Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Besnota – Archív

Nákazová situácia v SR

Rok 2023

Dňa 02.01.2023 potvrdilo Národné referenčné laboratórium vo Zvolene pozitívny výsledok na besnotu u líšky hrdzavej uhynutej a nájdenej v poľovnom revíry Rebjaková, katastrálne územie Rovné nad Udavou.

Obec sa nachádza v 10 km vymedzenom ochrannom pásme, ktoré sa vytýčilo v súvislosti s pozitívnym prípadom u jazveca zo dňa 30.9.2022 ( obec Jabloň, okres. Humenné).

V tejto súvislosti rozšírila RVPS Humenné na základe aktualizácie 10 km pásma okolo nájdenej uhynutej pozitívnej líšky opatrenia pre ďalšie katastre obcí.

Všetky prípady súvisia s výskytom besnoty na Ukrajine a v Poľsku.

Rok 2022

 1. Dňa 30.9.2022 bol na území SR bol potvrdený výskyt besnoty u voľne žijúceho zvieraťa – konkrétne jazveca lesného v obci Jabloň v okrese Humenné.

  Príslušná Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou Humenné vydala opatrenia, ktoré sú v plnení a ostávajú v platnosti. Vo vymedzenej zóne prebehla vakcinácia spoločenských zvierat ako aj hospodárskych zvierat.

  ŠVPS SR informovala o tomto prípade Medzinárodnú organizáciu pre zdravie zvierat (WOAH) a podrobne aj o prijatých opatreniach aj Európsku Komisiu ( DG SANTE).

  Na základe fylogenetickej analýzy kmeňa vírusu besnoty VB747/2022, sekvencií vírusov besnoty izolovaných na Slovensku v predchádzajúcich rokoch a sekvencií vírusov besnoty dostupných v GenBank možno konštatovať, že sa jedná o novú introdukciu vírusu besnoty, evolučné nesúvisiacu s vírusmi besnoty izolovanými na Slovensku v roku 2013 v dôsledku introdukcie z Poľska.

  Celogenómovým porovnaním sa tiež zistilo, že kmeň vírusu besnoty VB747/2022 vykazuje vysoké percento homológie s vírusmi besnoty v súčasnosti cirkulujúcimi na Ukrajine, Moldavsku, Rumunsku, Maďarsku a Poľsku.


 2. Dňa 14.12.2022 v popoludňajších hodinách bol v národnom referenčnom laboratóriu vo Zvolene potvrdený pozitívny prípad besnoty u uhynutého psa. Toho času už prebieha laboratórna genotypizácia vírusu na určenie jeho pôvodu.

  Pôvod zvieraťa nie je známy, suka nebola začipovaná a spolu so šteňatami bola odchytená dňa 25.11.2022 priamo na hranici s Ukrajinou v katastri prihraničnej obce Veľké Slemence.

  Predmetná suka počas odchytu bola bez klinických zmien správania. Počas šetrenia starosta obce uviedol, že pred odchytom, ktorý bol vykonaný na jeho žiadosť suka mala kontakt s líškou.

  Suka so šteňatami bola z dôvodu nedostatku miesta v okolitých karanténnych staniciach z miesta odchytu OZ pomoc psíkom na východnom Slovensku prevezená a umiestnená v karanténnej stanici v Trenčíne, kde suka začala prejavovať neurologické príznaky a agresivitu, následne uhynula.

  RVPS Trenčín bezodkladne v popoludňajších hodinách realizovala šetrenie s cieľom klasifikácie daného prípadu, a nariadila opatrenia. V obci Veľké Slemence a v pásme 10 km sú taktiež nariadené opatrenia príslušnou RVPS Michalovce podľa platného eradikačného programu, ktoré zahŕňajú aj vykonanie núdzovej vakcinácie domácich mäsožravcov a hospodárskych zvierat. Zároveň bude vykonané diagnostické cielené zisťovanie možného zavlečenia vírusu do cieľovej populácie voľne žijúcich zvierat (líšok). 

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.