Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Pasy spoločenských zvierat

Pas spoločenského zvieraťa

  • Pas vydá súkromný veterinárny lekár (SVL) poverený na vydávanie pasov spoločenských zvierat.
  • Súkromný veterinárny lekár vedie evidenciu o vydaných pasoch
  • Podmienkou pre vydanie pasu je nezamenitelná identifikácia – transpondérom – mikročipom
  • Súkromný veterinárny lekár je povinný zadať údaje z pasu do Centrálneho registra spoločenských zvierat (CRSZ)
  • Pas spoločenských zvierat je úradným dokladom
  • Registráciu pasu zvieraťa v CRSZ je možné overiť na www.crsz.sk

Vlastník alebo osoba zodpovedná za zvieratá, ktorú vlastník zvierat poveril ich starostlivosťou, v pase preukazuje:

  1. identitu zvieraťa, ktorému je pas spoločenského zvieraťa vydaný,
  2. platnosť vakcinácie alebo revakcinácie proti besnote, prípadne iným chorobám prenosných na psy, mačky a fretky (oddiel IV a VIII pasu),
  3. ošetrenie proti vonkajším parazitom prípravkom účinným proti kliešťom a/alebo proti vnútorným parazitom prípravkom účinným proti Echinococcus granulosus (podmienka pre vstup do niektorých členských štátov – pozri premiestňovanie),
  4. titer neutralizačných protilátok proti besnote najmenej 0,5 UI/ml; sérologický test musí byť vykonaný v schválenom laboratóriu na vzorke krvného séra odobratého veterinárnym lekárom (podmienka pre vstup do niektorých členských štátov – pozri premiestňovanie) (oddiel V pasu).

Údaje, ktoré potvrdzujú splnenie požiadaviek na premiestňovanie psov, mačiek a fretiek uvedených v bodoch 3 a 4 môže potvrdzovať len poverený veterinárny lekár, ktorý je povinný pred každým zaznamenaním zmeny overiť identitu zvieraťa. Pokiaľ na zvierati bola vykonaná vakcinácia proti besnote, resp. inej chorobe nepovereným veterinárnym lekárom na vydávanie pasov, nie je táto vakcinácia platná pre účely premiestnenia.

Pas spoločenských zvierat slúži na zaznamenávanie všetkých zmien, týkajúcich sa vyššie uvedených dôvodov, pre ktoré sa pasy spoločenských zvierat vystavujú.

Zoznam veterinárnych lekárov poverených vydávaním pasov spoločenských zvierat

Ak som súkromný veterinárny lekár (SVL)

Súkromný veterinárny lekár môžete vydávať pasy pre spoločenské zvieratá po poverení, ktoré získa na základe žiadosti o poverenie na vydávanie pasov spoločenských zvierat. Žiadosť schvaľuje Hlavný veterinárny lekár Slovenskej republiky.

Žiadosť veterinárneho lekára o poverenie na vydávanie pasov spoločenských zvierat

Žiadosť o poverenie na vydávanie pasov spoločenských zvierat spolu s prílohami zasiela súkromný veterinárny lekár na adresu: Štátna veterinárna a potravinová správa Botanická 17 842 13 Bratislava

Odborné usmernenie pre poverených veterinárnych lekárov na vydávanie pasov spoločenských zvierat

Výrobcovia pasov spoločenských zvierat

Schválení výrobcovia pasov spoločenských zvierat na Slovensku

SubjektIČOAdresaSéria pasovRozhodnutie o schválení
Monika Ďurkechová MVDr.50896121Žilinská 801/28, 017 01 Považská BystricaSK 005 000 000 až SK 005 999 99916.01. 2021
Komora veterinárnych lekárov Slovenskej republiky17317894Botanická 17, 841 04 BratislavaSK 004 000 000 až SK 004 999 99922.11.2021
PETSERVIS SK, s.r.o.46039236Sládkovičova 2041/22, 974 05 Banská BystricaSK 003 000 000 až SK 003 999 99915.04. 2021
Biophram SK spol. s r. o.,44106661Mierová 25, 984 01 LučenecSK 002 000 000 až SK 002 100 00021.04.2017
Komora veterinárnych lekárov Slovenskej republiky17317894Botanická 17, 841 04 BratislavaSK 001 000 000 až SK 001 999 99913.11.2014

Vzor pasu spoločenských zvierat

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.