Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Slovensko bez výskytu nákaz zvierat – Slovakia free disease status

Obsahová stránka ešte nie je dokončená, táto časť obsahu je neúplná. Pracujeme na doplnení.

Slovensko – krajina BEZ VÝSKYTU nákaz zvierat (čl. 38 nariadenia 2016/429- zákonník zdravia zvierat)

Slovakia free disease status (pursuant article 38 of 2016/429 – AHL)

Terrestrial animals/suchozemské živočíchy

Part/časť 1(a)

 • Disease-free status from infection with Brucella abortus, B. melitensis and B. suis in bovine animal populations.
 • Status bez výskytu: Brucella abortus, B. melitensis a B. suis v populácii hovädzieho dobytka
Territory/územie (whole Member State or part thereof/celé územie členského štátu alebo jeho časť )Period, date of change of status and/or other comment/obdobie/dátum zmeny
Slovak Republic-whole territory/Slovenská republika/celé územiefrom/od roku 2003

Part /Časť 1(b)

 • Disease-free status from infection with Brucella abortus, B. melitensis and B. suis in ovine and caprine animal populations
 • Status bez výskytu: Brucella abortus, B. melitensis a B. suis v populácii oviec a kôz
Territory/územie (whole Member State or part thereof/celé územie členského štátu alebo jeho časť )Period, date of change of status and/or other comment/obdobie/dátum zmeny
Slovak Republic-whole territory/Slovenská republika/celé územieCOMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2021/620 of 15 April 2021
VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/620 z15.apríla 2021
Free – annex 1, chapter 2, part.1
Bez výskytu – príloha 1, časť 1, kapitola 2

Part/Časť 2

 • Disease-free status from infection with Mycobacterium tuberculosis complex (M. bovis, M. caprae and M. tuberculosis) (MTBC)
 • Status bez výskytu: infekcia Mycobacterium tuberculosis complex (M. bovis, M. caprae and M. tuberculosis) (MTBC)
Territory/územie (whole Member State or part thereof/celé územie členského štátu alebo jeho časť )Period, date of change of status and/or other comment/obdobie/dátum zmeny
Slovak Republic-whole territory/Slovenská republika/celé územieFrom /od roku 2003

Part/Časť 3

 • Disease-free status from infection with rabies virus (RABV)
 • Status bez výskytu besnoty ( infekcia vírusom besnoty) RABV
Territory/územie (whole Member State or part thereof/celé územie členského štátu alebo jeho časť )Period, date of change of status and/or other comment/obdobie/dátum zmeny
Commission implementing regulation (eu) 2021/620 of 15 april 2021. Vykonávacie nariadenie komisie (eú) 2021/620 z 15.apríla 2021

Part/Časť 4

 • Disease-free status from enzootic bovine leukosis (EBL)
 • Status: bez výskytu enzootickej bovinnej leukózy ( EBL)
Territory/územie (whole Member State or part thereof/celé územie členského štátu alebo jeho časť )Period, date of change of status and/or other comment/obdobie/dátum zmeny
Slovak Republic-whole territory/Slovenská republika/celé územieFrom/od roku 2003

Part/Časť 5

 • Disease-free status from infectious bovine rhinotracheitis/infectious pustular vulvovaginitis (IBR/IPV)
 • Status: bez výskytu infekčnej bovinnej rhinotracheitíde/ infekčnej pustulóznej vulvovaginitíde
Territory/územie (whole Member State or part thereof/celé územie členského štátu alebo jeho časť )Period, date of change of status and/or other comment/obdobie/dátum zmeny
No free status/ bez statusu bez výskytu

Part/Časť 6

 • Disease-free status from infection with Aujeszky’s disease virus (ADV)
 • Status: bez výskytu Aujezskyho choroby (ADV)
Territory/územie (whole Member State or part thereof/celé územie členského štátu alebo jeho časť )Period, date of change of status and/or other comment/obdobie/dátum zmeny
Slovak Republic /Slovenská republikafrom 2008/ od roku 2008

Part/Časť 7

 • Disease-free status from bovine viral diarrhoea (BVD)
 • Status: bez výskytu bovinnej vírusovej diarrhoea (BVD)
Territory/územie (whole Member State or part thereof/celé územie členského štátu alebo jeho časť )Period, date of change of status and/or other comment/obdobie/dátum zmeny
No free status/ bez statusu bez výskytu

Part/Časť 8

 • Disease-free status from infection with bluetongue virus (serotypes 1-24) (infection with BTV)
 • Status: bez výskytu zhubnej katarálnej horúčky oviec- modrý jazyk/bluetongue – serotypy 1-24 ( infekcia s BTV)
Territory/územie (whole Member State or part thereof/celé územie členského štátu alebo jeho časť )Period, date of change of status and/or other comment/obdobie/dátum zmeny
Slovak Republic /Slovenská republikaCommission implementing regulation (eu) 2021/620 of 15 april 2021. Vykonávacie nariadenie komisie (eú) 2021/620 z15.apríla 2021
Free – annex VIII part.1
Bez výskytu – príloha 8, časť 1

Part/Časť 9

 • Disease-free status from infestation with Varroa spp.
 • Status: bez infestácie Varroa spp.
Territory/územie (whole Member State or part thereof/celé územie členského štátu alebo jeho časť )Period, date of change of status and/or other comment/obdobie/dátum zmeny
No free status/ bez statusu bez výskytu

Part /Časť 10

 • Disease-free status from infection with Newcastle disease virus without vaccination
 • Status: bez výskytu pseudomoru hydiny/Newcastelskej choroby- bez vakcinácie
Territory/územie (whole Member State or part thereof/celé územie členského štátu alebo jeho časť )Period, date of change of status and/or other comment/obdobie/dátum zmeny
No free status/ bez statusu bez výskytu

Part/Časť 11

 • Disease-free status from infection with highly pathogenic avian influenza (HPAI)
 • Status: bez výskytu vysokopatogénnej vtáčej chrípky
Territory/územie (whole Member State or part thereof/celé územie členského štátu alebo jeho časť )Period, date of change of status and/or other comment/obdobie/dátum zmeny
No free status/ bez statusu bez výskytu

Aquatic animals/ vodné živočíchy

Part /Časť 1

 • Disease-free status from viral haemorrhagic septicaemia (VHS)
 • Status: bez výskytu vírusovej haemorrhagickej septikémie ( VHS)
Territory/územie (whole Member State or part thereof/celé územie členského štátu alebo jeho časť )Period, date of change of status and/or other comment/obdobie/dátum zmeny
No free status/ bez statusu bez výskytu

Part/Časť 2

 • Disease-free status from infectious haematopoietic necrosis (IHN)
 • Status bez výskytu infekčnej haematopoietickej nekrózy
Territory/územie (whole Member State or part thereof/celé územie členského štátu alebo jeho časť )Period, date of change of status and/or other comment/obdobie/dátum zmeny
No free status/ bez statusu bez výskytu

Part/Časť 3

Disease-free status from infection with highly polymorphic region deleted infectious salmon anaemia virus (HPR-deleted ISAV)

Territory/územie (whole Member State or part thereof/celé územie členského štátu alebo jeho časť )Period, date of change of status and/or other comment/obdobie/dátum zmeny
Commission implementing regulation(eu) 2021/620 of 15 april 2021
vykonávacie nariadenie komisie (eú) 2021/620 z15. Apríla 2021
free – annex xiv part.1
bez výskytu – príloha 14, časť 1

Part/Časť 4

 • Disease-free status from infection with Marteilia refringens
 • Status bez výskytu Marteilia refrigens
Territory/územie (whole Member State or part thereof/celé územie členského štátu alebo jeho časť )Period, date of change of status and/or other comment/obdobie/dátum zmeny
No free status/ bez statusu bez výskytu

Part/Časť 5

 • Disease-free status from infection with Bonamia exitiosa
 • Status bez výskytu – infekcia Bonamia exitiosa
Territory/územie (whole Member State or part thereof/celé územie členského štátu alebo jeho časť )Period, date of change of status and/or other comment/obdobie/dátum zmeny
No free status/ bez statusu bez výskytu

Part/Časť 6

 • Disease-free status from infection with Bonamia ostreae
 • Status bez výskytu Bonamia ostreae
Territory/územie (whole Member State or part thereof/celé územie členského štátu alebo jeho časť )Period, date of change of status and/or other comment/obdobie/dátum zmeny
No free status/ bez statusu bez výskytu

Part/Časť 7

Disease-free status from infection with white spot syndrome virus (WSSV)

Territory/územie (whole Member State or part thereof/celé územie členského štátu alebo jeho časť )Period, date of change of status and/or other comment/obdobie/dátum zmeny
No free status/ bez statusu bez výskytu

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.