Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Zmena podmienok nekomerčného vstupu spoločenských zvierat sprevádzajúcich utečencov z Ukrajiny na územie Slovenska od 1.októbra 2022

aktualizované dňa 29.9.2022

Upravujú sa podmienky nekomerčného vstupu spoločenských zvierat sprevádzajúcich utečencov z Ukrajiny na územie Slovenska nasledovne:

Pokiaľ spoločenské zviera nespĺňa všeobecne platné podmienky vstupu z tretej krajiny do EÚ (t.j. označenie mikročipom, platná vakcinácia proti besnote, platný test titra protilátok proti besnote, platný sprievodný dokument vo forme zdravotného certifikátu), môžu utečenci z Ukrajiny využiť nekomerčný vstup spoločenských zvierat počas výnimočnej situácie s upravenými podmienkami:

Spoločenské zviera ale musí byť:

  1. sprevádzané veterinárnym dokladom (veterinárny preukaz alebo medzinárodný pas), v ktorom je uvedený daný vlastník zvieraťa
  2. jedinečne označené mikročipom / tetovaním, pričom vlastník zvieraťa musí predložiť záznam o aplikácii označenia prostredníctvom veterinárneho dokladu
  3. platne vakcinované proti besnote, pričom vlastník zvieraťa musí predložiť záznam o vakcinácii prostredníctvom veterinárneho dokladu a vakcinácii musí predchádzať jedinečné označenie zvieraťa vyššie uvedeným spôsobom.

Bližšie podmienky platnej vakcinácie:

  • vakcínu podal oprávnený veterinárny lekár, ktorý dátum podania vakcíny uviedol do veterinárneho dokladu
  • v čase vakcinácie malo spoločenské zviera aspoň 12 týždňov
  • v prípade primárnej vakcinácie zvieraťa sa doba platnosti vakcinácie začína po 21 dňoch od vakcinácie (revakcinácia sa musí považovať za primárnu vakcináciu, ak sa nevykonala v rámci doby platnosti predchádzajúcej vakcinácie)
  • platnosť vakcinácie trvá do konca doby ochrannej imunity, ako sa uvádza v technickej špecifikácii vakcíny, a ktorú uviedol veterinárny lekár do veterinárneho dokladu

V rámci upravených podmienok výnimočného nekomerčného vstupu takýchto zvierat sa nebude vyžadovať test titra protilátok proti besnote ani úradný sprievodný dokument vo forme zdravotného certifikátu.

V prípade tranzitu Slovenskom a pokračovania do inej krajiny ako cieľovej destinácie (EÚ aj mimo EÚ) je vlastník zvieraťa zodpovedný za splnenie špecifických podmienok vstupu a pobytu spoločenského zvieraťa na území konkrétnej inej krajiny.

Bližšie informácie nájdete tu: SK, EN.

Pre ďalšie informácie a v prípade potreby kontaktujte pets.ua@svps.sk.