Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Africký mor koní

Informácie

Africký mor koní je nákazlivá vírusová choroba nepárnokopytníkov, prenosná hmyzom, ktorá je charakterizovaná opuchmi (edémami), krvácaninami a vysokými úhynmi chorých zvierat, ktoré môžu dosahovať najmä v „panenských“ oblastiach 95 – 100 %. Pôvodcom choroby je orbivírus z čeľade Reoviridae, ktorý sa nachádza v krvi, rôznych tkanivách a orgánoch, v mlieku, v moči chorých zvierat. Má výraznú afinitu k červeným krvinkám. Pri veľmi nízkych teplotách prežíva niekoľko rokov, pri 37 o C až mesiac. Choroba nie je prenosná na človeka.

  • Najvnímavejším druhom sú kone, somáre a muly
  • Zebry, kozy a slony sú možnými rezervoármi vírusu, najmä v subtropickom a tropickom zemepisnom pásme

Nákaza

Hlavným zdrojom nákazy sú choré zvieratá a ich produkty. K nakazeniu nedochádza priamym kontaktom chorého zvieraťa so zdravým, ale skoro výhradne infikovaným krv cicajúcim hmyzom, najmä nočným. Ide predovšetkým o pakomáre z rodu Culicoides, ale aj rodov komárov (Anopheles, Culicidae), ovady rodu Tabanus.

Nemožno vylúčiť ani úlohu kliešťov. Infikovaný hmyz môže byť prenášaný vetrom a dopravnými prostriedkami aj na väčšie vzdialenosti. Vzhľadom na cesty prenosu choroby prostredníctvom vektorov sa výskyt afrického moru koní viaže na oblasti s vhodnými prírodnými životnými podmienkami hmyzu uvedených rodov.

V ostatných rokoch významnú úlohu zohrávajú bioklimatické zmeny a s tým súvisiaci výskyt vektorov v geografických pásmach, v ktorých sa prirodzene nevyskytovali.

Klinický priebeh

Priebeh choroby závisí od virulencie vírusu a stupňa vnímavosti nakazených zvierat. Inkubačná doba sa v prirodzených podmienkach pohybuje v rozpätí 3 – 9 dní, výnimočne až 21.

Podľa klinického priebehu sú známe 4 formy choroby:

  • Pľúcna forma, pri ktorej je priebeh prudký, je zisťovaná vysoká telová teplota (40 – 41 °C), natiahnutá hlava a krk, rozkročené hrudníkové končatiny, nepokoj, silné potenie, sťažené dýchanie, rozšírené nozdry, prudký, suchý a namáhavý kašeľ, biely spenený výtok z nozdier a ústnej dutiny, úhyny dosahujú 90 až 100 %.
  • Srdcová (edematózna) forma sa prejavuje subakútnym priebehom, teplotou 39 – 41 °C, opuchom (edémom) na hlave, krku, hrudníku, typickým je opuch nadočnicových oblúkov a spojiviek s bodkovitými krvácaninami, srdcovými ťažkosťami (depresia, vysoká frekvencia pulzu, slabé srdcové ozvy, šelesty), krvácaninami v podjazyčí (zlá prognóza).
  • Srdcovo – pľúcna (zmiešaná) forma sa prejavuje vysokými úhynmi, pričom prevažujú príznaky jednej, alebo druhej formy.
  • Febrilná (mierna) forma je väčšinou pozorovaná u zebier, somárov a mulov, príznaky sú mierne, ľahko prehliadnuteľné. Zisťuje sa zvýšená telová teplota do 40 °C, nechutenstvo, zápal očnej spojivky, mierne až stredne zvýšená frekvencia pulzu a dychu.

Slovenská republika bola uznaná OIE za krajinu historicky bez výskytu tejto choroby

V súlade s legislatívou Európskej únie má Slovenská republika pripravený a schválený Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu afrického moru koní na území Slovenskej republiky, na základe ktorého sú spracované a aktualizované regionálne pohotovostné plány pre túto chorobu.

Hlásenia

Africký mor koní je choroba podliehajúca povinnému hláseniu v rámci EÚ, ako aj Svetovej organizácii pre zdravie zvierat so sídlom v Paríži (OIE).

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.