Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Západonílska horúčka

Všeobecné informácie

Západonílska horúčka sa vyskytuje na všetkých kontinentoch s výnimkou Austrálie. V Európe sa vyskytuje najmä v stredomorských štátoch, na Balkáne a vo východnej Európe, avšak vplyvom globálneho otepľovania sa v posledných rokoch WNF rozšírila aj do strednej Európy (Maďarsko, Rakúsko).

Pôvodcom tohto ochorenia je West Nile Virus (WNV) z čeľade Flaviviridae. Choroba postihuje kone, vtáky a ľudí. Vtáci pôsobia ako rezervoár choroby a väčšinou sa u nich choroba klinicky neprejaví. Kone sa infikujú po uštipnutí komárom, ktorý je prenášačom (vektorom) tejto choroby. Na prenos choroby je nevyhnutný vektor (komár) a to znamená, že choroba sa nešíri kontaktom z koňa na koňa a z koňa na človeka.

Klinické príznaky

Väčšina infikovaných koní neprejavuje žiadne alebo len nevýrazné klinické príznaky ochorenia, zapadonílsku horúčku tieto kone prežijú bez ujmy a to, že prišli do kontaktu z vírusom WNF sa zistí len po vyšetrení krvi, kde sa zistia protilátky proti vírusu WNF. U približne 25-35% infikovaných koní sa prejavia aj klinické príznaky choroby v podobe nechutenstva a apatie zvierat s kombináciou jedného alebo viacerých nasledovných klinických príznakov: 1

  • Zvýšená telesná teplota,
  • Slabosť alebo paralýza zadných končatín,
  • Srdcovo – pľúcna (zmiešaná) forma sa prejavuje vysokými úhynmi, pričom prevažujú príznaky jednej, alebo druhej formy,
  • Nekoordinované pohyby,
  • Celková strata orientácie – chôdza v kruhu, bezcieľne blúdenie, narážanie do stien a pod.,
  • Slepota alebo nadmerná vzrušivosť (excitácia),
  • Kóma, kolaps až smrť zvieraťa.

Súčasnosť

V súčasnosti neexistuje žiadna špecifická liečba západonílskej horúčky. Terapia je zameraná iba na symptomatickú a podpornú liečbu horúčky, encefalitídy a neurologických abnormalít. Prevencia je zameraná najmä na ochranu koní pred bodavým hmyzom (mechanická ochrana ustajňovacích priestorov, použite repelentov a insekticídov) a vyšetrovaním koní na WNV.

Najúčinnejšou prevenciou pred infekciou WNV je preventívna vakcinácia koní v rizikových oblastiach.

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.