Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Dirofilariáza

Informácie o Dirofilariáza

Dirofilariáza je parazitárne ochorenie, postihujúce najmä psi, mačky, ale i ďalšie druhy zvierat ako kôň, líška, vlk. Ochorenie je rozšírené po celom svete. Rezervoárovým zvieraťom je obvykle pes a komár. Podľa toho, na ktorom zvierati komár parazituje, rozširuje sa i infekcia. Mačky sa infikujú až potom, ako komáre parazitovali na psoch.

Dospelý pôvodca je až 27 cm dlhý a sídli v pľúcnych artériách a pravom ventrikule srdca. Vývojové štádium mikrofilárie sa uvoľňujú do krvného obehu, kde prežívajú 1 až 3 roky. Počas cicania krvi sa dostávajú do tela komárov. V teplom počasí sa v tele komárov za niekoľko dní vyvinie infekčná larva komárov, ktorá sa pri cicaní krvi dostáva cez kožu zvieraťa a za približne 100 dní migráciou do pľúcnych artérií. Tam sa z nej počas 2 až 3 mesiacov vyvinie dospelá forma dilofilárie.

Klinické príznaky

Klinické príznaky choroby súvisia so životným cyklom pôvodcu. Prejavujú sa poruchy v srdcovej činnosti, najmä vo forme záťažovej intolerancie, a ďalej nešpecifické príznaky, ako sú chudnutie, horúčka, dyspnoe. Veľa zvierat však nemusí prejavovať žiadne zjavné príznaky ochorenia.

Terapia

Terapia u psa sa vykonáva v niekoľkých krokoch. Dôležité je zbavenie sa dospelých parazitov, obdobie pokoja a následná terapia zameraná na zbavenie sa mikrofilárií cirkulujúcich v krvi.

Na liečbu dospelých parazitov sa používa prípravok Melarsomine, u mikrofilárií sa používa moxidectin, milbemycin, ivermectin, selamectin.

Prevencia

Prevencia sa vykonáva ivermectinom a milbemycinom približne 1 mesiac pred sezónou výskytu komárov a 1 mesiac po jej skončení.

Bližšie informácie o tomto ochorení a možnostiach predchádzania infekcie Vám poskytne veterinárny lekár.

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.