Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Presun spoločenských zvierat pochádzajúcich z Ukrajiny do Veľkej Británie /
Movement of pets from Ukraine to the Great Britain

aktualizované dňa 21.3.2022

Presun spoločenských zvierat pochádzajúcich z Ukrajiny do Veľkej Británie

Psy, mačku a fretky z Ukrajiny možno prepraviť do Veľkej Británie bez potreby karantény, pokiaľ spĺňajú pravidlá cestovania so spoločenskými zvieratami:  Bringing your pet dog, cat or ferret to Great Britain - GOV.UK (www.gov.uk).

Spoločenské zvieratá, ktoré nespĺňajú požiadavky na dovoz, môžu byť privezené na základe dovoznej licencie vydanej APHA pred cestou do Veľkej Británie s požiadavkou, aby bolo spoločenské zviera premiestnené do karantény, kde musí zostať, kým nesplní zdravotné požiadavky Veľkej Británie. Ďalšie podrobnosti nájdete tu : https://www.gov.uk/guidance/put-your-pet-in-rabies-quarantine.

Ďalšie informácie získate na špeciálnej linke pomoci pri cestovaní so zvieratami na adrese:  pettravel@apha.gov.uk alebo telefonicky na čísle +44 (0) 370 241 1710.


Movement of pets from Ukraine to the Great Britain

Pet dogs, cat and ferrets from Ukraine can be transported into GB without the need to quarantine as long as they meet the pet travel rules  Bringing your pet dog, cat or ferret to Great Britain - GOV.UK (www.gov.uk)

Pets that are non-compliant with the import requirements can be brought in under an import licence issued by APHA before the pet travels to GB on the requirement that the pet is transferred to quarantine where it must remain until it is compliant with GB health requirements. Further details can be found here: https://www.gov.uk/guidance/put-your-pet-in-rabies-quarantine.

For more information, visit the special pet travel line at pettravel@apha.gov.uk or call +44 (0) 370 241 1710.