Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Spavá choroba kaprov (KSD)

Etiológia

Ochorenie spôsobuje DNA vírus z čeľade Poxviridae nazvaný ako Carp Edema Virus. Rozlišujú sa tri genotypy, a to I, II a III. Genotyp I zahŕňa sekvencie získané len od kapra rybničného. Genotyp II bol získaný od koi kapra v Japonsku, ale bol potvrdený u kapra rybničného aj koi kapra. Genotyp III, ktorý je veľmi podobný genotypu II, je charakteristický len pre kapra rybničného.

Vnímavé druhy

Medzi vnímavé druhy patrí koi kapor, u ktorého bol vírus detekovaný po prvýkrát, ale takisto aj kapor rybničný.

Geografické rozšírenie

Vírus sa objavil v Japonsku v 70. rokoch minulého storočia. Postupne sa však vírus rozšíril do celého sveta, vrátane Ameriky, Ázie a Európy. Šírenie vírusu bolo spôsobené nekontrolovaným obchodovaním s vnímavými druhmi rýb. Pre vírus a jeho prežívanie je najdôležitejšia teplota vody v rozmedzí od 16-26°C, avšak niektoré prípady sa vyskytli aj pri teplote 6-9°C (Anglicko), prípadne 7-15°C (Rakúsko).

Klinické príznaky

Charakteristické príznaky ochorenia sú letargia, ulcerózne lézie okolo úst a na báze plutiev, svetlé nekrotické ložiská na žiabrach a enoftalmus. Vyskytuje sa opuch žiabier, ale aj celého tela, z čoho vyplýva samotný názov vírusu. Ryby plávajú na hladine rybníka a nereagujú na okolie, umierajú na udusenie.

Morbidita a mortalita

Stupeň mortality je podobný ako pri KHV a môže dosiahnúť až 80%. Z tohto hľadiska je potrebné vyšetrovať ryby na prítomnosť vírusu a hlavne určiť cestu jeho šírenia.

Diagnóza

Diagnóza sa opiera o klinické príznaky, ale najdôležitejšie je stanoviť prítomnosť vírusu pomocou PCR vyšetrenia a potvrdiť výsledok sekvenačnou analýzou.

Kontrolné opatrenia

Pri dodržiavaní zásad správnej praxe a vykonávaním preventívnych vyšetrení je možné včas diagnostikovať ochorenie a zabrániť tak ďalšiemu šíreniu vírusu.

Verejné zdravie

Neexistuje žiadny náznak, že táto choroba je hrozbou pre ľudské zdravie.

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.