Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Farmový chov

Evidencia chovateľov voľne žijúcej zveri vo farmových chovoch

Chovatelia, ktorí chovajú divo žijúcu zver (zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov) na trvalo ohradených miestach alebo zariadeniach, kde sú chované na účely rozmnožovania, chovu a zvyšovania úžitkovosti, vrátane chovu pod šírim nebom v tzv. farmových chovoch, sú povinní zaslať ohlásenie o činnosti v súlade s § 39 ods. 12 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (vzor v prílohe) na ŠVPS SR a kópiu ohlásenia predložiť na príslušnú Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu.

Štátna veterinárna a potravinová správa po prijatí ohlásenia pridelí danému chovu číslo a zapíše na zoznam vedený na ŠVPS SR.

Oznámenie o pridelení registračného čísla zašle ŠVPS SR danému subjektu a na vedomie príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe.

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.