Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Vírusové choroby včiel a včelieho plodu

BSE
Počet prípadov: 27
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2019 -  9719 zvierat
- Rok 2018 -  7894 zvierat
- Rok 2017 -  7516 zvierat
- Rok 2016 -  7674 zvierat
- Rok 2015 -  7969 zvierat
- Rok 2014 -  7461 zvierat
- Rok 2013 - 13581 zvierat
- Rok 2012 - 14166 zvierat
- Rok 2011 - 27293 zvierat
- Rok 2010 - 42816 zvierat
- Rok 2009 - 49712 zvierat
- Rok 2008 - 55200 zvierat
- Rok 2007 - 63735 zvierat
- Rok 2006 - 66345 zvierat
- Rok 2005 - 69224 zvierat
- Rok 2004 - 82949 zvierat
- Rok 2003 - 87010 zvierat
- Rok 2002 - 66798 zvierat
Scrapie u oviec
Počet prípadov: 173
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2019 - 14228 zvierat
- Rok 2018 - 13118 zvierat
- Rok 2017 - 14184 zvierat
- Rok 2016 - 11565 zvierat
- Rok 2015 - 12493 zvierat
- Rok 2014 - 11657 zvierat
- Rok 2013 -   2541 zvierat
- Rok 2012 -   2911 zvierat
- Rok 2011 -   2998 zvierat
- Rok 2010 -   2014 zvierat
- Rok 2009 -   2167 zvierat
- Rok 2008 -   2566 zvierat
- Rok 2007 -   8358 zvierat
- Rok 2006 -   7526 zvierat
- Rok 2005 -   2629 zvierat
- Rok 2004 -   1893 zvierat
- Rok 2003 -   4535 zvierat
- Rok 2002 -   2003 zvierat
Scrapie u kôz
Počet prípadov: 0
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2019 - 210 zvierat
- Rok 2018 - 251 zvierat
- Rok 2017 - 280 zvierat
- Rok 2016 - 212 zvierat
- Rok 2015 - 162 zvierat
- Rok 2014 - 148 zvierat
- Rok 2013 - 64 zvierat
- Rok 2012 - 47 zvierat
- Rok 2011 - 47 zvierat
- Rok 2010 - 24 zvierat
- Rok 2009 - 25 zvierat
- Rok 2008 - 12 zvierat
- Rok 2007 - 83 zvierat
- Rok 2006 - 68 zvierat
- Rok 2005 - 105 zvierat
- Rok 2004 - 5 zvierat
- Rok 2003 - 4 zvierat
- Rok 2002 - 2 zvierat
Klasický mor ošípaných
Počet prípadov:
-
Rok 2014 - 0 prípadov
- Rok 2013 - 0 prípadov
- Rok 2012 - 0 prípadov
- Rok 2011 - 0 prípadov
- Rok 2010 - 0 prípadov
-
Rok 2009 - 0 prípadov
- Rok 2008 - 2 prípady
- Rok 2007 - 0 prípadov
- Rok 2006 - 0 prípadov
- Rok 2005 - 1 prípad
- Rok 2004 - 2 prípady
- Rok 2003 - 4 prípady
Bluetongue
- Rok 2014 -   2643 vyšetrení
- Rok 2013 - 19047 vyšetrení
- Rok 2012 - 16625 vyšetrení
- Rok 2011 - 14368 vyšetrení
- Rok 2010 - 15980 vyšetrení
- Rok 2009 - 33984 vyšetrení

Vreckovitosť včelieho plodu

Pôvodcom choroby je vírus Morator aetatulae, choroba sa vyskytuje na všetkých kontinentoch, výskyt na Slovensku hlavne v jarnom období. Príznaky sa prejavia až po zaviečkovaní, posledná larválna pokožka sa neoddelí od novej pokožky kukly, tekutina sa nevstrebe, larva v tomto štádiu sa podobá na vačok naplnený tekutinou, farba je bledožltá. Nakoniec larva vyschne, vytvorí čiernohnedý príškvar v tvare člnku (larva má nadvihnutú hlavičku). Viečka nad uhynutými larvami sú tmavšie. K laboratórnemu vyšetreniu sa zasiela vzorka plodového plástu s uhynutým plodom. Nelieči sa. Odporúča sa plásty s napadnutým plodom odstrániť, včelstvo preložiť do vydenzifikvaného úľa, posilniť včelstvo pridaním plodu zo zdravých včelstiev, uhynuté včely pozbierať a spáliť.

  Príznaky vo včelstve Posúdenie
Neúplne nasadený plod, larvy hynú pred zakuklením Netypický príznak
Choroba sa prejaví až po zaviečkovaní, odumretá larva je najskôr žltá, potom hnedá až čierna, larva leží na chrbte s hlavou skrivenou ku bruchu. Netypický príznak
Zaviečkované plodové bunky s prepadnutým, rozdrobeným, tmavo sfarbeným viečkom (podobne ako pri hnilobe, alebo more včelieho plodu) Podozrenie
Pri čerstvých múmiách sa posledná larválna pokožka oddelí od novej pokožky ale sa nezvliekne, exuviálna tekutina sa nevstrebe, ak takúto larvu vyberieme (pinzetou), podobá sa vrecku, ktoré je naplnené čírou tekutinou. Typický príznak
Skúška zápalkou: Odumretá larva sa neťahá nitkovito Typický príznak
Vysušená tmavohnedá až čierna vrecovitá múmia vyschne v člnku podobný priškvar tvaru gondoly Typický príznak

Paralýza včiel

Pôvodcom je skupina vírusov chronickej paralýzy včiel. Postihnuté včely nie sú schopné lietať, majú trhané pohyby celého tela, zrýchlené pohyby zadočka alebo sa trasú. Zdravé včely bránia chorým včelám vstúpiť do úľa. Nelieči sa, mŕtve včely sa spália, úľ a rámiky sa po mechanickom očistení dezinfikujú.

Vírus akútnej paralýzy včiel

Priebeh choroby je rýchlejší ako pri paralýze včiel, včely hynú za 3 – 4 dni. Vyskytuje sa spravidla koncom zimy a začiatkom jari. Nelieči sa, mŕtve včely sa spália, úľ a rámiky sa po mechanickom očistení dezinfikujú.

Kašmírsky včelí vírus

Vírus spôsobuje skrátenie života včiel. Nelieči sa, mŕtve včely sa spália, úľ a rámiky sa po mechanickom očistení dezinfikujú.

Vírus zakalenia krídel

Choroba sa prejavuje zakalením krídel, zhoršuje sa schopnosť lieteť. Nelieči sa, mŕtve včely sa spália, úľ a rámiky sa po mechanickom očistení dezinfikujú.