Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Dovoz neharmonizovaného tovaru podliehajúceho veterinárnej kontrole z tretích krajín - produkty

Zoznam tovarov podliehajúci veterinárnej kontrole
Vyberanie poplatkov
Dovoz neharmonizovaných komodít

        Hlavný veterinárny lekár v súlade s § 25 ods. 2 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon č. 39/2007 Z.z.”) ustanovuje vzory veterinárnych certifikátov na dovoz zásielok podliehajúcich veterinárnej kontrole do Slovenskej republiky. Požiadavky na dovoz sú v uvedené v dokumente Zdravotné požiadavky na dovoz, vrátane vzoru certifikátu/prehlásenia odosielateľa zásielky, uvedeného v prílohe Zdravotných požiadaviek na dovoz. Inštrukcie na certifikáciu sú súčasťou každého vzoru veterinárneho certifikátu.


Dokument PDF
Zdravotné požiadavky na dovoz krmiva pre kone obsahujúce zložky živočíšneho pôvodu do Slovenskej republiky pridané dňa 10.10.2016
Vzor veterinárneho certifikátu pridané dňa 10.10.2016