Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Pseudomor hydiny

Všeobecné informácie

Pseudomor hydiny je celosvetovo rozšírená, vysoko nákazlivá vírusová choroba domácich a voľne žijúcich vtákov. Choroba je prenosná aj na človeka, u ktorého môže vyvolať zápal očnej spojivky a príznaky podobné chrípke. Pôvodcom choroby je vírus z čeľade Paramyxoviridae.

Rozlišujú sa velogénne (vysoko virulentné), mezogénne (stredne virulentné) a lentogénne (nízko virulentné) kmene vírusu pseudomoru. Vo vonkajšom prostredí v chladnom počasí môže vírus pseudomoru prežívať niekoľko týždňov.

Šírenie

Pseudomor sa najčastejšie šíri priamym kontaktom chorých vtákov so zdravými, kontaminovaním vody, krmiva a prostredia trusom a sekrétmi chorých vtákov, najčastejšie cez dýchací a tráviaci systém. Na rozširovaní nákazy sa môžu podieľať aj vajcia. Inkubačná doba je variabilná, pri prirodzenej infekcii od 2 do 14 dní (priemer 4 – 6).

Príznaky

Klinické príznaky a priebeh infekcie závisí od vlastností vírusu, vnímavosťou príslušného druhu, jeho vekom, stavom imunitného systému, stresových faktorov. Vysoko vnímavá je predovšetkým hrabavá hydina.

Neurotropné vírusy vyvolávajú nervové a respiračné príznaky. Viscerotropné vírusy vyvolávajú respiračné príznaky s perakútnym priebehom, zelenú vodnatú hnačku a opuch svalstva hlavy a krku. Nervové príznaky sú charakteristické pre akútnu formu choroby a časté sú u exotického vtáctva.

 • Perakútna (prudká) forma u kurčiat:
  1. Náhly a vysoký úhyn bez klinických symptómov.
  2. Prvé príznaky: posedávanie, skleslosť, ospalosť, nezáujem o krmivo.
  3. Neskôr: dýchacie problémy, otvorený zobák, chrapľavé zvuky.
  4. Hromadenie hlienovitého sekrétu v dýchacích cestách, fŕkanie a mykanie hlavy.
  5. Opuch okolo očí a tváre, zvýšená telová teplota.
  6. Hnačka (bielo žltá až zelená, s prímesou krvi).
  7. Cyanóza (sfarbenie hrebeňa a lalôčikov do fialova).
  8. Poruchy centrálneho nervového systému: nekoordinovaná chôdza, kŕče, stočenie alebo vyvrátenie krku, paralýzy krídiel a nôh.
 • U nosníc:
  1. Pokles až zastavenie znášky na 1 – 3 týždne.
  2. Pomalá úprava produkcie vajec, zmenená kvalita škrupiny a bielka.
  3. Pokles liahnivosti v rozmnožovacích chovoch.
 • U moriek:
  1. Podobné príznaky ako u kurčiat a nosníc, ale nižšia chorobnosť a úhyny.
  2. Straty sú spôsobené najmä znížením úžitkovosti.
 • U holubov:
  1. Našuchorené perie, apatia, anémia, chudnutie, vodnatá hnačka.
  2. Nervové príznaky: chvenie hlavy, paralýza končatín, stočenie alebo vyvrátenie krku, poruchy koordinácie pohybov tela a videnia, neschopnosť letu.

Chorobnosť je vysoká, úhyny dosahujú u mláďat 20 – 60 %. Pseudomor hydiny je choroba podliehajúca povinnému hláseniu v rámci EÚ, ako aj Svetovej organizácii pre zdravie zvierat so sídlom v Paríži (OIE)

V súlade s legislatívou Európskej únie má Slovenská republika pripravený a schválený Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu pseudomoru hydiny na území Slovenskej republiky, na základe ktorého sú spracované a aktualizované regionálne pohotovostné plány pre túto chorobu.

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.