Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Ako založiť a zaregistrovať chov hospodárskych zvierat

Ako si založiť a zaregistrovať chov hospodárskych zvierat

Registrácia chovu (farmy)

  1. Vyplňte tlačivo Registrácia chovu – Plemenárske služby SR, š.p.
  2. Vyplnené tlačivo doručte na príslušnú Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu (RVPS), ktorá začne po doručení vykonávať schvaľovací proces a ak chov spĺňa požiadavky, RVPS potvrdí tlačivo „Registrácia chovu“.
  3. Potvrdené tlačivo „Registrácia chovu“ zašlite poštou na adresu Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat (CEHZ) v Žiline.
  4. CEHZ chovateľovi vystaví certifikát „Register farmy“. Chovateľovi je pridelené registračné číslo farmy. Na základe vlastníctva certifikátu získava chovateľ oprávnenie prevádzkovať chov jednotlivých druhov hospodárskych zvierat s následnou registráciou konkrétnych hospodárskych zvierat.

Registrácia zvierat

  1. Pred prvým hlásením zvierat do CEHZ musia byť zvieratá označené – identifikovateľné. Na trvalú identifikáciu slúžia plastové ušné značky. Distribúciu a predaj ušných značiek zabezpečujú príslušné regionálne strediská PS SR, š.p.
  2. Potrebné informácie ako registrovať jednotlivé druhy hospodárskych zvierat, aké tlačivo na prvotnú registráciu a premiestnenie zvierat použiť a čo je povinnosťou chovateľa nájdete na stránkach CEHZ, na najbližšom regionálnom stredisku PS SR, š.p. , alebo telefonickým a mailovým kontaktom na pracovisku CEHZ.

Odporúčame online prístup do databázy CEHZ prostredníctvom aplikácie Prístup farmára. Na vedenie individuálneho registra v elektronickej forme a následné vytvorenie hlásenia ponúkajú PS SR, š.p. program Winreg. Bližšie informácie, podporu programu poskytujú regionálne strediská PS SR.

Mohlo by vás zaujímať

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.