Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Chronické chradnutie jeleňovitých – CWD

Informácie

Chronické chradnutie jeleňovitých (CWD) je zaradené medzi transmisívne spongiformné encefalopatie (TSE). Pôvodcom ochorenia je vysoko odolný prión so schopnosťou pretrvávať v prírode dlhšie obdobie a môže byť zdrojom nákazy pre ďalšie vnímavé zvieratá. CWD bolo prvý krát diagnostikované v roku 1967 u jeleníka ušatého v USA.

Príznaky

Hlavným príznakom ochorenia je celkové chradnutie zvieraťa. K prvým príznakom ochorenia patrí zmena správania, najmä strata plachosti, neskôr sú to poruchy pohybu a koordinácie pohybov, postihnutie panvových končatín, poklesnutá hlava a ušnice, zvýšený príjem vody. Klinické príznaky choroby sa prejavujú zvyčajne u zvierat starších ako 17 mesiacov, najčastejšie vo veku 3-5 rokov. Zvieratá uhynú do 2-3 mesiacov od prepuknutia choroby.

Prípady

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky na základe rozhodnutia Komisie (ES) č. 182/2007 o prieskume CWD a odporúčania Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) vydala v roku 2017 usmernenie pre odber a testovanie vzoriek predĺženej miechy z jeleňov lesných (Cervus elaphus) a pasrnca (jeleníka) bielochvostého (Odocoileus virginianus), zo zvierat starších ako 18 mesiacov.

Odber vzoriek bol zosúladený s poľovnou sezónou v termíne od 1.9.2007 do 31.12.2007 a prebiehal vo všetkých krajoch Slovenska (SR). Odobraté vzorky boli testované na CWD na Štátnom veterinárnom ústave vo Zvolene, všetky s negatívnym výsledkom.

Výsledky testovania na CWD v SR za rok 2007 :

Typ vzorkyPočet prípadov
Zastrelené zdravé zvieratá587
Uhynuté zvieratá6
Zabité pri dopravných nehodách12
Spolu605

V marci v roku 2016, bolo prvý krát diagnostikované CWD na Európskom kontinente, v Nórsku. Dovtedy bolo CWD rozšírené a diagnostikované v USA a Kanade v populácii jeleňovitých.

Na základe vedeckého stanoviska EFSA z decembra 2016, týkajúceho sa CWD u jeleňovitých, aby sa odhadol výskyt a geografické rozšírenie CWD, prijala Európska komisia (EK) trojročný program monitorovania CWD, ktorý sa začal realizovať od roku 2018 v Estónsku, Fínsku, Lotyšsku, Litve, Poľsku a Švédsku, v krajinách s populáciou sobov a/alebo losov. Testovanie malo byť vykonané z mozgu a lymfatických tkanív, aby sa maximalizovala diagnostická citlivosť rýchlych testov ako aj konfirmačných – potvrdzujúcich testov.

Vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2017/2181 z 21.11.2017, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2016/1918 o ochranných opatreniach v súvislosti s CWD sa zakazuje do 31.12.2020:

  • dovoz loveckých návnad a moču zvierat jeleňovitých z tretích krajín do EÚ,
  • dovoz loveckých návnad z moču získaného z jeleňovitých pôvodom v Nórsku do EÚ,
  • výroba, umiestňovanie na trh a používanie loveckých návnad z moču jeleňovitých pôvodom z oblastí Švédska a Fínska, ako je uvedené v prílohe tohto rozhodnutia.

Diagnostikované prípady CWD v Nórsku v období od marca 2016 do konca roku 2018 :

Typ zvieraťaPočet prípadov
Sobov19
Voľne žijúce divoké losy3
Voľne žijúci jeleň lesný1
Spolu23

Počas tohto obdobia bolo v Nórsku testovaných 42 000 jeleňovitých. V Nórsku bola zlikvidovaná celá populácia divej zveri v oblasti Nordfjella (oblasť výskytu) v snahe odstrániť CWD z tohto regiónu.

Prvý prípad CWD v EÚ bol potvrdený vo Fínsku 7. marca 2018 u voľne žijúceho losa.

Fínsko prípad oznámilo na EK a okamžite pozastavilo pohyb jeleňovitých v rámci obchodu a vývozu živých jeleňovitých. Od tohto dátumu neboli vo Fínsku diagnostikované ďalšie prípady CWD.

19/2019/00047/rev.07.01.2019

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.