Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Aktualizácia informácie ohľadom výskytu besnoty na Slovensku – stav 22. 11. 2022

aktualizované dňa 24.11.2022
BSE
Počet prípadov: 27
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2019 -  9719 zvierat
- Rok 2018 -  7894 zvierat
- Rok 2017 -  7516 zvierat
- Rok 2016 -  7674 zvierat
- Rok 2015 -  7969 zvierat
- Rok 2014 -  7461 zvierat
- Rok 2013 - 13581 zvierat
- Rok 2012 - 14166 zvierat
- Rok 2011 - 27293 zvierat
- Rok 2010 - 42816 zvierat
- Rok 2009 - 49712 zvierat
- Rok 2008 - 55200 zvierat
- Rok 2007 - 63735 zvierat
- Rok 2006 - 66345 zvierat
- Rok 2005 - 69224 zvierat
- Rok 2004 - 82949 zvierat
- Rok 2003 - 87010 zvierat
- Rok 2002 - 66798 zvierat
Scrapie u oviec
Počet prípadov: 173
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2019 - 14228 zvierat
- Rok 2018 - 13118 zvierat
- Rok 2017 - 14184 zvierat
- Rok 2016 - 11565 zvierat
- Rok 2015 - 12493 zvierat
- Rok 2014 - 11657 zvierat
- Rok 2013 -   2541 zvierat
- Rok 2012 -   2911 zvierat
- Rok 2011 -   2998 zvierat
- Rok 2010 -   2014 zvierat
- Rok 2009 -   2167 zvierat
- Rok 2008 -   2566 zvierat
- Rok 2007 -   8358 zvierat
- Rok 2006 -   7526 zvierat
- Rok 2005 -   2629 zvierat
- Rok 2004 -   1893 zvierat
- Rok 2003 -   4535 zvierat
- Rok 2002 -   2003 zvierat
Scrapie u kôz
Počet prípadov: 0
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2019 - 210 zvierat
- Rok 2018 - 251 zvierat
- Rok 2017 - 280 zvierat
- Rok 2016 - 212 zvierat
- Rok 2015 - 162 zvierat
- Rok 2014 - 148 zvierat
- Rok 2013 - 64 zvierat
- Rok 2012 - 47 zvierat
- Rok 2011 - 47 zvierat
- Rok 2010 - 24 zvierat
- Rok 2009 - 25 zvierat
- Rok 2008 - 12 zvierat
- Rok 2007 - 83 zvierat
- Rok 2006 - 68 zvierat
- Rok 2005 - 105 zvierat
- Rok 2004 - 5 zvierat
- Rok 2003 - 4 zvierat
- Rok 2002 - 2 zvierat
Klasický mor ošípaných
Počet prípadov:
-
Rok 2014 - 0 prípadov
- Rok 2013 - 0 prípadov
- Rok 2012 - 0 prípadov
- Rok 2011 - 0 prípadov
- Rok 2010 - 0 prípadov
-
Rok 2009 - 0 prípadov
- Rok 2008 - 2 prípady
- Rok 2007 - 0 prípadov
- Rok 2006 - 0 prípadov
- Rok 2005 - 1 prípad
- Rok 2004 - 2 prípady
- Rok 2003 - 4 prípady
Bluetongue
- Rok 2014 -   2643 vyšetrení
- Rok 2013 - 19047 vyšetrení
- Rok 2012 - 16625 vyšetrení
- Rok 2011 - 14368 vyšetrení
- Rok 2010 - 15980 vyšetrení
- Rok 2009 - 33984 vyšetrení

Dňa 30.9.2022 bol na území SR bol potvrdený výskyt besnoty u voľne žijúceho zvieraťa- konkrétne  jazveca lesného. Opatrenia ktoré vydala príslušná RVPS Humenné ( výskyt obec Jabloň, okr. Humenné) sú v plnení a ostávajú v platnosti. Vo vymedzenej zóne  prebehla vakcinácia spoločenských zvierat ako aj hospodárskych zvierat. ŠVPS SR informoval o tomto prípade Medzinárodnú organizáciu pre zdravie zvierat ( WOAH) a podrobne aj o prijatých opatreniach aj Európsku Komisiu  ( DG SANTE)

Informácie k prípadu sú uvedené na stránke: Výskyt besnoty v okrese Humenné

Postup  riešenia v prípade výskytu besnoty:

Úradné vzorky na potvrdenie/ vylúčenie besnoty sa posielajú do národného referenčného laboratória – Veterinárny ústav Zvolen, vžiadnom prípade do nešpecifikovaného virologického laboratória, ktorého výsledky môžu byť zavádzajúce pre odbornú ilaickú verejnosť

Do 22.11.2022 nevidujeme žiaden iný pozitívny prípad besnoty svýnimkou vyššie uvedeného na Slovenskej republiky ako uvoľne žijúcich tak uspoločenských či hospodárskych zvierat

Na základe fylogenetickej analýzy kmeňa vírusu besnoty VB747/2022, sekvencií vírusov besnoty izolovaných na Slovensku v predchádzajúcich rokoch a sekvencií vírusov besnoty dostupných v GenBank možno konštatovať, že sa jedná o novú introdukciu vírusu besnoty, evolučné nesúvisiacu s vírusmi besnoty izolovanými na Slovensku v roku 2013 v dôsledku introdukcie z Poľska.

Celogenómovým porovnaním sa tiež zistilo, že kmeň vírusu besnoty VB747/2022 vykazuje vysoké percento homológie s vírusmi besnoty v súčasnosti cirkulujúcimi na Ukrajine, Moldavsku, Rumunsku, Maďarsku a Poľsku.

Informácie opresune spoločenských zvierat akoní zUkrajiny na územie SR je taktiež uverejnený na webovom sídle ŠVPS SR.