK U 10021 1.10.2021 Laboratóriu gnotobiológie, Katedra mikrobiológie a imunológie, UVLF v Košiciach
Pri Hati 10,  041 81 Košice Košice Košický P, PokZ     1.10.2026
SK UCH 08018 12.10.2018 Laboratórium výskumných biomodelov LF UPJŠ, Košice
Trieda SNP 1  040 01 Košice Košice Košický PokZCh     12.10.2023
SK U 07021 9.9.2021 Neuroimunologický ústav SAV
Dúbravská cesta 9  845 10 Bratislava Bratislava Bratislavský PokZ     9.9.2026
SK CH 08021 28.9.2021 Neuroimunologický ústav SAV


Dúbravská cesta 9  845 10 Bratislava Bratislava Bratislavský ChovZ     28.9.2026
SK U 01019 9.10.2019 NPPC, VÚŽV Nitra, Ústav výživy, Laboratórium fyziológie výživy monogastrov
Hlohovecká 2,  951 41 Lužianky Nitra Nitriansky P, PokZ     9.10.2024
SK U 03021 1.6.2021 NPPC, Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra, Odbor výživy, Laboratórium fyziológie výživy prežúvavcov
Hlohovecká 2  951 41 Lužianky Nitra Nitriansky B, PokZ     1.6.2026
SK U 09021 24.9.2021 Prírodovedecká fakuta UK v Bratislave
Mlynská dolina, Ilkovičova 6,  842 15 Bratislava Bratislava 4 Bratislavský PokZ     24.9.2026
SK U 05018 28.3.2018 Slovenská zdravotnícka univerzita- Experimentálny zverinec- časť SPF zverinec
Limbová 14  833 03 Bratislava 37 Bratislava Bratislavský     28.3.2023
SK UCH 15021 21.12.2021 Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Šrobárova 2  041 54 Košice Košice Košický   potkan laboratórny 
SK U 03020 29.8.2020 Ústav farmakológie JLF UK
Malá Hora č. 11161/4C  036 01 Martin Martin Žilinský PokZ     29.8.2025
SK U 06018 10.7.2018 Ústav fyziológie hospodárskych zvierat Centrum biovied SAV v Košiciach, Fyziologické laboratórium ,
Pri Hati 10  040 01 Košice Košice Košický O, PokZ     10.7.2023
SK U 04020 29.8.2020 Ústav fyziológie JLF UK v Martine
Malá Hora č. 11161/4C  037 54 Martin Martin Žilinský PokZ     29.8.2025
SK U 02020 29.8.2020 Ústav patologickej fyziológie JLF UK v Martine
Malá Hora č. 11161/4C  036 01 Martin Martin Žilinský PokZ     29.8.2025
SK U 06021 2.9.2021 Ústav patologickej fyziológie LF UK
Sasinkova 4  813 72 Bratislava Bratislava Bratislavský PokZ     28.9.2026
SK U 01021 17.3.2021 Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv (ďalej len “UŠKVBL“)


Biovetská cesta 34  949 01 Nitra Nitra Nitriansky PokZ     17.3.2026
SK UCH 02021 16.4.2021 Zverinec Virologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV
Dúbravská cesta 9  845 05 Bratislava Bratislava Bratislavský PokZCh     16.4.2026

počet prevádzkarní : (26)Vysvetlivky -  Živočíšne druhy / Species
  DodZ Dodávateľské zariadenia /
  chov Chov /
  ChovZ Chovné zariadenia /
  liah Liaheň /
  odber Odber /
  PokZ Pokusné zariadenie /
  PokZCh Pokusné zariadenie s chovom pre vlastnú potrebu /
  produk Produkcia /
  rozm Rozmnožovanie /
  Slach šľachtenie, plemenitba a produkcia plemenných zvierat /
  Sport športové alebo iné využitie /
  Zispr získavanie produktov vrátane výroby jatočných tiel /