Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Epizootický ulcerózny syndróm (EUS)

Všeobecné informácie

Epizootický ulcerózny syndróm (EUS) je sezónna epidémia voľne žijúcich a chovaných rýb v brakických vodách. Komplex infekčnej etiológie je charakterizovaný prítomnosťou invazívnych Aphanomyces a prítomnosťou nekrotizujúcich ulceróznych lézii produkujúcimi granulomatózne reakcie. Toto ochorenie je endemitom v juhovýchodnej a južnej Ázii, a bol nedávno rozšírený do západnej Ázie.

EUS je na nerozoznanie od red spot syndrómu vo východnej Austrálii a mykotickej granulomatózy v Japonsku.

EUS bol hlásený výskyt vo viac než 100 druhov rýb sladkovodných a v menšom rozsahu braktických rýb. To je viac prevláda , pričom čínske kapre sú len zriedka ovplyvnené, a Tilapias sa zdajú byť odolné.

Primárny pôvodca EUS sa zdá byť jeden alebo viacerí členovia rodu Aphanomyces. Izoláty EUS-infikovaných rýb v Južnej-východnej a južnej Ázie nedávno boli opísané ako Aphanomyces invadans, zatiaľ čo v Japonsku, A. piscicida bol popisovaný ako primárna príčina mykotickej granulomatózy.

Nedávne štúdie ukázali, že tieto dva druhy sú nerozoznateľno patogenetické. Navyše baktérie Aeromonas hydrophila a Aeromonas sobria sa môžu tiež podieľať na patogenéze EUS.

Diagnóza

Diagnóza sa opiera o klinické príznaky a histologicky dokázané typické agresívne invazívne hubové hýfy, v rámci vysokej mortality. Huba Aphanomyces sama o sebe nemôže normálne napadnúť ryby, preto spúšťacie faktory sú epidermálne poškodenia, environmentálny stres, alebo vírusová infekcia. Izolácia huby umožňuje jej charakteristický rastový profil môže byť použitý ako pomoc na identifikáciu.

Kontrola EUS v prírodných vodách je zrejme nemožná. V prípade vzplanutia vyskytujúc sa v malých, uzavretých vodných plochách, vápnenie vody a zlepšenie kvality vody, spolu s odstránením infikovaných rýb je často efektívne pri znižovaní úmrtnosti.

Klinické príznaky a patológia

Počiatočné príznaky sú zvyčajne úmrtnosť spojená s výraznymi kožnými léziami vrátane vredov. Prežívajúce ryby majú obvykle lézie rôzneho stupňa závažnosti. Tie sa môžu prejaviť ako červené škvrny, alebo hlbšie vredy s červeným pruhmi a bielym centrom.

Medzi histologické znaky patrí nekrotizujúca, granulomatózna dermatitída a myoositis spojená s invazívnými hubovými hýfmi.

Huba môže preniknúť do viscerálnych orgánov, ako sú obličky a pečeň, až do svaloviny.

Ovládanie

Prevencia EUS u voľne žijúcich populácií je pravdepodobne nemožná. Avšak, v malých uzavretých rybochovných zariadeniach, môže byť úmrtnosť znížená vápnením vody a zlepšením celkovej kvality vody a pravidelného odstraňovania chorých a uhynutých rýb.

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.