Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Dovoz neharmonizovaného tovaru podliehajúceho veterinárnej kontrole z tretích krajín - bezstavovce

Zoznam tovarov podliehajúci veterinárnej kontrole
Vyberanie poplatkov
Dovoz neharmonizovaných komodít

Hlavný veterinárny lekár v súlade s § 21 ods. 2 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon č. 39/2007 Z.z.”) ustanovuje vzory veterinárnych certifikátov na dovoz zásielok podliehajúcich veterinárnej kontrole do Slovenskej republiky. Požiadavky na dovoz sú v uvedené v dokumente Zdravotné požiadavky na dovoz, vrátane vzoru certifikátu/prehlásenia odosielateľa zásielky, uvedeného v prílohe Zdravotných požiadaviek na dovoz. Inštrukcie na certifikáciu sú súčasťou každého vzoru veterinárneho certifikátu.

Bezstavovce

Dokument PDF
Ustanovenie vzoru Prehlásenia odosielateľa živého hmyzu do Slovenskej republikyaktualizované dňa 16.06.2021
Zdravotné požiadavky na dovoz živých slimákov určených na chov
Zdravotný certfikát na dovoz živých slimákov určených na chov