Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Infekčná anémia koní (EIA)

Všeobecné informácie

Infekčná anémia koní (EIA) je perzistentnou vírusovou infekciou zástupcov koňovitých. Chorobu spôsobuje RNA vírus patriaci do rodu Lentivirus z čeľade Retroviridae. Do rovnakého rodu patria aj ďalší pôvodcovia chorôb, ako napríklad maedi/visna, infekčnej artritídy a encefalitídy kôz, ako aj viaceré vírusy vyvolávajúce imunodeficiencie zvierat a ľudí vrátane AIDS.

Šírenie

EIA je rozšírená na celom svete. Infekcia, predtým známa ako choroba z močiarov, sa vyskytuje výlučne u koňovitých. Hneď ako sa kôň infikuje vírusom EIA, ostáva jeho krv infekčnou po celý zvyšok života. Kôň sa stáva nosičom vírusu a môže prenášať infekciu na iné kone. Vírus sa prenáša krvnou cestou z krvi infikovaného koňa. V prirodzených podmienkach sa vírus prenáša bodavým hmyzom. Prenos môže nastať aj prostredníctvom kontaminovaných ihiel a chirurgických nástrojov. Žriebätá infikovaných matiek sa môžu nakaziť už v maternici.

Klinické príznaky

Inkubačná doba je zvyčajne 1 až 3 týždne, ale môže trvať až 3 mesiace. Choroba je charakterizovaná opakujúcimi sa horúčkovitými stavmi, trombocytopéniou, anémiou, rýchlou stratou hmotnosti a edémom spodnej častí tela. Ak zviera neumiera v dôsledku akútneho klinického záchvatu, vyvíja sa chronický stav pre ktorý je charakteristické striedanie klinických príznakov s obdobím bez príznakov. V akútnych prípadoch sú lymfatické uzliny, slezina a pečeň hyperamické a zväčšené. Choroba sa vyskytuje v rozličných formách.

  • Väčšinou ide o akútnu a chronickú formu alebo môže prebiehať bez klinických príznakov
  • Začiatok choroby sa často nespozoruje
  • Kone sú unavené a malátne, dochádza k poklesu výkonu a príležitostne sa vyskytujú prípady náhlej smrti
  • Pri iných priebehových formách zostanú pacienti čulí, no schudnú pri súčasnom zachovaní chuti do žrania
  • Typické pre chorobu je záchvatový priebeh, ktorý trvá pol dňa (často dva až štyri dni) až dvadsať dni
  • Intervaly trvania často kolíšu a môžu zostať obmedzené na dni, no môžu sa rozšíriť až na roky
  • V tomto období sú kone práceschopné, ťažká práca však ľahko vyprovokuje nový záchvat

Diagnostika

Klinická diagnóza sa opiera o výsledky serologických testov ako je test agárovej imunodifúzie (AGID alebo tiež Coggins test) a test ELISA. Pozitívny ELISA test sa musí pre možný falošne pozitívny výsledok potvrdiť AGID testom.

Vakcinácia

Začiatkom sedemdesiatych rokov minulého storočia, bola vyvinutá oslabená živá vakcína, ktorá sa v rokoch 1975 až 1990 používala v Číne. Odvtedy sa stratégia pre kontrolu EIA presunula z očkovania na karanténu, aby sa zabránilo v zámene protilátok vakcíny s diagnostickými testami. V súčasnosti v praktických podmienkach nie je možná nakoľko vakcinované kone sú vždy pozitívne v Cogginsovom teste.

Z toho vyplýva, že vakcinované kone sú označené ako infikované. Cogginsov test totiž nevie odlíšiť post vakcinačné protilátky od post infekčných.

Tlmenie nákazy

Infikované kone sa v ohnisku nákazy utrácajú, zabezpečí sa obmedzenie kontaktu s inými koňmi a zakazuje sa premiestňovanie zvierat, vrátane organizovania pretekov, výstav, trhov, atď. Bezodkladne sa prijmú nevyhnutné opatrenia na zabránenie šírenia infekčnej anémie koní. Opatrenia zahŕňajú dočasný zákaz pretekov a zvodov koní v 10km pásme od ohniska choroby, klinické vyšetrenie všetkých koní v 10km pásme od ohniska choroby ako aj odber vzoriek na laboratórne vyšetrenie EIA.

Výskyt nákazy

Krajina20232022
Bulharsko21
Francúzsko2
Grécko22
Maďarsko31
Rumunsko2935

Informačný systém EÚ o chorobách zvierat (ADIS)

Prezrite si pravidelne aktualizovaný stav o výskyte chorôb zvierat v EU ( Informačný systém ADIS )

V uvedených prehľadoch vyhľadajte EIA – Infekčná anémia koní. Prehľady sú v anglickom jazyku.

Podmienky premiestňovania v roku 2024 – dokument VPO

a) Povinné diagnostické akcie, hradené zo štátneho rozpočtu (laboratórna diagnostika + úkony)

KódNázov akcie                  
849Infekčná anémia koní sérolog. vyš. ELISA  
850Infekčná anémia koní sérolog. vyš. IDT  

Metodika pre vyšetrenie v karanténe

  • V rámci nediskriminačných vyšetrení v karanténe v mieste určenia vyšetriť všetky zvieratá určené na ďalší chov a produkciu (okrem jatočných zvierat) v zásielke, dovezené z tretích krajín a z členských štátov.

b) Povinné diagnostické akcie, hradené chovateľom (laboratórna vyšetrenie + úkony)

KódNázov akcie                  
849Infekčná anémia koní sérolog. vyš. ELISA  
850Infekčná anémia koní sérolog. vyš. IDT  

Metodika pre vyšetrovanie zdravotného stavu koní a somárov

  • Vyšetriť všetky kone, somáre a ich krížence staršie ako 6 mesiacov. Prvé vyšetrenie vykonať najneskôr do veku troch rokov a následne pravidelne min. 1x v priebehu každých nasledujúcich troch rokov.
  • Vyšetriť všetky kone, ktoré sa premiestňujú na súťaže, výstavy, kultúrne a športové podujatia. Vyšetrenie vykonávať v 12 mesačných intervaloch

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.