Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Cestovanie so psom, mačkou, fretkou v EÚ

S koľkými zvieratami môžem cestovať?

Podmienkou nekomerčného premiestňovanie je maximálne 5 zvierat na vlastníka alebo oprávnenú osobu.

Výnimka

Odchýlne od maximálneho počtu spoločenských zvierat (5), môže sprevádzať majiteľa alebo oprávnenú osobu počas jedného presunu aj viac zvierat, ak:

 • účelom cestovania so zvieratami je účasť na súťažiach, výstavách alebo športových podujatiach alebo príprava na takéto podujatia;
 • vlastník alebo oprávnená osoba predloží písomný doklad o tom, že zvieratá sú registrované na účasť na takomto podujatí alebo v združení, ktoré takéto podujatia organizuje;
 • sú zvieratá staršie ako 6 mesiacov.

Ako potrebujem zviera pripraviť?

1 Označenie

 • Psy, mačky a fretky musia byť označené mikročipom (transpondérom) alebo čitateľným tetovaním aplikovaným pred 3. júlom 2011.
 • Zviera musí byť označené tak, aby bolo zrejmé jednoznačné spojenie medzi zvieraťom, jeho identifikačným dokladom a jeho vlastníkom.
 • Dátum a spôsob označenia zvieraťa musí byť uvedený v pase spoločenského zvieraťa.
 • Dátum označenia zvieraťa musí byť skorší alebo rovnaký ako dátum jeho vakcinácie proti besnote.

Kto zvieratá označuje?

Ktorýkoľvek súkromný veterinárny lekár.

2 Vakcinácia proti besnote

Psy, mačky a fretky musia byť platne vakcinované proti besnote.

Požiadavky na platnosť vakcinácie proti besnote

 • zviera musí byť pred vakcináciou platne označené, čo je zrejmé z pasu spoločenského zvieraťa.
 • zviera je vakcinované proti besnote vhodnou vakcínou, ktorá má povolenie na uvedenie na trh,
 • vakcináciu vykonáva poverený veterinárny lekár,
 • zviera má v deň vakcinácie najmenej 12 týždňov,
 • poverený veterinárny lekár uvedie dátum vakcinácie v príslušnej časti pasu spoločenského zvieraťa.
 • doba platnosti vakcinácie začína po uplynutí najmenej 21 dní od ukončenia základnej vakcinácie proti besnote a platí do dátumu určeného povereným veterinárnym lekárom v súlade so špecifikáciami vakcíny uvedenými výrobcom a v súlade zo zákonom.

  Ak sa ďalšia revakcinácia nevykoná v dobe platnosti predchádzajúcej vakcinácie, považuje sa za primovakcináciu.

Kto zvieratá vakcinuje proti besnote?

Iba poverení súkromní veterinárni lekári.

Príklady:

 • Primovakcinácia
  Prvýkrát svoju 12-týždňovú fretku objednávam na primovakcináciu proti besnote 1. júna. Na dovolenku k moru v rámci EÚ môžem s fretkou vycestovať najskôr 22. júna, kedy po 21 dňoch začína platnosť jej vakcinácie.
 • Revakcinácia
  v rámci platnosti predchádzajúcej vakcinácie: Minulý rok bola moja teraz ročná mačka vakcinovaná 1. februára. Platnosť vakcinácie končí tento rok 1. februára, preto mačku objednám na revakcináciu 31. januára. Cestovať na hory v rámci EÚ s ňou môžem aj okamžite, pretože nemusím čakať 21 dní a jej revakcinácia je okamžite platná.
 • Revakcinácia
  po uplynutí platnosti predchádzajúcej vakcinácie: Minulý rok bol môj teraz 5-ročný psík revakcinovaný 1. augusta. Tento rok som na svoju povinnosť vakcinácie psa proti besnote pozabudol a objednal som ho na revakcináciu až 1. septembra. Platnosť jeho vakcinácie začína až 22. augusta, preto ho so mnou tento rok v auguste na dovolenku k moru v rámci EÚ zobrať nemohol.

Výnimka:

Niektoré členské štáty povoľujú výnimku z platnej vakcinácie proti besnote pre mladé spoločenské zvieratá. Ak členský štát EÚ povolí výnimku z platnej vakcinácie proti besnote, je povolené nekomerčné premiestňovanie pre zviera, ktoré:

 • má menej ako 12 týždňov a ešte nie je vakcinovaný proti besnote, alebo
 •  je vo veku 12 až 16 týždňov a bol vakcinovaný proti besnote, ale jeho vakcinácia ešte nie je platná (kvôli neuplynutiu najmenej 21 dní od vakcinácie);

Takéto zviera musí ale spĺňať všetky ostatné všeobecné podmienky cestovania v rámci EÚ a navyše musí zviera sprevádzať buď:

 • podpísané vyhlásenie, alebo
 • jeho matka, na ktorej je stále závislé, a matkin pas EÚ jasne preukazuje, že matka bola pred pôrodom platne vakcinovaná proti besnote.

Zoznam krajín, ktoré umožňujú takúto výnimku z podmienky platnej vakcinácie mladých spoločenských zvierat je uvedený v tabuľke na oficiálnej webstránke Európskej komisie (obsah v angličtine).

Uplatňovanie výnimky v prípade nekomerčného premiestňovania v rámci EÚ je zobrazené v prvom stĺpci tabuľky. Kde je uvedené „Áno/Yes“ znamená, že krajina výnimku uplatňuje, a „Nie/No“ znamená, že krajina výnimku neuplatňuje.

Slovensko takúto výnimku v prípade cestovania so spoločenskými zvieratami v rámci EÚ uplatňuje a teda je možné na územia Slovenska pricestovať z krajín EÚ aj s mladým spoločenským zvieraťom bez platnej vakcinácie proti besnote, za predpokladu splnenia ostatných náležitých podmienok cestovania v rámci EÚ.

Poznámka

V prípade cestovania s nevakcinovaným mladým spoločenským zvieraťom viacerými členskými štátmi EÚ je potrebné sa uistiť, že túto výnimku uplatňujú všetky aj tranzitné členské štáty.

3 Pas spoločenského zvieraťa

Psy, mačky a fretky musia byť sprevádzané identifikačným dokladom vo forme európskeho pasu spoločenských zvierat.

Kto vydáva pasy spoločenských zvierat?

Iba poverení súkromní veterinárni lekári.

Čo keď pas spoločenského zvieraťa stratím alebo znehodnotím?

Ohlásim to poverenému súkromnému veterinárnemu lekárovi, ktorý pôvodný pas zaeviduje v Centrálnom registri spoločenských zvierat ako neplatný- stratený/znehodnotený a môže zvieraťu vydať nový pas.

4 Ošetrenie proti Echinococcus multilocularis

Psy musia byť pre vstup do niektorých krajín- Írsko, Fínsko, Malta, Nórsko a Severné Írsko spĺňať dodatočnú požiadavku na ošetrenie proti Echinococcus multilocularis (tzv. líščia pásomnica)

Uvedené krajiny majú štatút krajiny bez výskytu parazita pásomnice s latinským názvom Echinococcus multilocularis, preto musia psi na vstup do týchto krajín spĺňať túto dodatočnú zdravotnú požiadavku.

Ošetrenie proti Echinococcus multilocularis musí byť aplikované maximálne 120 hodín a minimálne 24 hodín pred plánovaným časom vstupu do týchto krajín. Aplikácia ošetrenia musí byť zaznamenaná veterinárnym lekárom v príslušnej časti pasu spoločenského zvieraťa.

Kto ošetruje zvieratá proti echinokokom?

Ktorýkoľvek súkromný veterinárny lekár.

5 Ďalšie podmienky

V prípade cestovania do zahraničia so spoločenskými zvieratami odporúčame vlastníkom informovať sa o prípadných dodatočných podmienkach a národných požiadavkách a pravidlách u príslušnej veterinárnej autority danej krajiny napr. e-mailom alebo prostredníctvom oficiálnej webstránky.

Zakázané/ nebezpečné plemená

Krajiny môžu prijať vnútroštátne pravidlá obmedzujúce vstup a pohyb určitých plemien spoločenských zvierat, preto je potrebné sa o tom vopred informovať u príslušnej veterinárnej autority krajiny, do ktorej alebo cez ktorú plánujete cestovať.

Chorvátsko

Slovensko nemá stanovené žiadne špeciálne požiadavky vo vzťahu k rôznym plemenám zvierat a podmienky pre ich vstup na naše územie sa nelíšia.

Za rizikové plemená s možnými obmedzeniami sa väčšinou považujú:

plemená psov krížených s vlkom (Československý vlčiak, Saarloosov vlčiak, Taliansky vlčiak, Kunmingský vlčiak), Argentínska doga, Brazílska fila, Tosa, Kanárska doga, Americký pitbull teriér, Americký stafordšírsky teriér, Stafordšírsky bulteriér, Anglický bulteriér, Kangal, Stredoázijský ovčiak, Kaukazský ovčiak, Tornjak, Juhoslovanský pastiersky pes, Anatolský pastiersky pes a iné…

Zakázané zákroky pozmeňujúce vzhľad

Krajiny môžu prijať pravidlá obmedzujúce vstup a pohyb zvierat, ktorých vzhľad bol upravený nepoveleným spôsobom, napr. kupírovanie uší, skracovanie chvosta atď.

Švajčiarsko

Slovensko nemá stanovené žiadne špeciálne požiadavky vo vzťahu k vstupu a pohybu zvierat upravených nepovoleným spôsobom a podmienky pre ich vstup na naše územie sa nelíšia.

Čo sa môže stať pri nesplnení podmienok?

 • zamietnutý vstup zvieraťa na územie krajiny,
 • nariadená karanténa zvieraťa v štátnom zariadený na náklady vlastníka, spolu s nákladmi na dodatočné ošetrenia, testovanie a celkovú starostlivosť
 • nariadené utratenie zvieraťa na náklady vlastníka.

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.