Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Preprava zvierat

Ak plánujete prepravovať hospodárske druhy zvierat z EÚ do tretích krajín, nezabudnite predložiť pravdivý plán prepravy. Tento plán musí dokázať, že ustanovenia nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy budú dodržané počas celej cesty až do miesta určenia na území tretej krajiny.

Ochrana zvierat počas prepravy

Dlhá cesta z jedného členského štátu do tretieho štátu.

Európsky súdny dvor rozhodol, že členské štáty sú povinné vykonávať kontrolu plánu prepravy zvierat, ktorý musí predložiť organizátor cesty počas prepravy z jedného členského štátu do tretieho štátu. Táto kontrola sa má vykonávať príslušným orgánom miesta odoslania pred dlhými cestami.

Dôležité je, že toto ustanovenie sa uplatňuje aj na úsek cesty, ktorý sa uskutočňuje mimo územia Európskej únie. To znamená, že normy, ktoré stanovuje nariadenie o ochrane zvierat počas prepravy, sa musia dodržiavať aj v tretích krajinách, kde sa zvieratá prepravujú.

Kto schvaľuje prepravcov

Prepravcovia podliehajú schvaľovaniu ŠVPS SR. Prepravca je schvaľovaný na krátke cesty (do 8 hodín) TYP 1 alebo dlhé cesty (nad 8 hodín) TYP 2.

Žiadosť k povoleniu prepravcu

Spoločná časť žiadosti k povoleniu

 1. Identifikačne údaje
  • Právnická osoba
  • Fyzická osoba – podnikateľ: IČO (identifikačné číslo organizácie)
 2. Zodpovedná osoba za prepravu (dobré životné podmienky) zvierat
  • meno, priezvisko a funkcia
  • všetky dostupné kontakty (tel., mobil, e-mail)
 3. Počet vodičov a sprievodcov a ku každému z nich
  • kópiu rozhodnutia o vydaní osvedčenia o spôsobilosti vodičov a sprievodcov (vydáva príslušná RVPS)
  • kópiu osvedčenia o spôsobilosti vodičov a sprievodcov (vydáva príslušná RVPS)
 4. Vyhlásenie žiadateľa
  že žiadosť o povolenie prepravcu nepredložil v inom členskom štáte podľa čl. 10 alebo 11 Nariadenia Rady č. 1/2005 a že mu ani nebolo takéto povolenie prepravcu v inom členskom štáte vydané
 5. Výpis z registra trestov
  Vyplnená žiadosť o výpis z registra trestov formát alebo výpis z registra trestov (originál) žiadateľa alebo zástupcu o bezúhonnosti za týranie zvierat za posledné tri roky (§ 203 zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon do 31.12.2005 alebo § 378 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon po 1.1.2006)
 6. Správny poplatok
  v hodnote 150,00 EUR (80 EUR pri žiadostiach podpísaných zaručeným elektronickým podpisom)

Krátke cesty (do 8 hodín) TYP 1

Doplňujúce požiadavky k povoleniu prepravcu na krátke cesty.

 • vnútorný poriadok na zabezpečenie ochrany zvierat počas prepravy, ktorý obsahuje:
  • kópiu návodu pre správnu prax pri preprave živých zvierat

Dlhé cesty (nad 8 hodín) TYP 2

Doplňujúce požiadavky k povoleniu prepravcu na dlhé cesty

 • Počet schválených dopravných prostriedkov na dlhé cesty a ku každému z nich:
  • kópiu rozhodnutia o schválení dopravného prostriedku na dlhé cesty (vydáva príslušná RVPS)
  • kópiu osvedčenia o schválení dopravného prostriedku na dlhé cesty (vydáva príslušná RVPS)
 • Vnútorný poriadok na zabezpečenie ochrany zvierat počas prepravy, ktorý obsahuje
  • kópiu návodu pre správnu prax pri preprave živých zvierat
  • kópiu vnútorných smerníc, v ktorej sú popísané podrobnosti o postupoch, ktoré umožňujú sledovať a zaznamenávať pohyb cestných vozidiel, za ktoré sú zodpovední, a kedykoľvek sa počas dlhých ciest s vodičmi daných vozidiel spojiť
 • Kópia pohotovostného plánu pre naliehavé prípady

Mohlo by vás zaujímať

Zoznam registrovaných prepravcov zvierat

Registračné číslo IČO Názov Platné od Platné do Typ registrácie
SK T 73002036843661A.M.C. Trade, s.r.o.10.12.202025.06.2025nad 8 hodín
SK T 71002046886753Agentúra HECTOR, s.r.o.01.12.202018.11.2025nad 8 hodín
SK T 22002036245160Agro Boleráz, s.r.o.30.04.202029.04.2025nad 8 hodín
SK T 64002036497908AGRO MERNÍK, s.r.o.23.10.202022.10.2025do 8 hodín
SK T 37002344162821AGROANVA s.r.o.06.07.202305.07.2028do 8 hodín
SK T 08002036861421Agrodružstvo Turňa20.02.202019.02.2025do 8 hodín
SK T 61002236462179AGRO-HNIEZDNE, s.r.o.23.08.202222.08.2027do 8 hodín
SK T 15002200689254AGROKOMBINÁT, akciová spoločnosť, Sabinov10.03.202205.08.2024nad 8 hodín
SK T 70002034142703AGRORENT, a.s.01.12.202030.11.2025do 8 hodín
SK T 62001931668861AGROTRADE GROUP spol. s r.o.07.11.201906.11.2024do 8 hodín
SK T 65001947855550AKFAM s.r.o.28.11.201927.11.2024do 8 hodín
SK T 15002011705035Alexander Mészáros23.03.202022.03.2025do 8 hodín
SK T 59002050234315Alexandra Pódaová22.10.202010.06.2025nad 8 hodín
SK T 23002236276731ALTERNATIVE BUSINESS DEVELOPMENT, s.r.o.14.04.202228.02.2027nad 8 hodín
SK T 11002344352905Andrej Blaško - JENKIE02.03.202301.03.2028do 8 hodín
SK T 35002232826478Arpád Albert Bitúnok Senec17.05.202216.05.2027do 8 hodín
SK T 27002231833063 Attila Tyukos28.04.202227.04.2027do 8 hodín
SK T 36001946843264AUTO SLUŽBY TURIEC, s.r.o.02.07.201901.07.2024do 8 hodín
SK T 53002053107969BARTEK FARM spol. s. r. o.25.09.202024.09.2025do 8 hodín
SK T 07002046575570BARTOŠ Pavol, s.r.o.20.02.202019.02.2025do 8 hodín
SK T 58002236322962Biely potok, akciová spoločnosť11.08.202210.08.2027do 8 hodín
SK T 60002051751453BitMas s. r. o.22.10.202021.10.2025do 8 hodín
SK T 06002048328723BRANKO NITRA, a. s.30.01.202019.01.2025nad 8 hodín
SK T 37002442383951Cesta za domovom24.04.202404.04.2029nad 8 hodín
SK T 25002048016527Cichlid Fuljers s.r.o.11.05.202013.11.2024nad 8 hodín
SK T 54001936466859CO.BE.R. - PLUS, spol. s r.o.14.10.201913.10.2024nad 8 hodín
SK T 54002331701523COLONUS, spoločnosť s ručením obmedzeným Svidník20.12.202319.12.2028do 8 hodín
SK T 30002236240729Dan - Slovakia Agrar, a.s.09.05.202208.05.2027do 8 hodín
SK T 20002042309409Divé krídla09.04.202008.04.2025do 8 hodín
SK T 72002051694042Domáci miláčik s.r.o.08.12.202031.08.2025nad 8 hodín
SK T 38002231704336DONA, s. r. o. Veľké Revištia01.06.202226.04.2027nad 8 hodín
SK T 34002047786078doubleGGroup s.r.o.24.06.202011.05.2025nad 8 hodín
SK T 42002051806614Druhá šanca Bardejov19.08.202018.08.2025do 8 hodín
SK T 04002446895043FARMA ISKROŠ, s. r. o.23.01.202422.01.2029do 8 hodín
SK T 47002346511024FAUNA SK s.r.o.05.10.202301.02.2028nad 8 hodín
SK T 39002236846376FELLAS, s.r.o.03.06.202221.09.2025nad 8 hodín
SK T 41001936691992FIAM agro services, s.r.o.10.07.201909.07.2024do 8 hodín
SK T 42002434122087FirstFarms Agra M s. r. o.13.05.202412.05.2029do 8 hodín
SK T 61001946096531 FLEISCHEXPORT, s. r. o.07.11.201906.11.2024do 8 hodín
SK T 56002046673261FOTKO - CICHLIDEN s. r. o.12.10.202019.12.2024nad 8 hodín
SK T 58001930048761František Lukáčik Mäso údeniny-potraviny21.10.201920.10.2024do 8 hodín
SK T 33002136051942FRIENDS, s.r.o.02.07.202123.03.2026nad 8 hodín
SK T 52002053171918FUTURE INVESTMENTS s.r.o.24.09.202028.08.2025nad 8 hodín
SK T 14002230619891 GAJDOŠ DUŠAN "S H R"10.03.202209.03.2027do 8 hodín
SK T 39002450436139GOTI s.r.o.25.04.202424.04.2029do 8 hodín
SK T 45001952377873GRAST s.r.o.16.07.201915.07.2024do 8 hodín
SK T 20002336225011GYRON - HYFA, s.r.o.04.04.202303.04.2028do 8 hodín
SK T 57002042151741HAFKÁČI14.10.202013.10.2025do 8 hodín
SK T 13002231409890HSH spoločnosť s ručením obmedzeným04.03.202203.03.2027do 8 hodín
SK T 06002247726709Hydina Furajtár s.r.o.03.02.202202.02.2027do 8 hodín
SK T 42002336504807HYDINA KUBUS s.r.o.24.07.202323.07.2028do 8 hodín
SK T 03002036427551HYTI, s.r.o.24.01.202023.01.2025do 8 hodín
SK T 05002331562540HYZA a.s.07.02.202306.02.2028do 8 hodín
SK T 67002032134240Ing. Alexander Zeljenka M A T consulting12.11.202011.11.2025do 8 hodín
SK T 57002144192819Ing. Ján Michalec - AUTODOPRAVA20.09.202119.09.2026do 8 hodín
SK T 33002344560893Ing. Jaroslav Seliga02.06.202312.05.2027nad 8 hodín
SK T 13002046779710Ing. Jozef Osvald13.03.202012.03.2025do 8 hodín
SK T 36002046952870Ing. Michal Urban24.06.202010.06.2025nad 8 hodín
SK T 50002336081574Ing. Milan Čapkovič08.11.202307.11.2028do 8 hodín
SK T 420019 47856602Ing. Peter Petrovaj ml11.07.201910.07.2024do 8 hodín
SK T 21002446986642Ing. Slavomír Reľovský13.03.202412.03.2029do 8 hodín
SK T 65002032367112Ing. Stanislav Marcinek23.10.202022.10.2025do 8 hodín
SK T 23002144620608IstroAgra s.r.o.28.05.202129.04.2026do 8 hodín
SK T 29002036404578IVOTRANS, s.r.o.25.05.202024.05.2025do 8 hodín
SK T 38001936836630J&D MEDIA, s.r.o.03.07.201902.07.2024do 8 hodín
SK T 03002317997461 Ján Francisty - SHR03.02.202302.02.2028do 8 hodín
SK T 23002340451542Ján Frian F-trans20.04.202319.04.2028do 8 hodín
SK T 13002334326405Ján Tkáč - AGROGARANT10.03.202309.03.2028do 8 hodín
SK T 09002245598428JAROMI s. r. o.22.02.202221.02.2027do 8 hodín
SK T 62002037593820Jaroslav Blaho - COMPATION23.09.202014.09.2025nad 8 hodín
SK T 72002244093047JAS Fish, s.r.o.14.11.202213.11.2027do 8 hodín
SK T 44002451227100JIRO-SK s. r. o.24.05.202418.09.2028nad 8 hodín
SK T 17002010964568Jozef Veterník06.04.202005.04.2025do 8 hodín
SK T 36002350314483JUMAS AB s.r.o.14.06.202301.06.2028nad 8 hodín
SK T 10002017566029Juraj Horváth27.02.202026.02.2025do 8 hodín
SK T 18002237853864 Karol Ďuráč - SHR16.03.202215.03.2027do 8 hodín
SK T 57001950114808KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT21.10.201920.10.2024do 8 hodín
SK T 05002044821603Kvetoslava Slaná29.01.202028.01.2025do 8 hodín
SK T 12002346800646La Vita s.r.o.02.03.202321.02.2028nad 8 hodín
SK T 35002030660009Ladislav Štein24.06.202008.06.2025nad 8 hodín
SK T 11002033231028Ladislav Vlčko27.02.202026.02.2025do 8 hodín
SK T 78002136038351/OZ Revúca LESY Slovenskej republiky, štátny podnik - Odštepný závod Revúca20.12.202130.11.2026nad 8 hodín
SK T 05002451440229LIAHEŇ KLUČÁR, s. r. o.24.01.202417.08.2028nad 8 hodín
SK T 25002248063380LOVAS, s.r.o.25.04.202224.04.2027do 8 hodín
SK T 04002333302189Ľubomír Václavík - PASMA07.02.202306.02.2028do 8 hodín
SK T 66001952763498MADEJPOL, s. r. o.02.12.201901.12.2024do 8 hodín
SK T 01002035850809MACH HYDINA BUDMERICE, s.r.o.21.01.202016.12.2024nad 8 hodín
SK T 70002146835377Mara s.r.o.22.11.202122.06.2026nad 8 hodín
SK T 47002052640710Marcel Túrnik - Paws Rescue26.08.202025.08.2025do 8 hodín
SK T 19002335349964Marian Flaška04.04.202303.04.2028do 8 hodín
SK T 16002246936866Marian Kováčik - Autodoprava15.03.202219.01.2027nad 8 hodín
SK T 36002135194529Martin Čiliak - OTANA08.07.202107.07.2026do 8 hodín
SK T 45002441819411Martin Maťo07.06.202406.06.2029do 8 hodín
SK T 52001936205915Mäso ZEMPLÍN, a.s.09.09.201908.09.2024do 8 hodín
SK T 69002047025824Merit Slovakia s.r.o.01.12.202030.11.2025do 8 hodín
SK T 51001946606688MESAROLI LOGISTIKA, a. s.09.09.201908.09.2024nad 8 hodín
SK T 61002036735086MESAROLI TRANSPORTS a.s.22.10.202030.09.2024nad 8 hodín
SK T 09002000304913Mesto Malacky27.02.202026.02.2025do 8 hodín
SK T 60001900323233 Mesto Medzilaborce, Mestská polícia24.10.201923.10.2024do 8 hodín
SK T 46002000329614Jozef Filip, súkromný podnik - AUTOBAZÁR26.08.202025.08.2025do 8 hodín
SK T 23002017342643Milan Mazáň30.04.202029.04.2025do 8 hodín
SK T 16002035212411Milan Sloviak - MIDAS06.04.202019.03.2025nad 8 hodín
SK T 28002237590511Milan Šimun - MITRECO29.04.202228.04.2027do 8 hodín
SK T 37002041728025Milan Vincze ANIMAL TRANSPORT25.06.202023.06.2025nad 8 hodín
SK T 26002444858213MINI ZOO, s. r. o.26.03.202420.03.2029nad 8 hodín
SK T 07002336221881MINIMETRO, s.r.o.09.02.202308.02.2028do 8 hodín
SK T 34002435790351MIRAN, s.r.o.09.04.202408.04.2029do 8 hodín
SK T 51002040057577Miroslav Kačur24.09.202008.09.2025nad 8 hodín
SK T 31002340340783Miroslav Kubica MASO-UDENINY30.05.202329.05.2028do 8 hodín
SK T 41002334918001Miroslav Strachan18.07.202317.07.2028do 8 hodín
SK T 27002040495108MVDr. Ivan Inštitoris20.05.202019.05.2025do 8 hodín
SK T 64002242206154MVDr. Marián Ostružlík10.10.202231.07.2024nad 8 hodín
SK T 34002234135286MVL AGRO, s.r.o.11.05.202210.05.2027do 8 hodín
SK T 19002037969501Občianske združenie čiernouško09.04.202008.04.2025do 8 hodín
SK T 28002052824764Občianske združenie Berry dog25.05.202024.05.2025do 8 hodín
SK T 59002242197759Šťastné labky19.08.202210.12.2026do 8 hodín
SK T 38002431914098Oblastné združenie chovateľov poštových holubov Čadca24.04.202423.04.2029do 8 hodín
SK T 32002037789236Oblastné združenie chovateľov poštových holubov05.06.202019.06.2024nad 8 hodín
SK T 24002017150973Oblastné združenie chovateľov poštových holubov30.04.202001.04.2025nad 8 hodín
SK T 31002031790852/8140Oblastné združenie CHPH SPIŠ25.05.202005.05.2025nad 8 hodín
SK T 28002436434124ORDER, s.r.o.26.03.202425.03.2029do 8 hodín
SK T 02002052830705ORNIS s. r. o.24.01.202023.01.2025do 8 hodín
SK T 40002042205182OZ Zatúlané psíky Šaľa09.07.202008.07.2025do 8 hodín
SK T 59001947563532PAINT-POINT, s.r.o.24.10.201923.10.2024do 8 hodín
SK T 68001952702391PD Sobotisko s.r.o.18.12.201917.12.2024do 8 hodín
SK T 45002051069806pefima s.r.o.21.08.202020.08.2025do 8 hodín
SK T 17002233459568 Peter Pavelka - K - M - K15.03.202214.03.2027do 8 hodín
SK T 03002236046272PIGAGRO, s.r.o.25.01.202224.01.2027do 8 hodín
SK T 19002231651682Podtatranská hydina a.s.21.03.202220.03.2027do 8 hodín
SK T 55001946993975POLDAN, s.r.o.15.10.201914.10.2024do 8 hodín
SK T 64001936701173POLVITO s.r.o.28.11.201927.11.2024do 8 hodín
SK T 63002051044587POMÁHAJ A CHRÁŇ23.10.202022.10.2025do 8 hodín
SK T 75002200204251Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany29.12.202228.12.2027do 8 hodín
SK T 31002200191531Poľnohospodárske družstvo Kútniky09.05.202208.05.2027do 8 hodín
SK T 26002200199842Poľnohospodárske družstvo Spišské Bystré02.05.202201.05.2027do 8 hodín
SK T 63001900202983Poľnohospodárske družstvo v Roštári07.11.201906.11.2024do 8 hodín
SK T 74002242407001Pomoc psíkom na východnom Slovensku23.11.202211.09.2025nad 8 hodín
SK T 24002336620807PRI TROCH KAMEŇOCH, družstvo26.04.202325.04.2028do 8 hodín
SK T 48002052231976PROVIT s.r.o.27.08.202014.08.2025nad 8 hodín
SK T 51002351874482QUAMREX s.r.o.30.11.202329.11.2028do 8 hodín
SK T 17002351439336Quick PAM, s.r.o.27.03.202326.03.2028nad 8 hodín
SK T 01002345251258QUISOS s.r.o.19.01.202314.02.2027nad 8 hodín
SK T 65002236641936RADAN s. r. o.11.10.202210.10.2027do 8 hodín
SK T 36002447792957RAMAR Export s.r.o.24.04.202407.03.2029nad 8 hodín
SK T 68002045409684RAWEA s. r. o.30.11.202019.11.2025nad 8 hodín
SK T 44002035610816REGIONÁlNE CENTRUM SLOBODY ZVIERAT NITRA21.08.202020.08.2025do 8 hodín
SK T 43002400204447Roľnícke družstvo v Plavnici24.05.202423.05.2029do 8 hodín
SK T 43002032702876Roman Tomko20.08.202019.08.2025do 8 hodín
SK T 67001936144878Regionálna veterinárna a potravinová správa Martin09.12.201908.12.2024do 8 hodín
SK T 50002235984571 RVPS Veľký Krtíš - karanténna maštaľ29.06.202228.06.2027do 8 hodín
SK T 71002250359096Rybárstvo S&B s.r.o.10.11.202215.09.2026nad 8 hodín
SK T 43002236576557Rybárstvo Zemplín s.r.o.21.06.202220.06.2027do 8 hodín
SK T 54002046282777SEVITA s.r.o.29.09.202021.09.2025nad 8 hodín
SK T 04002045505616SLOVAK WORKING DOGS, s.r.o.28.01.202017.01.2025nad 8 hodín
SK T 46002446937846Slovakia Skins s. r. o.06.06.202405.06.2029do 8 hodín
SK T 68002236617288SLOVCANIN, s.r.o.20.10.202218.10.2027nad 8 hodín
SK T 16002300178209 Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina21.03.202320.03.2028nad 8 hodín
SK T 12002042234352SOS Psíky13.03.202012.03.2025do 8 hodín
SK T 20002200027987Spojená škola28.03.202227.03.2027do 8 hodín
SK T 14002336660361SS-GROUPE, s.r.o.20.03.202319.03.2028do 8 hodín
SK T 48002246260480SZTEAM, s.r.o.28.06.202227.06.2027do 8 hodín
SK T 49002035095504Štefan Bandík07.09.202006.09.2025do 8 hodín
SK T 18002042206553Šťastný domov - Happy House08.04.202007.04.2025do 8 hodín
SK T 50002036732079TAKTIK, s.r.o.23.09.202024.05.2025nad 8 hodín
SK T 54002232629494 Tibor Bartoš - Ba Fa26.07.202225.07.2027do 8 hodín
SK T 30002032276192Tibor Halamček - FARMA HATE Párnica25.05.202024.05.2025do 8 hodín
SK T 43001947721863UBM Agro Slovakia, s.r.o.11.07.201910.07.2024do 8 hodín
SK T 62002200397865 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine31.08.202230.08.2027do 8 hodín
SK T 38002050967398Útulok Zlaté Moravce, o.z.25.06.202024.06.2025do 8 hodín
SK T 29002336292265VITAGRO, s.r.o.26.05.202325.05.2028do 8 hodín
SK T 47002233998469Vladimír Turan27.06.202231.08.2026nad 8 hodín
SK T 66002035046490Zoltán Szűcs - ZOLI SERVIS23.10.202003.09.2025nad 8 hodín
SK T 49001900179710Zoologická záhrada Bratislava, skrátený názov ZOO Bratislava01.08.201930.07.2024nad 8 hodín
SK T 30002300083089Zoologická záhrada Košice29.05.202328.05.2028do 8 hodín
SK T 22002331309399Zoologická záhrada Spišská Nová Ves20.04.202319.04.2028do 8 hodín
SK T 02002437860038 Zuzana FRAJKOVÁ - SHR18.01.202419.09.2028nad 8 hodín
SK T 74002046966641Martin Onderčin07.01.202106.01.2026do 8 hodín
SK T 75002050600028NOSEK RST, s.r.o.07.01.202130.11.2025nad 8 hodín
SK T 01002131703585TAJANA, s.r.o.19.01.202118.01.2026do 8 hodín
SK T 02002136499455SORBEL s.r.o.19.01.202118.01.2026do 8 hodín
SK T 04002151469855I&M Falcons s. r. o.28.01.202127.01.2026do 8 hodín
SK T 05002144189010APARTMAN TAKTIK, s. r. o.03.02.202124.05.2025nad 8 hodín
SK T 06002142110173Útulok šťastný psík03.02.202108.10.2025nad 8 hodín
SK T 07002153490827Hydina Gemer, s. r. o.15.02.202114.02.2026do 8 hodín
SK T 08002142218063Ing.Mgr. Jozef Gíreth15.02.202114.02.2026do 8 hodín
SK T 09002143520910Matúš Fulajtár15.02.202109.02.2026nad 8 hodín
SK T 10002100199010Liaharenský podnik Nitra, a.s.25.02.202117.02.2026nad 8 hodín
SK T 11002131574912AGROFARMA, spol. s r.o. Červený Kameň23.03.202122.03.2026do 8 hodín
SK T 12002141675398Peter Fellner23.03.202126.02.2026nad 8 hodín
SK T 14002133516243Henrich Ravas - Agrovest16.04.202108.02.2026nad 8 hodín
SK T 21002341708598Ing. Peter Križan17.04.202305.04.2028nad 8 hodín
SK T 16002141574079Peter Biroščák - FAL16.04.202115.04.2026do 8 hodín
SK T 18002146455132IČOSTAV s.r.o.04.05.202108.08.2024nad 8 hodín
SK T 20002144758651SCAFFOLD SLOVAKIA, s. r. o.11.05.202110.05.2026do 8 hodín
SK T 19002136488542Farma&Co. s. r. o.11.05.202115.04.2026nad 8 hodín
SK T 220021317908520003Slovenský zväz chovateľov poštových holubov - Oblastné združenie Prešov27.05.202112.05.2026nad 8 hodín
SK T 26002152823831OZ Pomoc psíkom28.05.202127.05.2026do 8 hodín
SK T 24002131706941Agro Parajos s.r.o.28.05.202127.05.2026do 8 hodín
SK T 25002146997083KOI CARP SLOVAKIA s.r.o.28.05.202127.05.2026nad 8 hodín
SK T 27002147831456Defense Pro, s.r.o.31.05.202130.05.2026do 8 hodín
SK T 28002144403771ZB Slovakia s. r. o.31.05.202130.05.2026nad 8 hodín
SK T 29002148028517Tomáš Lamper16.06.202124.08.2025nad 8 hodín
SK T 30002146158405Martin Taldík16.06.202129.04.2026nad 8 hodín
SK T 31002142166004DOGAZYL16.06.202115.06.2026do 8 hodín
SK T 34002153730542EKO Ranč u Dunárú, s.r.o.06.07.202105.07.2026do 8 hodín
SK T 35002147243856Farma OTAGO, s.r.o.08.07.202107.07.2026do 8 hodín
SK T 37002142187524MVDr. Adriana Hegedűšová08.07.202114.06.2026nad 8 hodín
SK T 38002147355093SITTech spol. s r. o.08.07.202107.07.2026do 8 hodín
SK T 39002131718841TORNO, s.r.o.08.07.202131.05.2026nad 8 hodín
SK T 41002135976446Chateau Malanta s.r.o.28.07.202127.07.2026do 8 hodín
SK T 42002135195398Ing. Miroslav Mozoľa28.07.202116.06.2026nad 8 hodín
SK T 43002152353133Mgr. Lenka Vašková28.07.202127.07.2026do 8 hodín
SK T 44002153863933germanicus28.07.202127.07.2026do 8 hodín
SK T 45002136428931Forforest, s.r.o.29.07.202128.07.2026do 8 hodín
SK T 46002135935782THE BEST ANIMALS s. r. o.29.07.202112.05.2026nad 8 hodín
SK T 47002131681701BOVINEX, s.r.o.23.08.202114.01.2026nad 8 hodín
SK T 48002150730983Zoltán Tóth23.08.202122.08.2026do 8 hodín
SK T 49002146424237FARMA Busov s.r.o.27.08.202126.08.2026do 8 hodín
SK T 50002153925521Animal staff s. r. o.27.08.202126.08.2026do 8 hodín
SK T 51002130304768Vladislav Paľurik - SHR - AGROTREND27.08.202126.08.2026do 8 hodín
SK T 52002153703880Quick PAM 1, s.r.o.27.08.202111.08.2026nad 8 hodín
SK T 53002137881663Ing. Oľga Baranovičová03.09.202129.08.2026nad 8 hodín
SK T 55002144577109Viktória Glaubicová03.09.202102.09.2026do 8 hodín
SK T 54002152819485MVDr. Ivan Gabaľ03.09.202102.09.2026do 8 hodín
SK T 56002135843667AGRO MÚTNE, s. r. o.20.09.202119.09.2026do 8 hodín
SK T 58002131644945OIL JPM, s.r.o.20.09.202119.09.2026do 8 hodín
SK T 59002152868559Marek Matejka20.09.202119.09.2026do 8 hodín
SK T 11002200358011Národná zoologická záhrada Bojnice04.03.202224.07.2026nad 8 hodín
SK T 60002136227749MÄS-COM, a.s.07.10.202106.10.2026do 8 hodín
SK T 61002153660901Alma de Rebecca s. r. o.14.10.202113.10.2026do 8 hodín
SK T 62002131674453DALTON, spol. s r.o.14.10.202113.10.2026do 8 hodín
SK T 63002130384109Karin Ožvaldová14.10.202122.09.2025nad 8 hodín
SK T 46001931718663FIAM, s.r.o.16.07.201915.07.2024do 8 hodín
SK T 64002151011417Martin Trubačík - MK PET Travel Services09.11.202114.10.2026nad 8 hodín
SK T 65002136415006AGRO-MARKO, s.r.o.12.11.202111.11.2026do 8 hodín
SK T 67002117812186Ján Murčo15.11.202114.11.2026do 8 hodín
SK T 68002143107745Peter Gabaj15.11.202114.11.2026do 8 hodín
SK T 69002150678035Zdenko Poklemba22.11.202121.11.2026do 8 hodín
SK T 71002147725206SCBC AGRO s.r.o.03.12.202102.12.2026do 8 hodín
SK T 72002136416835ZOOKONTAKT, s.r.o.10.12.202109.12.2026do 8 hodín
SK T 73002140137147Martin Petrák13.12.202112.12.2026do 8 hodín
SK T 74002150200984MALKIA, s.r.o.13.12.202112.12.2026do 8 hodín
SK T 75002131577890J Á N O Š, s.r.o.13.12.202112.12.2026do 8 hodín
SK T 76002136369110POLET, s. r. o.20.12.202104.11.2026nad 8 hodín
SK T 77002152835332Travelon, s. r. o.20.12.202119.12.2026do 8 hodín
SK T 01002246103546Monika Plachá Henzmann19.01.202204.12.2024nad 8 hodín
SK T 02002243965831AUTO WELT, s.r.o.19.01.202218.01.2027do 8 hodín
SK T 04002253958250TRAGO s.r.o.02.02.202225.08.2025nad 8 hodín
SK T 05002200800422Poľnohospodárske družstvo02.02.202201.02.2027do 8 hodín
SK T 07002234330348Juraj Hudák16.02.202215.02.2027do 8 hodín
SK T 10002246416196VETERINÁRNA KLINIKA ZOOVET s. r. o.02.03.202228.01.2027nad 8 hodín
SK T 12002250809547Ing. Jozef Novotný04.03.202203.03.2027do 8 hodín
SK T 21002237818244MVDr. Ján Ostrolucký, veterinárny lekár08.04.202207.04.2027do 8 hodín
SK T 22002251558742Rybiafarma s. r. o.11.04.202210.04.2027do 8 hodín
SK T 24002231671608UNIVEX - V, s.r.o., Košice21.04.202220.04.2027do 8 hodín
SK T 29002254435854EURO PET EXPRESS, s.r.o.06.05.202220.03.2027nad 8 hodín
SK T 32002253778138ARAKOVO s.r.o.10.05.202209.05.2027do 8 hodín
SK T 33002232556098Michal Mižák10.05.202204.04.2027nad 8 hodín
SK T 36002236430579MAZURÁK, s.r.o.18.05.202217.05.2027do 8 hodín
SK T 37002244602804MORKY PETRÁNEK s.r.o.20.05.202219.05.2027do 8 hodín
SK T 40002240132650Bohuslav Jasenovský JE-TRANS-SK17.06.202216.06.2027do 8 hodín
SK T 41002244721471Ing. Natalia Petrusová17.06.202216.06.2027do 8 hodín
SK T 42002254578370ATE s.r.o.17.06.202226.08.2026nad 8 hodín
SK T 44002254493544Ryby - Išky s. r. o.21.06.202220.06.2027do 8 hodín
SK T 46002231953069Oblastné združenie chovatelov poštových holubov21.06.202220.06.2027do 8 hodín
SK T 49002244622511Roland Noga28.06.202227.06.2027do 8 hodín
SK T 51002242152844Občianske združenie Trenčiansky ÚTULOK26.07.202206.06.2027nad 8 hodín
SK T 52002252183874SHR René Németh26.07.202225.07.2027do 8 hodín
SK T 53002247923971ZIMITRA, s.r.o.26.07.202225.07.2027do 8 hodín
SK T 55002245025142TÚLAVÁ LABKA26.07.202225.07.2027do 8 hodín
SK T 56002246374043SITY s.r.o.27.07.202226.07.2027do 8 hodín
SK T 60002214213478Peter Minich - PEMIPO19.08.202218.08.2027do 8 hodín
SK T 63002242417333"Ranč Dušana Deáka"09.06.202209.05.2027do 8 hodín
SK T 67002246905995HAJER s.r.o.19.10.202217.08.2027nad 8 hodín
SK T 69002237014943Bohuslav Želinský10.11.202209.11.2024do 8 hodín
SK T 70002252022218FLYBY HORSES, s.r.o.10.11.202210.10.2027nad 8 hodín
SK T 73002254206464FABBOR, s.r.o.14.11.202225.10.2027nad 8 hodín
SK T 76002242239753Život je PES 🙂29.12.202228.12.2027do 8 hodín
SK T 77002255055885Útulok pod Duklou29.12.202228.12.2027do 8 hodín
SK T 78002244969112Pavol Kravec29.12.202228.12.2027do 8 hodín
SK T 02002337878379Jozef Dziak24.01.202323.01.2028do 8 hodín
SK T 06002347999926BioRemiz s.r.o.09.02.202308.02.2028do 8 hodín
SK T 08002354446538Agro trade MS s. r. o.09.02.202308.02.2028do 8 hodín
SK T 10002337914278Jozef Gavenda28.02.202327.02.2028do 8 hodín
SK T 09002354595703Vôstik Ján28.02.202327.02.2028do 8 hodín
SK T 15002331103511SVAMAN spol. s r.o.21.03.202320.03.2028do 8 hodín
SK T 18002334134557DYNAMIK HOLDING, a.s.04.04.202306.03.2028nad 8 hodín
SK T 25002334143955METALVIS SLOVAKIA, spol. s r.o.26.04.202313.04.2028nad 8 hodín
SK T 26002343435521Jozef Slančík02.05.202301.05.2028do 8 hodín
SK T 27002333886946Ing. Ladislav Varga09.05.202308.05.2028do 8 hodín
SK T 28002342193834MDDr. Miloš Šomodík, zubný lekár16.05.202315.05.2028do 8 hodín
SK T 32002336057215SLOVAGRE s.r.o.30.05.202329.05.2028do 8 hodín
SK T 35002351825341Lucia Naštická- LUNAMIR06.06.202305.06.2028do 8 hodín
SK T 34002352548112GOŠIN Group s. r. o.05.06.202304.06.2028do 8 hodín
SK T 38002346792147I cuccioli di carlotta, s.r.o.10.07.202326.06.2028nad 8 hodín
SK T 39002341561945Ondrej Svoboda - Shrimp.sk14.07.202325.06.2028nad 8 hodín
SK T 40002348171166Podtatranská s.r.o.14.07.202313.07.2028do 8 hodín
SK T 43002342291763Abdullatif Rumaih24.07.202302.01.2028nad 8 hodín
SK T 44002336774910AGR s.r.o.31.08.202330.08.2028do 8 hodín
SK T 45002336045969AGROSPOL Hontianske Nemce, družstvo29.09.202328.09.2028do 8 hodín
SK T 46002355267777MIHALIK racing s. r. o.29.09.202328.09.2028do 8 hodín
SK T 48002350249959MVDr. Katarína Goldírová12.10.202311.10.2028do 8 hodín
SK T 49002334469966Lucia Celecová - RANČ 4C06.11.202305.11.2028do 8 hodín
SK T 53002336741612LVL Armory, s.r.o.15.12.202314.12.2028do 8 hodín
SK T 55002355928820ZTHT s. r. o.20.12.202319.12.2028do 8 hodín
SK T 01002442242606MVDr. Kristína Kovaľová18.01.202417.01.2029do 8 hodín
SK T 03002436479781DUNAJEC s.r.o.23.01.202422.01.2029do 8 hodín
SK T 06002455081754Janikol s. r. o.24.01.202423.01.2029do 8 hodín
SK T 07002433334650Peter Hric - Fajnovô29.01.202428.01.2029do 8 hodín
SK T 08002452455289Adama Desák29.01.202428.01.2029do 8 hodín
SK T 09002453460146Happy Dog Soul06.02.202405.02.2029do 8 hodín
SK T 10002431715150BRUTUS, s.r.o., Trebišov09.02.202408.02.2029do 8 hodín
SK T 11002436566811HYDINA KRIŽAN s. r. o.13.02.202412.02.2029do 8 hodín
SK T 12002437136780Martina Zacharová13.02.202412.02.2029do 8 hodín
SK T 13002435930217Wellness Plus, s. r. o.29.02.202427.02.2029nad 8 hodín
SK T 14002435706660SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.29.02.202428.02.2029do 8 hodín
SK T 15002451336162Pavol Siakel05.03.202404.03.2029do 8 hodín
SK T 17002455491791Ildikó Horváthová05.03.202404.03.2029do 8 hodín
SK T 16002453155491DANRAS s.r.o.05.03.202404.03.2029do 8 hodín
SK T 18002436972240Jozef Káger - JK TRANS EU07.03.202411.12.2028nad 8 hodín
SK T 19002431719236Domäsko s.r.o.07.03.202406.03.2029do 8 hodín
SK T 20002437838717Miroslav Ťulák07.03.202406.03.2029do 8 hodín
SK T 22002453481381SPOKOJNÁ LABKA, o.z.13.03.202412.03.2029do 8 hodín
SK T 23002447508787L.A.M.A. GROUP s.r.o13.03.202412.03.2029do 8 hodín
SK T 24002450165143Peter Šimko18.03.202408.03.2029nad 8 hodín
SK T 25002442335370OZ Priateľ Pes26.03.202425.03.2029do 8 hodín
SK T 27002447002689Kristián Takáč26.03.202425.03.2029do 8 hodín
SK T 29002451292238Žilinské labky04.04.202403.04.2029do 8 hodín
SK T 30002436390569FARMA VELES s. r. o.04.04.202403.04.2029do 8 hodín
SK T 31002456000341Patrícia Kopernická HYJOO09.04.202409.04.2029do 8 hodín
SK T 32002442314330Jazdecký klub CHEVAL D´OR09.04.202408.04.2029do 8 hodín
SK T 33002451044561VOLTILAND Košice, o.z.09.04.202408.04.2029do 8 hodín
SK T 35002454830974SH VetArt, s. r. o.09.04.202408.04.2029do 8 hodín
SK T 40002417950015Ľuboš Medvecký25.04.202407.03.2029nad 8 hodín
SK T 41002436416436Mon repos, s.r.o.13.05.202412.05.2029do 8 hodín
SK T 47002451442094BIOBERGA SK s.r.o.13.06.202412.06.2029do 8 hodín


Dokumenty

Všetky potrebné doklady je potrebné zaslať na nasledujúcu adresu

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
Odbor zdravia a ochrany zvierat
Botanická 17, 842 13 Bratislava

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.