Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Vnútrospoločenský obchod s tovarom podliehajúcim veterinárnej kontrole - Živé zvieratá


Ostatné zvieratá


  • V rámci systému sú všetky komodity podliehajúce veterinárnej kontrole rozdelené do 4 skupín - zárodočné produkty a patogény, živé zvieratá, živočíšne produkty, iné  
  • Ku každej komodite je priradená platná legislatíva Európskeho spoločenstva týkajúca sa schválených tretích krajín, schválených organizácií, zariadení a prevádzkarní, vzorov certifikátov, ako aj základná legislatíva EÚ a SR. Pokiaľ v kolónkach nie je priamo odkaz na legislatívu, môžete si ju vyhľadať na webovej stránke EÚ v akomkoľvek jazyku členského štátu alebov slovenskom jazyku na webovej stránke Inštitútu pre aproximáciu práva  
  • Dokumenty zverejnené na vyššie uvedených stránkach majú úradný (oficiálny) charakter.  
  • V niektorých kolónkach sa nachádzajú priamo odkazy na stránky spracovávané EÚ, na ktorých sú aktuálne informácie o schválených tretích krajinách, organizáciách, zariadeniach a prevádzkárňach  
  • V niektorých kolónkach sa nachádzajú pod slovenskou vlajkou konsolidované preklady. Upozorňujeme však, že tieto materiály nie sú úradnými (oficiálnymi) dokladmi. Majú však informatívny charakter a môžu slúžiť ako základný pracovný materiál

Názov komodity Schválené tretie krajiny Schválené organizácie, zariadenia Vzory certifikátov Základná legislatíva EÚ Základná legislatíva SR Poznamky
iné vtáky 92/65/EHS sprevádzané obchodným dokladom podľa § 7
(naposledy zmenené 2012/112/EÚ)
Smernica Rady 92/65/EHS § 7
(naposledy zmenené 2012/112/EÚ)
Nariadenie vlády SR 313/2003 Z. z.

(naposledy zmenené Nariadením vlády SR 498/2003 Z. z.


Nariadením vlády SR 504/2005 Z. z.)

Pozor na obmedzenia v prípade Vtáčej chrípky o určitých ochranných opatreniach týkajúcich sa vysoko patogénnej vtáčej chrípky u voľne žijúcich vtákov v Spoločenstve viď 2006/563/ES (naposledy zmenené 2007/119/ES), o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s vysokopatogénnou vtáčou chrípkou podtypu H5N1 v Chorvátsku a Švajčiarsku viď 2009/494/ES (naposledy zmenené 2012/248/EÚ). Pozor v prípade preventívnej vakcinácie proti vysoko patogénnej vtáčej chrípke v krajinách Holandsko viď 2007/590/ES a Francúzsko viď 2006/148/ES, v prípade núdzovej vakcinácie v Taliansku viď 2007/638/ES.
kopytníky 92/65/EHS príloha E, časť 1, doplnené prehlásením uvedeným v § 6
(naposledy zmenené 2012/112/EÚ)
Smernica Rady 92/65/EHS § 6
(naposledy zmenené 2012/112/EÚ)
Nariadenie vlády SR 313/2003 Z. z.

(naposledy zmenené Nariadením vlády SR 498/2003 Z. z.


Nariadením vlády SR 504/2005 Z. z.)

norky, líšky 92/65/EHS podľa § 10
(naposledy zmenené 2012/112/EÚ)
Smernica Rady 92/65/EHS § 10
(naposledy zmenené 2012/112/EÚ)
Nariadenie vlády SR 313/2003 Z. z.

(naposledy zmenené Nariadením vlády SR 498/2003 Z. z.


Nariadením vlády SR 504/2005 Z. z.)

opice a poloopice 92/65/EHS príloha E
(naposledy zmenené 2012/112/EÚ)
Smernica Rady 92/65/EHS § 5
(naposledy zmenené 2012/112/EÚ)
Nariadenie vlády SR 313/2003 Z. z.

(naposledy zmenené Nariadením vlády SR 498/2003 Z. z.


Nariadením vlády SR 504/2005 Z. z.)

psy, mačky a fretky (na obchodné účely) 92/65/EHS podľa § 10
(naposledy zmenené 2012/112/EÚ)
Smernica Rady 92/65/EHS § 10
(naposledy zmenené 2012/112/EÚ)
Nariadenie vlády SR 313/2003 Z. z.

(naposledy zmenené Nariadením vlády SR 498/2003 Z. z.


Nariadením vlády SR 504/2005 Z. z.)

včely, čmeliaky 92/65/EHS príloha E časť 2
(naposledy zmenené 2012/112/EÚ)
Smernica Rady 92/65/EHS § 8
(naposledy zmenené 2012/112/EÚ)
Nariadenie vlády SR 313/2003 Z.z.

(naposledy zmenené Nariadením vlády SR 498/2003 Z.z.


Nariadením vlády SR 504/2005 Z.z.)

zajace a králiky 92/65/EHS príloha E, doplnené prehlásením uvedeným v § 9
(naposledy zmenené 2012/112/EÚ)
Smernica Rady 92/65/EHS § 9
(naposledy zmenené 2012/112/EÚ)
Nariadenie vlády SR 313/2003 Z. z.

(naposledy zmenené Nariadením vlády SR 498/2003 Z. z.


Nariadením vlády SR 504/2005 Z. z.)