Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Mykotické choroby včiel a včelieho plodu

BSE
Počet prípadov: 27
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2019 -  9719 zvierat
- Rok 2018 -  7894 zvierat
- Rok 2017 -  7516 zvierat
- Rok 2016 -  7674 zvierat
- Rok 2015 -  7969 zvierat
- Rok 2014 -  7461 zvierat
- Rok 2013 - 13581 zvierat
- Rok 2012 - 14166 zvierat
- Rok 2011 - 27293 zvierat
- Rok 2010 - 42816 zvierat
- Rok 2009 - 49712 zvierat
- Rok 2008 - 55200 zvierat
- Rok 2007 - 63735 zvierat
- Rok 2006 - 66345 zvierat
- Rok 2005 - 69224 zvierat
- Rok 2004 - 82949 zvierat
- Rok 2003 - 87010 zvierat
- Rok 2002 - 66798 zvierat
Scrapie u oviec
Počet prípadov: 173
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2019 - 14228 zvierat
- Rok 2018 - 13118 zvierat
- Rok 2017 - 14184 zvierat
- Rok 2016 - 11565 zvierat
- Rok 2015 - 12493 zvierat
- Rok 2014 - 11657 zvierat
- Rok 2013 -   2541 zvierat
- Rok 2012 -   2911 zvierat
- Rok 2011 -   2998 zvierat
- Rok 2010 -   2014 zvierat
- Rok 2009 -   2167 zvierat
- Rok 2008 -   2566 zvierat
- Rok 2007 -   8358 zvierat
- Rok 2006 -   7526 zvierat
- Rok 2005 -   2629 zvierat
- Rok 2004 -   1893 zvierat
- Rok 2003 -   4535 zvierat
- Rok 2002 -   2003 zvierat
Scrapie u kôz
Počet prípadov: 0
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2019 - 210 zvierat
- Rok 2018 - 251 zvierat
- Rok 2017 - 280 zvierat
- Rok 2016 - 212 zvierat
- Rok 2015 - 162 zvierat
- Rok 2014 - 148 zvierat
- Rok 2013 - 64 zvierat
- Rok 2012 - 47 zvierat
- Rok 2011 - 47 zvierat
- Rok 2010 - 24 zvierat
- Rok 2009 - 25 zvierat
- Rok 2008 - 12 zvierat
- Rok 2007 - 83 zvierat
- Rok 2006 - 68 zvierat
- Rok 2005 - 105 zvierat
- Rok 2004 - 5 zvierat
- Rok 2003 - 4 zvierat
- Rok 2002 - 2 zvierat
Klasický mor ošípaných
Počet prípadov:
-
Rok 2014 - 0 prípadov
- Rok 2013 - 0 prípadov
- Rok 2012 - 0 prípadov
- Rok 2011 - 0 prípadov
- Rok 2010 - 0 prípadov
-
Rok 2009 - 0 prípadov
- Rok 2008 - 2 prípady
- Rok 2007 - 0 prípadov
- Rok 2006 - 0 prípadov
- Rok 2005 - 1 prípad
- Rok 2004 - 2 prípady
- Rok 2003 - 4 prípady
Bluetongue
- Rok 2014 -   2643 vyšetrení
- Rok 2013 - 19047 vyšetrení
- Rok 2012 - 16625 vyšetrení
- Rok 2011 - 14368 vyšetrení
- Rok 2010 - 15980 vyšetrení
- Rok 2009 - 33984 vyšetrení

Zvápenatenie včelieho plodu

Jedná sa o najčastejšie sa vyskytujúcu mykotickú chorobu včiel, vyskytuje sa najmä u včelstiev umiestnených na tienistých, vlhkých a chladných stanovištiach. Chorobu vyvoláva huba Ascosphaera apis. K nákaze lariev zväčša dochádza infikovanou potravou, výtrusy v tráviacom trakte vyklíčia, vyrastú do dlhých vlákien, tieto preniknú cez stenu tráviaceho traktu, postupne vyplnia celú telovú dutinu, prerastú na povrch larvy, ktorá mumifikuje, vytvára sa tuhá biela múmia, ktorá leží voľne v bunke. Larvy väčšinou hynú počas dvoch dní po zaviečkovaní. Včelstvá spravidla nehynú, oslabené včelstvá sú náchylnejšie na ostatné choroby. Diagnostika – klinické príznaky a mikroskopické vyšetrenie. Prevencia – chov včiel na suchých, teplých a slnečných stanovištiach, ochrana úľov pred nadmernou vlhkosťou, silné včelstvá s dobrým čistiacim pudom, odstránenie a spálenie plástov s napadnutým plodom a dobrá zoohygienická starostlivosť. ;

  Príznaky vo včelstve Posúdenie
Na podložke - zrána, alebo na letáči nájdeme typické zvápenatené múmie plodu: odumreté, vysušené larvy včiel. pokryté bielou až šedo-čiernou pliesňou Typický príznak
Medzerovitý plod Netypický príznak
Pretrhávané vyvýšené larvy s bielym vatovitým typické plesňovým viečkovaním Typický príznak
Zaviečkovanie roztrhnuté Typický príznak
Odumreté roztiahnuté larvy a predkukly, prekryté typickým mazľavým, bielym plesňovým pletivom Typický príznak
Vápenné múmie vysýchajú až sú ako kúsky kriedy alebo úlomky vápenca. Sú ľahko vyberateľné. Keď nie sú biele, ale čierno-šedé, sú nositeľmi nových spór Typický príznak
Popri úhyne plodu robotníc sú často postihnuté aj trúdy  

Skamenenie včelieho plodu

Chorobu vyvoláva huba Aspergilus flavus, k nákaze lariev zväčša dochádza infikovanou potravou, výtrusy v tráviacom trakte vyklíčia, postupne prerastú celú larvu, ktorá hynie a vytvorí veľmi tvrdú múmiu. Diagnostika – klinické príznaky a mikroskopické vyšetrenie. Nelieči sa, odporúča sa plásty s napadnutým plodom spáliť, včelstvo preložiť do vydenzifikvaného úľa na nové dielo.

Melanóza matky

Chorobu vyvoláva huba Melanosella mors apis, postihuje prevažne matku, ale môže sa vyskytnúť aj u robotníc. K nákaze pravdepodobne dochádza potravou alebo pohlavnou cestou. Choroba postihuje hlavne vaječníky, vznikajú tmavohnedé až čierne cysty, ktoré mechanicky upchávajú pohlavné cesty a zabraňujú odchodu vajíčok. Pôvodca svojimi toxínmi spôsobuje pomerne rýchlu smrť matky. Včelstvo z dôvodu zníženého a neskôr úplne zastaveného kladenia slabne. Diagnostika – klinické príznaky a mikroskopické vyšetrenie. Nelieči sa, prevencia – vyradenie starších matiek.