Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Eradikačné, chovateľské programy, metodické pokyny

Metodické pokyny, Chovateľské programy na rezistenciu oviec voči prenosným spongiformným encefalopatiám – scrapie, vakcinácia proti salmonelám v rámci Národného kontrolného programu pre salmonelové infekcie v reprodukčných kŕdľoch kury domácej, klasifikácia chovov, opatrenia na postupné zavádzanie siete dohľadu a zdravotné požiadavky pri premiestňovaní živých zvierat a zárodočných produktov…

Eradikačné programy, Národné programy Plán prieskumu aviárnej influenzy u hydiny, národný program eradikácie besnoty, plán eradikácie klasického moru ošípaných, plán prieskumu (surveillance) katarálnej horúčky oviec (Bluetongue), plán eradikácie infekčnej bovinnej rinotracheitídy (ibr/ipv) , národný program eradikácie moru včelieho plodu, národný program eradikácie bakteriálnych chorôb rýb, národný kontrolný program pre salmonelové infekcie

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.