Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Informácie pre chovateľov hospodárskych zvierat

Informácie pre chovateľov hospodárskych zvierat

 • Upozornenie pre majiteľov hovädzieho dobytka na zmenu vekoveho limitu v ramci monitoringu TSE pre rok 2023
 • Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky dopĺňa postup pri registrácii oviec, kôz a ošípaných bez pôvodu.
 • Stanovisko k usmerneniu Registrácia zvierat bez pôvodu
 • 2022 Registrácia zvierat bez pôvodu – usmernenie. ... Registrácia zvierat bez pôvodu(Formát: PDF, veľkosť: 360kb )
 • Na základe pozitívneho výsledku laboratórneho vyšetrenia bolo dňa 26.4.2018 vykonané utratenie pozitívneho zvieraťa na infekčnú anémiu koní – kobylky, na adrese chovateľa v obci v Zvolen-Zolná. Telo zvieraťa bolo neškodne odstránené prostredníctvom asanačnej služby. Pre ochranné pásmo v okruhu 10 km platia opatrenia ktoré o.i. zahŕňajú odbery vzoriek krvi u všetkých koní starších ako 6 mesiacov na serologické vyšetrenie EIA. Naďalej platí zákaz konania akýchkoľvek pretekov alebo zvodov koní v pásme 10 km až do obdržania negatívnych výsledkov všetkých vzoriek odobratých od koní v tomto pásme ako aj premiestňovanie koňovitých mimo pásmo bez vyšetrenia na EIA úradným veterinárnym lekárom. pridané dňa 27.04.2018
 • Dňa 24.4.2018 bolo laboratórnym vyšetrením potvrdené štvrté ohnisko infekčnej anémie koní na Slovensku od roku 2016 a druhé ohnisko infekčnej anémie koní na Slovensku v roku 2018. Choroba bola diagnostikovaná u jedného koňa súkromného chovateľa v obci Zolná okres Zvolen. ŠVPS SR Bratislava a RVPS Zvolen bezodkladne prijali nevyhnutné opatrenia na zabránenie šírenia infekčnej anémie koní na Slovensku. Opatrenia zahŕňajú dočasný zákaz pretekov a zvodov koní v 10km pásme od ohniska choroby, klinické vyšetrenie všetkých koní v 10km pásme od ohniska choroby ako aj odber vzoriek na laboratórne vyšetrenie EIA. pridané dňa 25.04.2018
 • Potvrdený výskyt afrického moru ošípaných v Maďarskej republike pridané dňa 23.04.2018
 • Prvý výskyt aviárnej influenzy subtypu H5 na Slovensku v roku 2018 u voľne žijúcich vtákov pridané dňa 29.03.2018
 • Na základe konfirmačného laboratórneho vyšetrenia bolo dňa 15.2.2018 vykonané utratenie pozitívneho zvieraťa na infekčnú anémiu koní – kobylky, vek 9 rokov, na adrese chovateľa v obci v okrese Lučenec. Telo zvieraťa bolo neškodne odstránené prostredníctvom asanačnej služby. Následne príslušná RVPS Lučenec zrušila vydané opatrenia pre ohnisko nákazy a pre ochranné pásmo v okruhu 10 km vydala nové opatrenia ktoré o.i. zahŕňajú odbery vzoriek krvi u všetkých koní starších ako 6 mesiacov na serologické vyšetrenie EIA. Naďalej platí zákaz konania akýchkoľvek pretekov alebo zvodov koní v pásme 10 km až do obdržania negatívnych výsledkov všetkých vzoriek odobratých od koní v tomto pásme ako aj premiestňovanie koňovitých mimo pásmo bez vyšetrenia na EIA úradným veterinárnym lekárom . pridané dňa 22.02.2018
 • Dňa 12.2.2018 bolo laboratórnym vyšetrením potvrdené tretie ohnisko infekčnej anémie koní na Slovensku od roku 2016 a prvé ohnisko infekčnej anémie koní na Slovensku v roku 2018. Choroba bola diagnostikovaná u jedného koňa súkromného chovateľa v obci Jelšovec okres Lučenec. ŠVPS SR Bratislava a RVPS Lučenec bezodkladne prijali nevyhnutné opatrenia na zabránenie šírenia infekčnej anémie koní na Slovensku. Opatrenia zahŕňajú dočasný zákaz pretekov a zvodov koní v 10km pásme od ohniska choroby, klinické vyšetrenie všetkých koní v 10km pásme od ohniska choroby ako aj odber vzoriek na laboratórne vyšetrenie EIA. pridané dňa 13.02.2018

Chovov rýb

Registrácia včelstiev

Odborné vzdelávanie

Chov ošípanej na domácu spotrebu

Usmerenie registrácie chovovu s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu. Postup pri registrácii chovu s jednou ošípanou na domácu potrebu

Domáce zabíjačky

 • Domáce zabíjačky - Informácia a manuál pre chovateľov aktualizované dňa 16.06.2016 „Ošípané možno zabíjať u chovateľa na súkromnú domácu spotrebu (ďalej len domáce zabíjačky) za podmienky, že bolo zabíjanie zvierat nahlásené príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe aspoň jeden pracovný deň vopred“ .
 • Leták - Informácia a manuál pre chovateľov pridané dňa 13.07.2008, formát PDF veľkosť 110kBNová povinnosť od 1.2.2007 podľa § 23 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti „Ošípané možno zabíjať u chovateľa na súkromnú domácu spotrebu (ďalej len domáce zabíjačky) za podmienky, že bolo zabíjanie zvierat nahlásené príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe aspoň jeden pracovný deň vopred“ ...
 • Sprievodný doklad na laboratórne vyšetrenie vzorky ošípanej zabitej v rámci domácej zabíjačky na Trichinella pridané dňa 13.07.2008, formát PDF veľkosť 91kBSprievodný doklad na laboratórne vyšetrenie vzorky ošípanej zabitej v rámci domácej zabíjačky na Trichinella. Požadované vyšetrenia: Parazitologické, Trichinella. Metóda podľa NARIADENIA KOMISIE (ES) č.2075/2005

Eradikačné programy, metodické pokyny, chovateľské programy

 • Metodické pokyny, Chovateľské programy Chovateľský program na rezistenciu oviec voči prenosným spongiformným encefalopatiám - scrapie, vakcinácia proti salmonelám v rámci Národného kontrolného programu pre salmonelové infekcie v reprodukčných kŕdľoch kury domácej, klasifikácia chovov, opatrenia na postupné zavádzanie siete dohľadu a zdravotné požiadavky pri premiestňovaní živých zvierat a zárodočných produktov...
 • Eradikačné programy, Národné programyPlán prieskumu aviárnej influenzy u hydiny, národný program eradikácie besnoty, plán eradikácie klasického moru ošípaných, plán prieskumu (surveillance) katarálnej horúčky oviec (Bluetongue), plán eradikácie infekčnej bovinnej rinotracheitídy (ibr/ipv) , národný program eradikácie moru včelieho plodu, národný program eradikácie bakteriálnych chorôb rýb, národný kontrolný program pre salmonelové infekcie....

Ochrana zvierat - welfare zvierat

Preprava