Úvodná stránka

Bakteriálne choroby včiel a včelieho plodu

Mor včelieho plodu

Choroba podľa prílohy č. 4 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov podlieha hláseniu, prevencii a kontrole pri obchodoch

Mor včelieho plodu je infekčné ochorenie plodu vyvolané grampozitívnou sporulujúcou tyčinkovitou baktériou – Paenibacillus larvae, subsp. larvae postihujúce včely rodu včela medonosná (Apis mellifera), ktoré podlieha povinnému hláseniu O.I.E. a podľa zákona č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti patrí k chorobám, ktoré podliehajú hláseniu, prevencii a kontrole pri obchodoch. Ochorenie postihuje larvy včelích matiek, trúdov aj robotníc. Dospelé včely nie sú postihnuté. Baktéria sa vyskytuje v dvoch formách: vo vegetatívnej forme (tyčinkovitý tvar) a vo forme spór (oválny tvar). Pre včely sú infekčné len spóry. Larvy mladšie ako 53 hodín sa nakazia prehltnutím spór v prijímanej potrave. Staršie larvy nie sú vnímavé. V tráviacom trakte larvy spóry vyklíčia na vegetatívnu formu a pomnožia sa. Po zaviečkovaní larvy hynú na celkovú sepsu. Len pri masívnom nakazení veľmi mladých lariev hynie plod už pred zaviečkovaním. Nové spóry sa formujú po uhynutí plodu. Nákaza má chronický priebeh.

Prvé klinické príznaky, okrem medzerovitosti, sa vo včelstvách môžu prejaviť za niekoľko mesiacov až 1 rok po infekcii. Klinické príznaky sa prejavia až u zaviečkovaného plodu. Plást býva nepravidelne zakladaný (medzerovitý plod), viečka postihnutých buniek sú stmavnuté, prepadnuté a občas prederavené. Napadnuté larvy menia farbu z perleťovo bielej na šedo-žltú až tmavohnedú a rozpadajú sa na lepkavú, hlienovitú hmotu, ktorá sa dá z bunky vytiahnuť ako vlákno dlhé niekoľko centimetrov. Pri vyťahovaní uhynutej larvy sa tvoria nitky. Konečným štádiom rozkladu larvy je príškvar, ktorý pevne lipne na spodnej stene bunky. Nákaza sa šíri hlavne infikovanou potravou, zalietnutými včelami a rojmi, rabovkou, infikovanými plástmi, úľmi a včelárskym príslušenstvom, môžu ju rozširovať aj rôzne druhy parazitov a iní škodcovia. Nákaza nie je prenosná na človeka. Kvalita medu nie je ochorením ovplyvnená. Na ľudský konzum je med nezávadný, nesmie sa však použiť na včelárske účely.

Pri podozrení na výskyt (klinická prehliadka) sa choroba musí potvrdiť laboratórnym bakteriálnym vyšetrením plodového plástu. Choroba sa nelieči, rieši sa likvidáciou klinicky pozitívnych včelstiev, u ktorých bol laboratórnym vyšetrením potvrdený pôvodca MVP Paenibacillus larvae a spáliteľného materiálu v ohnisku choroby a ozdravením ostatných včelstiev v ohnisku choroby alebo likvidáciou všetkých včelstiev a spáliteľného materiálu v ohnisku. Presný postup kontroly včelstiev, premiestňovania včelstiev, odberu vzoriek, diagnostiky, riešenia ohniska MVP a ochranného pásma je uvedený v Národnom programe eradikácie moru včelieho plodu

Ohniská moru včelieho plodu (10. 2021)

Názov katastra Kód katastra Dátum od: RVPS
SNINA 856941 24.09.2021 RVPS Humenné
MILPOŠ 837636 19.09.2021 RVPS Prešov
MARIANKA 836079 17.09.2021 RVPS Senec
TRNAVA 864790 14.09.2021 RVPS Trnava
BIELY KOSTOL 802921 14.09.2021 RVPS Trnava
CHMEĽNICA 820695 14.09.2021 RVPS Stará Lubovňa
LEGNAVA 831085 10.09.2021 RVPS Stará Lubovňa
CHYNORANY 821098 10.09.2021 RVPS Prievidza
NÁVOJOVCE 839388 10.09.2021 RVPS Prievidza
KOLAČNO 825441 10.09.2021 RVPS Prievidza
STARINA 858480 09.09.2021 RVPS Stará Lubovňa
KOŠ 826812 09.09.2021 RVPS Prievidza
DOLNÁ SÚČA 811840 07.09.2021 RVPS Trenčín
BYSTRIČANY 807613 07.09.2021 RVPS Prievidza
DOLNÝ KUBÍN 812315 06.09.2021 RVPS Dolný Kubín
ROSINA 852767 03.09.2021 RVPS Žilina
TEPLIČKA NAD VÁHOM 862754 03.09.2021 RVPS Žilina
KOLÁROVICE 825506 03.09.2021 RVPS Žilina
PODMANÍN 847615 03.09.2021 RVPS Púchov
BODINÁ 803294 03.09.2021 RVPS Púchov
DOLNÁ BREZNICA 811521 03.09.2021 RVPS Púchov
ŠAMBRON 860361 31.08.2021 RVPS Stará Lubovňa
MOKROLUH 838276 29.08.2021 RVPS Bardejov
NOVÁ BAŇA 841251 27.08.2021 RVPS Žiar nad Hronom
LASCOV 830640 27.08.2021 RVPS Bardejov
HORNÁ SÚČA 817627 27.08.2021 RVPS Trenčín
DOLNÁ SÚČA 811840 27.08.2021 RVPS Trenčín
POVAŽSKÉ PODHRADIE 849022 27.08.2021 RVPS Púchov
HORNÉ DEVIČANY 810614 26.08.2021 RVPS Levice
DOLNÉ ŽEMBEROVCE 874311 25.08.2021 RVPS Levice
HORNÉ JABLOŇOVCE 821748 25.08.2021 RVPS Levice
RAJEC 851221 24.08.2021 RVPS Žilina
ŠTEFANOVIČOVÁ 861162 24.08.2021 RVPS Nitra
DOLNÁ SÚČA 811840 24.08.2021 RVPS Trenčín
DOLNÁ SÚČA 811840 24.08.2021 RVPS Trenčín
ŠARIŠSKÉ LUŽIANKY 860549 21.08.2021 RVPS Prešov
KRÁĽOVA LEHOTA 828173 18.08.2021 RVPS Liptovský Mikuláš
RIŠŇOVCE 852660 16.08.2021 RVPS Nitra
DOLNÁ SÚČA 811840 16.08.2021 RVPS Trenčín
POVAŽSKÁ BYSTRICA 848832 16.08.2021 RVPS Púchov
VOZNICA 870170 10.08.2021 RVPS Žiar nad Hronom
JARABINA 822221 05.08.2021 RVPS Stará Lubovňa
HORNÁ SÚČA 817627 02.08.2021 RVPS Trenčín
ŠTIAVNIK 861324 29.07.2021 RVPS Žilina
LIPOVCE 832294 24.07.2021 RVPS Prešov
TELGÁRT 862436 15.07.2021 RVPS Banská Bystrica
LYSÁ POD MAKYTOU 834483 13.07.2021 RVPS Púchov
ZLATNÍKY 873501 09.07.2021 RVPS Trenčín
ZLATNÍKY 873501 09.07.2021 RVPS Trenčín
ZLATNÍKY 873501 09.07.2021 RVPS Trenčín
RAJECKÁ LESNÁ 851230 06.07.2021 RVPS Žilina
KRUPINA 829498 06.07.2021 RVPS Zvolen
DOLNÉ SRNIE 812145 28.06.2021 RVPS Nové Mesto/Váhom
MALÉ HOSTE 835510 28.06.2021 RVPS Trenčín
MALÉ HOSTE 835510 28.06.2021 RVPS Trenčín
MALÉ HOSTE 835510 28.06.2021 RVPS Trenčín
MALÉ HOSTE 835510 28.06.2021 RVPS Trenčín
MALÉ HOSTE 835510 28.06.2021 RVPS Trenčín
STARÁ ĽUBOVŇA 858099 28.06.2021 RVPS Stará Lubovňa
OSLANY 844489 22.06.2021 RVPS Prievidza
LUBINA 833398 21.06.2021 RVPS Nové Mesto/Váhom
STRELNÍKY 859052 19.06.2021 RVPS Banská Bystrica
VEĽKÝ BÁB 800295 17.06.2021 RVPS Nitra
ORAVSKÁ POLHORA 844128 16.06.2021 RVPS Dolný Kubín
BRODZANY 806978 16.06.2021 RVPS Prievidza
DOLNÝ KUBÍN 812315 10.06.2021 RVPS Dolný Kubín
NÁMESTOVO 839345 10.06.2021 RVPS Dolný Kubín
ŠTIAVNIK 861324 08.06.2021 RVPS Žilina
ŠTIAVNIK 861324 08.06.2021 RVPS Žilina
RAJECKÁ LESNÁ 851230 08.06.2021 RVPS Žilina
ŠTIAVNIK 861324 08.06.2021 RVPS Žilina
ORAVSKÝ PODZÁMOK 844209 07.06.2021 RVPS Dolný Kubín
DOLNÝ KUBÍN 812315 07.06.2021 RVPS Dolný Kubín
PREČÍN 849391 04.06.2021 RVPS Púchov
STARÁ ĽUBOVŇA 858099 04.06.2021 RVPS Stará Lubovňa
KAMIENKA 823511 04.06.2021 RVPS Stará Lubovňa
MÔŤOVÁ 873845 01.06.2021 RVPS Zvolen
KOLTA 825786 31.05.2021 RVPS Nové Zámky
POCHABANY 847852 27.05.2021 RVPS Trenčín
POCHABANY 847852 27.05.2021 RVPS Trenčín
POCHABANY 847852 27.05.2021 RVPS Trenčín
ČEČEJOVCE 809004 24.05.2021 RVPS Košice-okolie
DEVÍN 805301 20.05.2021 RVPS Bratislava-mesto
ORAVSKÁ JASENICA 844047 19.05.2021 RVPS Dolný Kubín
BEŇOVA LEHOTA 802671 19.05.2021 RVPS Dolný Kubín
DOLNÝ KUBÍN 812315 19.05.2021 RVPS Dolný Kubín
KAMIENKA 823511 19.05.2021 RVPS Stará Lubovňa
KAMIENKA 823511 19.05.2021 RVPS Stará Lubovňa
JARABINA 822221 19.05.2021 RVPS Stará Lubovňa
LUBINA 833398 18.05.2021 RVPS Nové Mesto/Váhom
STARÁ TURÁ 858251 18.05.2021 RVPS Nové Mesto/Váhom
DOLNÝ KUBÍN 812315 17.05.2021 RVPS Dolný Kubín
POHORELÁ 847798 14.05.2021 RVPS Banská Bystrica
KLUKNAVA 824895 12.05.2021 RVPS Spišská Nová Ves
PORÁČ 848557 11.05.2021 RVPS Spišská Nová Ves
LIPTOVSKÁ LÚŽNA 832413 10.05.2021 RVPS Liptovský Mikuláš
VÝCHODNÁ 870862 10.05.2021 RVPS Liptovský Mikuláš
LEVICE 831646 10.05.2021 RVPS Levice
MALÝ KIAR 835871 10.05.2021 RVPS Levice
GONDOVO 815209 10.05.2021 RVPS Levice
ORAVSKÉ VESELÉ 844179 07.05.2021 RVPS Dolný Kubín
ORAVSKÉ VESELÉ 844179 07.05.2021 RVPS Dolný Kubín
ORAVSKÉ VESELÉ 844179 07.05.2021 RVPS Dolný Kubín
ORAVSKÉ VESELÉ 844179 07.05.2021 RVPS Dolný Kubín
ORAVSKÉ VESELÉ 844179 07.05.2021 RVPS Dolný Kubín
ORAVSKÉ VESELÉ 844179 05.05.2021 RVPS Dolný Kubín
HEĽPA 816019 22.04.2021 RVPS Banská Bystrica
BETLIAR 802841 19.04.2021 RVPS Rožňava
NOVÉ ZÁMKY 842320 09.04.2021 RVPS Nové Zámky
RÚBAŇ 853283 25.03.2021 RVPS Nové Zámky
ŠTIAVNIK 861324 28.09.2020 RVPS Žilina
DOLNÁ PORUBA 811726 14.09.2020 RVPS Trenčín
TEPLIČKA NAD VÁHOM 862754 11.09.2020 RVPS Žilina
VEĽKÝ ČEPČÍN 868922 11.09.2020 RVPS Martin
KOVÁLOV 827827 07.09.2020 RVPS Senica
KAMIENKA 823511 07.09.2020 RVPS Stará Lubovňa
KAMIENKA 823511 04.09.2020 RVPS Stará Lubovňa
HORNÁ LEHOTA 817201 31.08.2020 RVPS Banská Bystrica
BORSKÝ MIKULÁŠ 803804 29.08.2020 RVPS Senica
CHROPOV 821004 29.08.2020 RVPS Senica
NECPALY 839400 28.08.2020 RVPS Martin
KOLÁROVICE 825506 24.08.2020 RVPS Žilina
PETROVICE 846121 24.08.2020 RVPS Žilina
KOLÁROVICE 825506 24.08.2020 RVPS Žilina
KOLÁROVICE 825506 24.08.2020 RVPS Žilina
PETROVICE 846121 24.08.2020 RVPS Žilina
PETROVICE 846121 24.08.2020 RVPS Žilina
STARÁ ĽUBOVŇA 858099 24.08.2020 RVPS Stará Lubovňa
BELÁ PRI NECPALOCH 802328 22.08.2020 RVPS Martin
BREZNO 806528 21.08.2020 RVPS Banská Bystrica
SUČANY 859371 18.08.2020 RVPS Martin
TURČIANSKA ŠTIAVNIČKA 865851 18.08.2020 RVPS Martin
KONSKÉ 826154 18.08.2020 RVPS Martin
BRUSNO 819671 02.06.2020 RVPS Banská Bystrica
TEPLIČKA NAD VÁHOM 862754 06.05.2020 RVPS Žilina
TEPLIČKA NAD VÁHOM 862754 28.04.2020 RVPS Žilina
TURANY 865788 27.04.2020 RVPS Martin
PONIKY 848158 20.04.2020 RVPS Banská Bystrica
CÍFER 808130 12.04.2020 RVPS Trnava
KOLAČKOV 825433 07.10.2019 RVPS Stará Lubovňa
KAMIENKA 823511 09.09.2019 RVPS Stará Lubovňa
BEŇUŠ 802689 09.05.2019 RVPS Banská Bystrica
ŽARNOVICA 874001 24.04.2019 RVPS Žiar nad Hronom
MARCELOVÁ 836036 18.04.2019 RVPS Komárno


Príznaky vo včelstve Posúdenie
Neúplne nasadený plod Podozrenie na MVP
Viečka plodu prederavené, tmavo sfarbené, preliačené, alebo ľahko vpadnuté Podozrenie na MVP
Natiahnutá larva, strata segmentácie, bábikovitá forma, hlava zohnutá pod brucho Silné podozrenie na MVP
Odumreté larvy sú dohneda sfarbené, premenené do hlienovitej masy Typický príznak MVP
Skúška zápalkou: Svetlohnedá až kávovohnedá nitkovito sa ťahajúca masa pod kopulovitým krytom Typický príznak MVP
Nepríjemný kostnoglejovitý zápach Silné podozrenie na MVP
Ploché, tmavohnedé až čierne príškvary, pod plodovými bunkami podlhovasté ryhy, príškvary sa nedajú oddeliť Typický príznak MVP
Jednotlivé zakryté bunky sa prepadávajú, predovšetkým v okrajových častiach bývalej plodovej siete Podozrenie na MVP

Hniloba včelieho plodu

Choroba podľa prílohy č. 5 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov podlieha hláseniu

Hniloba včelieho plodu je nebezpečná nákaza bakteriálna nákaza postihujúca larvy v štádiu tzv. „stočeného červa“ (vek 4-5 dní). Hniloba včelieho plodu je spôsobená hlavne dvoma pôvodcami nesporulujúcou baktériou Melissococcus pluton a sporulujúcou Paenibacillus alvei (Drobníková, Toporčák). Choroba sa prejaví u nezaviečkovaného plodu, infikované larvy strácajú článkovanie, ich telo mäkne farba sa mení z perleťovobielaj na žltú až tmavohnedú, pri vyťahovaní sa netvoria nitky ako pri more včelieho plodu. Larvy sa po uhynutí rýchlo rozkladajú, po vyschnutí vytvárajú príškvar, ktorý sa dá ľahko odstrániť , pach odumretých lariev je odporne hnilobný až ostro kyslý. Hniloba včelieho plodu sa vyskytuje prevažne u slabých včelstviev. Nákaza sa šíri rovnako ako mor včelieho plodu. Diagnostika - bakteriálne vyšetrenie uhynutých lariev alebo príškvaru. Choroba sa nelieči.

Príznaky vo včelstve Posúdenie
Pred zaviečkovaním
Neúplne nasadený plod Podozrenie
Postihuje larvy v štádiu stočeného červa, zafarbené sú žlto až do hneda, koniec stredného čreva je na chrbtovej strane cez kožu špinavožltý Typický príznak
Priehľadné plodové príškvary, ktoré sa dajú ľahko odstrániť, nakazené a odumreté okolité larvy ležia v rôznych polohách v bunkách Typický príznak
Skúška zápalkou: masa lariev je drobivá, alebo hlienovitá, ale veľmi typické neťahá sa nitkovito Silné podozrenie
Kyslastý ostrý zápach, často po fekáliách Typický príznak
Po zaviečkovaní
Neúplne nasadený plod Podozrenie
Zaviečkované bunky preliačené alebo prederavené, tmavo zafarbené, často vlhké Podozrenie
Čierne akoby lakované pozadie z vnútornej strany buniek Typický príznak
Skúška zápalkou: drobivý, čiastočne ťažko nitkovitý obsah Silné podozrenie


Septikémia

Jedná sa sporadicky sa vyskytujúcu bakteriálnu chorobu hemolymfy dospelých včiel vyvolanú tyčinkovou baktériou Pseudomonas aeruginosa. K nákaze dochádza cez dýchací systém. Choré včely sú nepokojné, neprijímajú potravu, nemôžu lietať, strácajú ochlpenie (sú čierne a lesklé), hemolymfa je mliečne zakalená. Telo uhynutej včely sa rozpadá. Choroba môže vyskytnúť pri oslabení včelstva inými chorobami. Diagnostika – vyšetrenie hemolymfy. Choroba sa nelieči, mŕtve včely sa pália, úľ a rámiky sa po mechanickom očistení dezinfikujú.