Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Katarálna horúčka oviec (Bluetongue)

Všeobecné informácie

Ochorenie katarálna horúčka oviec (modrý jazyk – ang. Bluetongue, ďalej len „BT“) je transmisívna orbivírusová choroba oviec domácich a tiež ďalších druhov domácich a voľne žijúcich prežúvavcov. Prirodzený hostiteľský okruh BT je relatívne široký, sú to predovšetkým ovce domáce, HD, kozy domáce, niektoré druhy voľne žijúcich prežúvavcov z čeľade jeleňovitých, viaceré druhy afrických antilop a ďalšie druhy párnokopytníkov. Iné skupiny zvierat a človek nie sú vnímavé na túto chorobu.

Pôvod

Pôvodcom choroby BT je vírus katarálnej horúčky oviec (ďalej len „BTV“), čeľaď Reoviridae, rod Orbivirus. Momentálne poznáme 24 serotypov tohto vírusu s rozličnou patogenitou, ktoré boli identifikované vírus neutralizačným testom. Nákazu prenášajú pakomáriky z rodu Culicoides, v jednotlivých geografických zónach rozdielne druhy.

Pakomáriky sa nakazia cicaním krvi od nakazených zvierat. Takto nakazené pakomáriky ostávajú infikované po celý svoj život.

Hlavnú úlohu pri šírení ochorenia majú ekologické a klimatické faktory – najmä teplo, vlhkosť a druh pôdy, ktoré zaručujú tomuto hmyzu prežitie. V našich zemepisných šírkach sa preto BT šíri najmä v určitom ročnom období – počas neskorej jari, leta a skorej jesene.

Prenos

Nákaza sa neprenáša kontaktom, ani surovinami získanými z infikovaných zvierat. Je možný transplacentárny prenos, prenos semenom alebo krvnou cestou. BT pochádza z Južnej Afriky. Vírus BT (ďalej len „BTV“) BTV oviec má globálne rozšírenie medzi 40 – 50° severnej šírky a 35° južnej šírky, ale v posledných rokoch sa vírus šíri cez stredozemné more do severnej časti Európy, najmä cez Grécko, Španielsko, Taliansko, Portugalsko a Francúzsko, kde sa prírodné podmienky zdajú byť optimálne pre šírenie sa vírusu.

Výskyt

  • V roku 2006 bol potvrdený výskyt BT vo Francúzsku, Nemecku, Belgicku a Holandsku, Bulharsku, Maroku a Taliansku
  • V roku 2007 bol potvrdený výskyt BT na území Európy v Nemecku, Belgicku, Holandsku, Luxembursku, Dánsku, Spojenom Kráľovstve, Švajčiarsku, Španielsku, Portugalsku a v Českej republike
  • V roku 2008 bol potvrdený výskyt BT v Európe v Nemecku, Belgicku, Holandsku, Luxembursku, Dánsku, Spojenom Kráľovstve, Francúzsku, Švajčiarsku, Španielsku, Portugalsku, Švédsku, Taliansku, Českej republike a v Maďarsku

Na Slovensku do dnešného dňa nebolo zaznamenané ani jedno ohnisko výskytu BT v chove, avšak v súvislosti s výskytom ochorenia v susedných štátoch SR spadala v minulosti do reštrikčnej (zakázanej) zóny

  • V roku 2020 sa pokračovalo v serologickom monitoringu sentinelových zvierat, počas roku 2020 sa nevyskytol žiaden pozitívny prípad bluetongue
  • V roku 2018 Slovenská republika požiadala o zrušenie zakázanej zóny a 30. apríla 2018 bola zakázaná zóna odstránená
  • V roku 2017 sa vykonáva monitoring v 80 vybraných chovoch a v každom z nich je vybraných 15 kusov sentinelových zvierat, ktorým sa počas obdobia s výskytom vektora odoberá 1 krát mesačne krv na serologické vyšetrenie. Obdobie s výskytom vektora a obdobie bez výskytu vektora určí ŠVPS SR v súlade s Prílohou V nariadenia Komisie č.1266/2007. V geografických jednotkách stanovených na účely monitoringu BT sa uplatňuje cielený serologický prieskum BT.
  • V roku 2016 sa monitoring vykonával v 80 vybraných chovoch, kde bolo vybraných 8 kusov sentinelových zvierat, ktorým sa počas obdobia s výskytom vektora odoberá 1 krát mesačne krv na serologické vyšetrenie.
  • V roku 2014 sa monitoring vykonával v 20 vybraných chovov, kde bolo vybraných 8 kusov zvierat, v roku 2015 sa monitoring vykonával v 40 vybraných chovoch, kde bolo vybraných 8 kusov zvierat
  • Bolo vybratých 100 fariem a na každej z nich 10 kusov zvierat, ktorým sa 1 krát mesačne odoberá krv na serologické vyšetrenie. Takto nastavený monitoring sa ukončil 31.12.2013.

Slovenská republika je krajinou bez výskytu BT, kde sa nevykonáva vakcinácia. V SR sa od 1. 04. 2008 vykonáva serologický a entomologický monitoring BT v chovoch sentinelových zvierat (vybraných ku monitoringu).

Chronologická tabuľka

RokKrajiny s výskytom BT
2006Francúzsko, Nemecko, Belgicko, Holandsko, Bulharsko, Maroko, Taliansko
2007Nemecko, Belgicko, Holandsko, Luxembursko, Dánsko, Spojené Kráľovstvo, Švajčiarsko, Španielsko, Portugalsko, Česká republika
2008Nemecko, Belgicko, Holandsko, Luxembursko, Dánsko, Spojené Kráľovstvo, Francúzsko, Švajčiarsko, Španielsko, Portugalsko, Švédsko, Taliansko, Česká republika, Maďarsko
2008-2013Monitoring v SR: 100 fariem, 10 zvierat/farmu, mesačne odber krvi
2014Monitoring: 20 chovov, 8 zvierat/chov, mesačne odber krvi
2015Monitoring: 40 chovov, 8 zvierat/chov, mesačne odber krvi
2016Monitoring: 80 chovov, 8 zvierat/chov, mesačne odber krvi počas výskytu vektora
2017Monitoring: 80 chovov, 15 zvierat/chov, mesačne odber krvi počas výskytu vektora
2018Odstránenie reštrikčnej zóny na Slovensku
2020Žiadny pozitívny prípad bluetongue na Slovensku

Súčasný vývoj

Vzhľadom na súčasný vývoj ochorenia BT v Európe a s ním súvisiace obmedzenia EÚ, ktoré sa týkajú obchodovania s vnímavými zvieratami na BT je možné predpokladať, že toto ochorenie môže predstavovať v nasledujúcich rokoch problém aj v Slovenskej republike. Aktuálnu situáciu a mapu výskytu.

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.