Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Choroby zvierat

Informácie o nákazách a chorobách zvierat:

  • Besnota
  • Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE)
  • Dirofilariáza
  • Chronické chradnutie jeleňovitých – CWD
  • Klasický mor ošípaných (KMO)
  • Katarálna horúčka oviec (Bluetongue)
  • Mor včelieho plodu
  • Scrapie
  • Vtáčia chrípka

Aktuality, výskyt nákazlivých chorôb zvierat

Choroby ošípaných

Popis chorôb, informácie o prevencii a liečbe nákaz a chorôb ošípaných.

Choroby hydiny

Zabráňte šíreniu chorôb hydiny – pozrite sa na informácie o nákazách a chorobách, ktoré postihujú hydinu.

Choroby rýb

Choroby rýb sú častým problémom pre rybárov a chovateľov. Je dôležité rozpoznať príznaky chorôb, aby sa mohli včas a správne liečiť a zabrániť šíreniu infekcie. Poskytujeme aktuálne informácie o najbežnejších chorobách rýb, ako sú napríklad vredy, riasy a bakteriálne infekcie. Taktiež vám pomôžeme zistiť príznaky a včasnú diagnostiku, aby ste mohli začať s liečbou.

Choroby včiel

Choroby včiel sú dôležité pre každého včelára, pretože môžu mať vážny vplyv na celkový zdravotný stav a produktivitu včelstva. Poskytujeme aktuálne informácie o najčastejších chorobách včiel, ako sú napríklad bakteriálne, mykotické choroby a ďaľšie. Ponúkame tipy na prevenciu a liečbu týchto chorôb, aby ste mohli udržať svoje včely zdravé a produktívne.

Ďaľšie choroby

Infekčné choroby predstavujú vážne ohrozenie pre každého chovateľa zvierat a to nielen pre ich zdravie, ale aj pre zdravie celého stáda. Poskytujeme užitočné informácie o najčastejších infekčných chorobách zvierat, vrátane príznakov, diagnostiky a možností liečby. Naše rady umožnia minimalizovať riziko nákazy a chrániť svoje zvieratá pred chorobami.

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.