Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Dovoz neharmonizovaného tovaru podliehajúceho veterinárnej kontrole z tretích krajín - stavovce

Zoznam tovarov podliehajúci veterinárnej kontrole
Vyberanie poplatkov
Dovoz neharmonizovaných komodít

Hlavný veterinárny lekár v súlade s § 21 ods. 2 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon č. 39/2007 Z.z.”) ustanovuje vzory veterinárnych certifikátov na dovoz zásielok podliehajúcich veterinárnej kontrole do Slovenskej republiky. Požiadavky na dovoz sú v uvedené v dokumente Zdravotné požiadavky na dovoz, vrátane vzoru certifikátu/prehlásenia odosielateľa zásielky, uvedeného v prílohe Zdravotných požiadaviek na dovoz. Inštrukcie na certifikáciu sú súčasťou každého vzoru veterinárneho certifikátu.

Stavovce


Zviera Dokument Dokument Dokument
plazy (Reptilia), obojživelníky (Amphibia) Zdravotné požiadavky na neobchodné premiestňovanie živých zvierat triedy plazy (Reptilia) a triedy obojživelníky (Amphibia) do Slovenskej republiky Vzor veterinárneho certifikátu
vtákoritné (Monotremata) Zdravotné požiadavky na dovoz živých zvierat rádu vtákoritné (Monotremata) do Slovenskej republikyaktualizované dňa 17.02.2022 Vzor veterinárneho certifikátu
vačkovce (Marsupiatda) Zdravotné požiadavky na dovoz živých zvierat nadrádu vačkovcov (Marsupiatda) do Slovenskej republikyaktualizované dňa 17.2.2022 Vzor veterinárneho certifikátu Schválený veterinárny certifikát pre Srbskú republiku (tranzit RS-RO-HU-SK)
mäsožravce (Carnivora) Zdravotné požiadavky na dovoz živých zvierat rádu mäsožravce (Carnivora) do Slovenskej republikyaktualizované dňa 17.2.2022 Vzor veterinárneho certifikátu
hlodavce (Rodentia), hmyzožravce (Insectivora) Zdravotné požiadavky na dovoz živých zvierat rádu hlodavce (Rodentia) rádu hmyzožravce (Insectivora) do Slovenskej republikyaktualizované dňa 19.7.2021 Vzor veterinárneho certifikátu
plazy (Reptilia) Zdravotné požiadavky na dovoz živých zvierat triedy plazy (Reptilia) do Slovenskej republikyaktualizované dňa 17.02.2022 Vzor veterinárneho certifikátu
slabozubce (Xenarthra) Zdravotné požiadavky na dovoz živých zvierat nadrádu slabozubce (Xenarthra) do Slovenskej republikyAktualizované 17.2.2021 Vzor veterinárneho certifikátu
dvojitozubce (Lagomorpha) Zdravotné požiadavky na neobchodné premiestňovanie živých zvierat rádu dvojitozubce (Lagomorpha) do Slovenskej republikypridané dňa 10.10.2016 Vzor veterinárneho certifikátu
obojživelníky (Amphibia) Zdravotné požiadavky na dovoz živých zvierat triedy obojživelníky (Amphibia) do Slovenskej republikyaktualizované dňa 12.02.2022 Vzor veterinárneho certifikátu
vtáky - zoo Zdravotné požiadavky na dovoz vtákov určených do zoologickej záhrady v Slovenskej republike z tretích krajínaktualizované dňa 9.6.2022 Vzor veterinárneho certifikátu
hlodavce (Rodentia) Zdravotné požiadavky na neobchodné premiestňovanie živých zvierat radu hlodavce (Rodentia) do Slovenskej republikyaktualizované dňa 17.2.2022 Vzor veterinárneho certifikátu