Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Vírusová hemoragická septikémia (VHS)

Význam

Vírusová hemoragická septikémia (VHS) je závažné systémové ochorenie rýb. Vírus VHS (VHSV) napáda najmenej 50 druhov morských a sladkovodných rýb. Infekcia je subklinická u niektorých druhov, ale je spojená s ťažkou chorobou a vysokou úmrtnosťou u ostatných druhov. Klinické infekcie sú ekonomicky závažné u chovných rýb, najmä pstruh dúhový, kambala a japonská platesa.

Ohniská boli hlásené aj u niektorých voľne žijúcich populácií, vrátane Tichomoria slede a sardinky pozdĺž tichomorského pobrežia Severnej Ameriky. Nedávno vírusová hemoragická septikémia sa stala novou chorobou sladkovodných rýb v oblasti Veľkých jazier Severnej Ameriky. Vírus bol zrejme zavedený do tejto oblasti do roku 2003 a úmrtia boli hlásené od roku 2005. Masívna úmrtnosť sa vyskytla u niektorých voľne žijúcich druhov.

Etiológia

Vírusová hemoragická septikémia je spôsobená vírusom vírusovej hemoragickej septikémie (VHSV alebo Egtved vírus). Tento vírus je členom rodu Novirhabdovirus, r. Rhabdoviridae. V súčasnej dobe dôkazy naznačujú, že VHSV obsahuje jeden sérotyp s tromi podtypmi. Morské aj sladkovodné izoláty sú k dispozícii. Morské izoláty sú bežnou serológiou na nerozoznanie od sladkovodných izolátov. Genetické analýzy naznačujú, že VHSV kmene sú úzko spojené s ďalšími izolátmi z rovnakej geografickej oblasti, skôr než byť zoskupené podľa hostiteľských druhov.

 • Genotyp I obsahuje tradičné európske sladkovodné izoláty a izoláty zo severných európskych morských pôvodov.
 • Genotyp II sa skladá z morských izolátov od Baltského mora. Genotyp III obsahuje vírusy zo Severného mora, Skagerrak a Kattegat. Severoamerické izoláty patria do Genotyp IV. Väčšina japonských a kórejských izolátov patria ku genotypu Severnej Ameriky, ale aspoň jeden izolát z Japonska radíme ku európskej skupine.
 • Genotypy nekorelujú so sero-systém triedením. VSHV kmene sa líšia v ich virulencii pre rôzne druhy rýb. Európske sladkovodné druhy spôsobujú závažné ochorenia u pstruha dúhového, kým Severnej Amerike alebo severnej európske morské izoláty sú obvykle nízke patogénne alebo nepatogénne pre tento druh. Niektoré morské izoláty sú patogénne pre kambalu a treska.

Vnímavé druhy

VHSV bol izolovaný z najmenej 50 druhov morských a sladkovodných rýb na severnej pologuli, a iné druhy boli nakazené v laboratóriu. Druhy vnímavé na infekciu sú členmi:

 • Salmoniformes (losos a pstruh)
 • Pleuronectiformes
 • Gadiformes (treska)
 • Esociformes (šťuka)
 • Clupeiformes (sleď a ančovičky)
 • Osmeriformes
 • Perciformes (ostriež)
 • Scorpaeniformes
 • Anguilliformes (úhory)
 • Cyprinodontiformes a Gasterosteiformes

Ďalšie druhy sú naďalej hlásené. Veľa druhov morských rýb by mohli byť napadnuté asymptomaticky, čo naznačuje, že VHSV je pravdepodobne endemitom v morskom prostredí. Klinické ochorenie bolo zistené u niektorých sladkovodných a morských druhov. Druhov v súčasnosti známe, že je ovplyvnený patrí pstruh dúhový, pstruh jazerný, pstruh, kambala, platesa japonská, pacifický sleď, lososy, lipeň, síh Coregonus spp., halibut, morský ostriež, treska, sardinky, šťuky, ostrieže, zubáče, úhory bluegill, crappie.

Geografické rozloženie

Vírusová hemoragická septikémia ovplyvňuje najviac pstruha dúhového a niektoré ďalšie sladkovodné druhy v kontinentálnej Európe a Japonsku. VHSV tiež bol izolovaný z rôznych voľne žijúcich morských rýb v severnom Atlantiku, Baltskom mori a Severnej Amerike časti Tichého a Atlantického oceánu. Tento vírus bol hlásený aj z Kórey.

Prenos

VHSV je prítomný predovšetkým v moči a vo gonadálnych tekutinách (vaječníkovej tekutine, mlieč). Tento vírus bol hlásený aj v truse rýb. K prenosu dochádza prostredníctvom vody alebo priamym kontaktom. VHSV vstupuje do organizmu ryby cez žiabre, alebo cez poranenú kožu. Rybožravé vtáky môžu byť tiež VHSV prenášači. Prežitie vírusu mimo hostiteľa sa líši podľa kmeňa. Severoamerické morské kmene sa zdajú byť citlivejšie než európske sladkovodné kmene. Vírusové prežitie nepriamo koreluje s teplotou a je kratšie pri 20°C ako 4°C. Teploty nad 20°C sú obzvlášť škodlivé. Bielkoviny ako je ovariálna tekutina alebo sérum predĺžujú prežitie vírusu. Jedným z morských VHSV izolátov zostal infekčný dlhšie než 10 mesiacov v slanej vode s 1% sérom udržiavaný pri teplote 4°C.

Inkubačná doba

Inkubačná doba sa líši podľa teploty vody. Medzi 1°C a 12°C je inkubačná doba pre európske sladkovodné izoláty VHSV 1 až 2 týždne v teplejších teplotách a 3 až 4 týždne v chladnejších teplotách.

Klinické príznaky

Postihnutý pstruh dúhový je zvyčajne apatický alebo hyperaktívny. Plávanie a celkové správanie môže byť abnormálne. Sfarbenie je zvyčajne tmavšie než je obvyklé, ale žiabre sú bledé kvôli anémii s prítomnosťou petechiálnych krvácanin. Krvácaniny môžu byť tiež spozorované v očiach a na základni plutiev a niekedy aj na povrchu tela. Bilaterálny alebo jednostranný exophthalmus a ascites môže byť prítomný. Neurologické formy charakterizujú abnormálne plávanie, špirálovité točenie. Chronickí nosiči môžu byť asymptomatickí.

Obmedzené informácie sú k dispozícii na symptómy u ostatných druhov. Klinické príznaky, ktoré sú spozorované u pstruha dúhového sa podobajú tým ktoré zaznamenávame aj u kambaly, platesy japonskej a morského ostrieža, pri iných druhoch nemusia byť klasické symptómy spozorované. Po intraperitoneálnej injekcii VHSV obmedzený exophthalmus a ascites boli hlavnými symptómami nedospelých tresiek v Atlantiku. U sleďa symptómy zahŕňali petechiálne krvácanie na dolnej čeľusti.

Post mortem lézie

Rozptýlené krvácaniny sú spozorované v kostrových svaloch, perivisceralnom tukovom tkanive v oblasti brucha, plynovom mechúre, čreve a ďalších orgánov. Slezina je zvyčajne zväčšená a tmavšie červená ako v zdravom jedinci. Hepatopankreas je tiež tmavo červený na začiatku infekcie, ale neskôr môže byť bledý, kriedovo šedej farby s prítomnosťou petechií. Obličky sú tmavo červené v počiatočnom štádiu ochorenia, ale môžu byť až nekrotické v hynúcej rybe. Telová dutina môže byť vyplnená ascetickou tekutinou a gastrointestinálny trakt je zvyčajne prázdny bez prítomnosti potravy.

Postihnuté ryby s nervovú formou nemusia mať žiadne významné makroskopické lézie. Histopatologické lézie typicky zahŕňajú rozsiahle ložiskové nekrózy a degeneráciu v obličkách, hepatopankrease a slezine. Krvácaniny môžu byť spozorované vo svaloch.

Chorobnosť a mortalita

VHSV infekcie sa zdajú byť obzvlášť obyčajné u morských druhov. Tieto infekcie sú často subklinické. V časti Baltského mora výskyt VHS vírusu je 0-17% v slede a 6-8% v šprotách. V pobrežných vodách Kalifornie a Oregone bol dokázaný vírus v jednej štúdii prevalencii 4-8% u zdanlivo zdravých sardiniek, makrel.

Klinické príznaky ochorenia boli hlásené u sladkovodných rýb a občas aj u morských druhov. U pstruha dúhového väčšina chorôb zvierat vyskytujú na sladkovodné farmy, ale epidémie boli hlásené aj, ak sú tieto ryby umelo nasadené v brakickej vode alebo morskej vode. Klinické prejavy ochorenia sa môžu objaviť v každom veku, ale mladšie ryby sa zdajú byť najviac citlivé.

Stres je predisponujúcim faktorom a ohniská sa môžu objaviť v subklinickom prenášačovi po stresujúcej udalosti. Teplota vody má tiež vplyv na pravdepodobnosť infekcie. Optimálna teplota pre aktívne infekcie je 9-12 °C; najviac sa vyskytujú ohniská, kedy teplota vody je nižšia ako 15°C. Vírusovej hemoragickej septikémie nebola hlásená, keď teplota vody je nad 18°C. Ohniská sa často vyskytujú na jar, keď teplota vody je buď rastúca alebo kolísajúca.

Chorobnosť a mortalita sa líšia v závislosti na podmienkach prostredia, v závislosti od druhov rýb, kmeňa vírusu a spôsobu infekcie. Miera úmrtnosti môže byť tak vysoká 80-100% u pstruha dúhového. V starších jedincoch pstruha dúhového je to zvyčajne 10-70%. Kumulatívna miera úmrtnosti od 0% do 96% boli hlásené u kambaly. Niektoré severoamerické VHSV izoláty sú vysoko patogénne pre pacifického sleďa mortalita sa blíži k mortalite 100%.

Diagnóza

VHS by mala byť v podozrení u pstruha dúhového, kambaly, platesy a ďalších vnímavých druhov pri spozorovaní krvácanin, exophthalmusu, neurologických príznakov. Teplota vody by mala byť v rozsahu 1-18°C, nákaza nebola hlásená pri teplotách nad týmto rozsahom.

Diferenciálna diagnostika

Pri diferenciálnej diagnostike treba vylúčiť infekčnú hematopoetickú nekrózu IHN, enteric red mouth syndrom – sčervenanie papule ERM a furunkulózu.

Laboratórne testy

VHS môže byť diagnostikovaná izoláciou vírusu v bunkových kultúrach, pri použití vhodných bunkových línii BF-2 (Bluegill fry) a RTG-2 (rainbow trout gonad ).Bunkové línie EPC (epiteliom papulosum cyprini) a FHM (fathead minnow) môžu byť tiež použité, ale sú menej náchylné na infekciu sladkovodných európských kmeňov. EPC bunky sú bunkové línie prednostne využívané v Severnej Amerike. Vírusová identita je potvrdená neutralizáciou vírusu, imunofluorescenciou (IFA), ELISOu alebo polymerázovou reťazovou reakciou (PCR).

Vírusové antigény možno identifikovať aj priamo v tkanivách, najmä obličiek a sleziny, pomocou imunofluorescencie, imunohistochémiou alebo ELISA. PCR môže byť tiež používaný.

Vzorky na vyšetrenie

VHSV je najhojnejší v obličkách, slezine, mozgu a srdci. Vzorky posielané na vyšetrenie závisia od veľkosti rýb. Malé ryby (plôdik a rybky menšie alebo rovné 4 cm) je potrebné zaslať celé, ale žĺtkový vak musí byť odstránený, ak je prítomný. Vnútornosti vrátane obličiek by sa mali zbierať z rýb, ktoré sú 4 – 6 cm dlhé. Obličky, slezina, srdce a mozog by mal byť odoberané z väčších rýb. Vzorky ovariálnej tekutiny by mali byť tiež posielané na vyšetrenie z generačných rýb pri výtere.
Vzorky orgánov a vaječníková tekutina by mali byť umiestnené do sterilných skúmaviek s prepravným médiom s antibiotikami a uchovávané pri 4 °C , ale nesmie zamrznúť. Ak doba prepravy bude dlhšia ako 12 hodín, sérum alebo bielok (5-10%), môžu byť pridané k stabilizácii vírusu. V ideálnom prípade by mala byť izolácia vírusu vykonaná do 24 hodín po odbere vzoriek rýb.

Kontrola a opatrenia

VHS je vysoko nákazlivé ochorenie, karantény sú potrebné pre kontrolu ohnísk. Existujú dôkazy, že VHSV sa prenáša z voľne žijúcich rýb na chované ryby a naopak. Aktuálne kontrolné metódy v programoch dohľadu nad zdravím a opatrenia, ako napríklad odstránenie uhynutých rýb a úhorovanie rybníkov prispievali ku odstráneniu vírusovej hemoragickej septikémie z rôznych častí Európy.

Vírus VHS môžu prežiť dlhé obdobie v usadeninách časti rybníkov v prípade, že rybníky nie sú vysušené a dezinfikované. VHSV je citlivý na bežné dezinfekčné prostriedky, formaldehyd, jodoform, hydroxid sodný a chlórnan sodný. Virucídna aktivitu dezinfekčných prostriedkov sa znižuje, ak sa riedia v morskej vode. VHSV je veľmi citlivé na UV (280 do 200 nm) žiarenie, ktoré môže byť použité na ošetrenie prítoku vody do liahne, alebo pri zaobchádzaní s vodou v recirkulačných systémoch. Okrem toho je vírus VHSV inaktivovaný sušením a pH 2,5 alebo 12,2.

Verejné zdravie

Neexistuje žiadny náznak, že táto choroba je hrozbou pre ľudské zdravie.

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.