Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Zákaz chovu nosníc produkujúcich vajcia na ľudskú spotrebu v systéme neobohatených klietok

Od 1. januára 2012 je v štátoch EÚ možné chovať nosnice len v alternatívnych systémoch chovu a v systémoch chovu s obohateným klietkami. Podmienky držania nosníc sú prehodnocované odborníkmi Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA), posledné vedecké stanovisko bolo vydané v r. 2023. Z niektorých základných odporúčaní vyberáme: nosnice by mali byť držané v bezklietkových systémoch, mali by byť zadefinované protokoly pre kľúčové parametre dobrých životných podmienok, samozrejmosťou by malo byť poskytnutie suchej, drobivej podstielky, zavádzanie preventívnych opatrení proti bolestivému ozobávaniu, používanie vyvýšených plošín a dostatočného počtu bidiel pre možnosť oddychu všetkých nosníc, poskytnutie dodatočného priestoru pre nosnice tam,  kde nie sú k dispozícii kryté vonkajšie priestory, zavedenie jednotného posudzovania parametrov dobrých životných podmienok v chovoch aj na bitúnkoch.

Stanovisko

Pokiaľ ide o prirodzené správanie zvierat, v stanovisku EFSA sa dospelo k záveru, že sliepky znášajú vajcia radšej v hniezde, najmä v chránenom hniezde. Preto by mali v systémoch ustajnenia existovať vhodné hniezda rozmiestnené v primeraných vzdialenostiach. K prirodzeným modelom správania patrí aj pitie, kŕmenie, hľadanie potravy a pravdepodobne aj prachový kúpeľ. Prirodzenou potrebou sliepok je aj odpočinok a sedenie na bidle, pričom by malo byť možné, aby sedeli všetky sliepky naraz.

Doterajšie zverejnené vedecké stanoviská zhodnotili, že systém obohatených klietok je výhodnejší v chovoch nosníc z pohľadu dobrých životných podmienok zvierat.

Európska Komisia zaviedla od 1. januára 2012 nasledovné opatrenia na zabezpečenie súladu s legislatívou:

  • obmedzenie obchodovania s vajcami pochádzajúcimi z neobohatených klietkových chovov v členských štátoch,
  • povolenie importu vajec z tretích krajín, len v prípade, že vajcia pochádzajú z chovov so systémov obohatených klietok,
  • zavedenie zvýšenej frekvencie kontrol v členských štátoch za účelom monitorovania vykonávania predmetnej smernice,
  • zverejnenie zoznamu producentov, ktorí nespĺňajú požiadavky stanovené legislatívou.

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.