Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Dovoz neharmonizovaného tovaru podliehajúceho veterinárnej kontrole z tretích krajín - zárodočné produkty

Zoznam tovarov podliehajúci veterinárnej kontrole
Vyberanie poplatkov
Dovoz neharmonizovaných komodít

Hlavný veterinárny lekár v súlade s § 21 ods. 2 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon č. 39/2007 Z.z.”) ustanovuje vzory veterinárnych certifikátov na dovoz zásielok podliehajúcich veterinárnej kontrole do Slovenskej republiky. Požiadavky na dovoz sú v uvedené v dokumente Zdravotné požiadavky na dovoz, vrátane vzoru certifikátu/prehlásenia odosielateľa zásielky, uvedeného v prílohe Zdravotných požiadaviek na dovoz. Inštrukcie na certifikáciu sú súčasťou každého vzoru veterinárneho certifikátu.

Dokument PDF
Zdravotný certifikát na dovoz spermy jeleňov z Nového Zélandu do Slovenskej republiky
Zdravotné požiadavky na dovoz spermy psov do Slovenskej republiky
Zdravotný certifikát na zmrazené semeno psa určené na dovoz z tretích krajín do Slovenskej republiky<