Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Vnútrospoločenský obchod s tovarom podliehajúcim veterinárnej kontrole - Produkty živočíšneho pôvodu


Produkty rybolovu


  • V rámci systému sú všetky komodity podliehajúce veterinárnej kontrole rozdelené do 4 skupín - zárodočné produkty a patogény, živé zvieratá, živočíšne produkty, iné  
  • Ku každej komodite je priradená platná legislatíva Európskeho spoločenstva týkajúca sa schválených tretích krajín, schválených organizácií, zariadení a prevádzkarní, vzorov certifikátov, ako aj základná legislatíva EÚ a SR. Pokiaľ v kolónkach nie je priamo odkaz na legislatívu, môžete si ju vyhľadať na webovej stránke EÚ v akomkoľvek jazyku členského štátu alebov slovenskom jazyku na webovej stránke Inštitútu pre aproximáciu práva  
  • Dokumenty zverejnené na vyššie uvedených stránkach majú úradný (oficiálny) charakter.  
  • V niektorých kolónkach sa nachádzajú priamo odkazy na stránky spracovávané EÚ, na ktorých sú aktuálne informácie o schválených tretích krajinách, organizáciách, zariadeniach a prevádzkárňach  
  • V niektorých kolónkach sa nachádzajú pod slovenskou vlajkou konsolidované preklady. Upozorňujeme však, že tieto materiály nie sú úradnými (oficiálnymi) dokladmi. Majú však informatívny charakter a môžu slúžiť ako základný pracovný materiál

Názov komodity Schválené tretie krajiny Schválené organizácie, zariadenia Vzory certifikátov Základná legislatíva EÚ Základná legislatíva SR Poznamky
mäkkýše určené zo schválenej farmy do schválenej farmy alebo schválenej zóny 91/67/EHS príloha E, kapitola 4
(naposledy zmenené 806/2003/ES)
Smernica Rady 91/67/EHS
(naposledy zmenené 806/2003/ES)
Nariadenie vlády SR 303/2003 Z.z.
mäkkýše určené zo schválenej zóny do schválenej farmy alebo schválenej zóny 91/67/EHS príloha E, kapitola 3
(naposledy zmenené 806/2003/ES)
Smernica Rady 91/67/EHS
(naposledy zmenené 806/2003/ES)
Nariadenie vlády SR 303/2003 Z.z.
produkty rybolovu Infekčná hematopoetická nekróza, Vírusová hemoragická septikémia, Infekčná hematopoetická septikémia 2003/634/ES
(naposledy zmenené 2005/414/ES)


2002/308/ES

(naposledy zmenené 2007/345/ES)


Gyrodactylus salaris, Jarná virémia kaprov, Infekčná pankreatická nekróza 2004/453/ES

(naposledy zmenené 2006/272/ES)
obchodný dokument v súlade s prílohou III odiiel VIII Nariadenia (ES) 853/2004 Európskeho parlamentu a Rady
(naposledy zmenené (EÚ) č. 16/2012)
Nariadenie (ES) 853/2004 Európskeho parlamentu a Rady (PH)
(naposledy zmenené (EÚ) č. 16/2012)


Smernica Rady 2002/99/ES (AH)
Nariadenie vlády SR 41/2005 Z.z.
živé farmové ryby ich ikry a gaméty z fariem infikovaných IHN a VHS, určené do iných infikovaných fariem Infekčná hematopoetická nekróza, Vírusová hemoragická septikémia, Infekčná hematopoetická septikémia 2003/634/ES
(naposledy zmenené 2005/414/ES)


2002/308/ES

(naposledy zmenené 2007/345/ES)


Gyrodactylus salaris, Jarná virémia kaprov, Infekčná pankreatická nekróza 2004/453/ES

(naposledy zmenené 2006/272/ES)
99/567/ES príloha 2 Smernica Rady 91/67/EHS
(naposledy zmenené 806/2003/ES)
Nariadenie vlády SR 303/2003 Z.z.
živé farmové ryby vnímavé na IHN a VHS, ich ikry a gaméty určené na výmenu medzi neschválenými zónami Infekčná hematopoetická nekróza, Vírusová hemoragická septikémia, Infekčná hematopoetická septikémia 2003/634/ES
(naposledy zmenené 2005/414/ES)


2002/308/ES

(naposledy zmenené 2007/345/ES)


Gyrodactylus salaris, Jarná virémia kaprov, Infekčná pankreatická nekróza 2004/453/ES

(naposledy zmenené 2006/272/ES)
99/567/ES príloha 1 Smernica Rady 91/67/EHS
(naposledy zmenené 806/2003/ES)
Nariadenie vlády SR 303/2003 Z.z.
živé lastúrniky Infekčná hematopoetická nekróza, Vírusová hemoragická septikémia, Infekčná hematopoetická septikémia 2003/634/ES
(naposledy zmenené 2005/414/ES)


2002/308/ES

(naposledy zmenené 2007/345/ES)


Gyrodactylus salaris, Jarná virémia kaprov, Infekčná pankreatická nekróza 2004/453/ES

(naposledy zmenené 2006/272/ES)
obchodný dokument v súlade s prílohou III odiiel VII Nariadenia (ES) 853/2004 Európskeho parlamentu a Rady
(naposledy zmenené (EÚ) č. 16/2012)
Nariadenie (ES) 853/2004 Európskeho parlamentu a Rady (PH)
(naposledy zmenené (EÚ) č. 16/2012)


Smernica Rady 2002/99/ES (AH)
Nariadenie vlády SR 41/2005 Z.z.
živé ryby nevnímavé na IHN alebo VHS, ktoré nepochádzajú z farmy a sú určené do schválenej farmy alebo schválenej zóny Infekčná hematopoetická nekróza, Vírusová hemoragická septikémia, Infekčná hematopoetická septikémia 2003/634/ES
(naposledy zmenené 2005/414/ES)


2002/308/ES

(naposledy zmenené 2007/345/ES)


Gyrodactylus salaris, Jarná virémia kaprov, Infekčná pankreatická nekróza 2004/453/ES

(naposledy zmenené 2006/272/ES)
2003/390/ES príloha 1 Smernica Rady 91/67/EHS
(naposledy zmenené 806/2003/ES)
Nariadenie vlády SR 303/2003 Z.z.
živé ryby nevnímavé na IHN alebo VHS, ktoré sú určené zo schválenej farmy do schválenej farmy alebo schválenej zóny Infekčná hematopoetická nekróza, Vírusová hemoragická septikémia, Infekčná hematopoetická septikémia 2003/634/ES
(naposledy zmenené 2005/414/ES)


2002/308/ES

(naposledy zmenené 2007/345/ES)


Gyrodactylus salaris, Jarná virémia kaprov, Infekčná pankreatická nekróza 2004/453/ES

(naposledy zmenené 2006/272/ES)
2003/390/ES príloha 1 Smernica Rady 91/67/EHS
(naposledy zmenené 806/2003/ES)
Nariadenie vlády SR 303/2003 Z.z.
živé ryby vnímavé na IHN alebo VHS, ktoré sú určené zo schválenej farmy do schválenej farmy alebo schválenej zóny Infekčná hematopoetická nekróza, Vírusová hemoragická septikémia, Infekčná hematopoetická septikémia 2003/634/ES
(naposledy zmenené 2005/414/ES)


2002/308/ES

(naposledy zmenené 2007/345/ES)


Gyrodactylus salaris, Jarná virémia kaprov, Infekčná pankreatická nekróza 2004/453/ES

(naposledy zmenené 2006/272/ES)
91/67/EHS príloha E, kapitola 2
(naposledy zmenené 806/2003/ES)
Smernica Rady 91/67/EHS
(naposledy zmenené 806/2003/ES)
Nariadenie vlády SR 303/2003 Z.z.
živé ryby vnímavé na IHN alebo VHS, ktoré sú určené zo schválenej zóny do schválenej farmy alebo schválenej zóny Infekčná hematopoetická nekróza, Vírusová hemoragická septikémia, Infekčná hematopoetická septikémia 2003/634/ES
(naposledy zmenené 2005/414/ES)


2002/308/ES

(naposledy zmenené 2007/345/ES)


Gyrodactylus salaris, Jarná virémia kaprov, Infekčná pankreatická nekróza 2004/453/ES

(naposledy zmenené 2006/272/ES)
91/67/EHS príloha E, kapitola 1
(naposledy zmenené 806/2003/ES)
Smernica Rady 91/67/EHS
(naposledy zmenené 806/2003/ES)
Nariadenie vlády SR 303/2003 Z.z.