Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Vycestovanie do tretích krajín

Čo sú to „tretie krajiny“?

Termín „tretie krajiny“ označuje všetky krajiny mimo Európskej únie.

Kde nájsť informácie? 

Každá tretia krajina si stanovuje vlastné podmienky vstupu jednotlivých druhov zvierat na svoje územie, preto je potrebné informovať sa v dostatočnom predstihu pred vycestovaním o požiadavkách danej tretej krajiny, do ktorej chcete vycestovať. 

V prípade prechodu viacerými tretími krajina počas cesty do cieľovej tretej krajiny je potrebné informovať sa o podmienkach každej tretej krajiny, ktorou chcete prechádzať, nakoľko podmienky môžu byť odlišné. 

Vlastníkom odporúčame informovať sa o podmienkach vstupu do tretej krajiny jedine z dôveryhodných zdrojov ako je kompetentná autorita tretej krajiny ( prostredníctvom e-mailu, telefonického kontaktu, oficiálnej webstránky) či veľvyslanectvo tretej krajiny na území EÚ. 

V prípade prechodu aj členskými štátmi EÚ pri vycestovaní do tretích krajín je potrebné pri cestovaní spĺňať aj podmienky cestovania so zvieraťom v rámci EÚ. Viac o týchto podmienkach nájdete na samostatnom odkaze. 

Ako postupovať? 

Po zistení platných podmienok vstupu so zvieraťom do tretej krajiny je potrebné postupovať podľa požiadaviek a pokynov tretej krajiny. 

V prípade, že tretia krajina vyžaduje potvrdenie stanoveného veterinárneho dokumentu úradným veterinárnym lekárom krajiny pôvodu, je potrebné komunikovať požiadavku s miestne príslušnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou v mieste chovu zvieraťa. 

V prípade, že tretia krajina vyžaduje potvrdenie stanoveného veterinárneho dokumentu hlavným veterinárnym lekárom krajiny pôvodu, je potrebné komunikovať požiadavku s centrálnou autoritou Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky. 

Ďalším postupom v prípade potreby potvrdenia veterinárneho dokumentu stanoveného treťou krajinou je po splnení jeho podmienok potrebné úradnému veterinárnemu lekárovi predložiť správne vyplnený stanovený dokument spolu s veterinárnymi záznamami potvrdzujúcimi údaje uvedené v dokumente (najčastejšie EÚ pas spoločenského zvieraťa so záznamom o vlastníkovi zvieraťa, označení zvieraťa, jeho vakcinácii a iných ošetreniach, klinickej prehliadke, či laboratórne výsledky testov). 

Ak sú akékoľvek súvisiace dokumenty v cudzom jazyku, úradný veterinárny lekár je oprávnený požadovať doloženie úradného prekladu do slovenského jazyka. 

Návrat z tretích krajín do EÚ 

V prípade zamýšľaného návratu je vhodné informovať sa aj o podmienkach vstupu so zvieraťom z tretích krajín do EÚ ešte  pred vycestovaním do tretích krajín. 

V niektorých prípadoch je totiž nevyhnutné zabezpečiť požadované veterinárne ošetrenie pre vstup zvieraťa z tretej krajiny do EÚ ešte na území EÚ pred samotným vycestovaním. 

Viac o podmienkach pricestovania a návratu z tretích krajín so spoločenskými zvieratami do EÚ nájdete na samostatnom odkaze. 

Čo sa môže stať pri nesplnení podmienok? 

Každá tretia krajina si stanovuje vlastné postupy a postihy pri zistení nesplnenia stanovených podmienok. Všeobecne existujú základné princípy, kedy môže byť: 

  • zamietnutý vstup zvieraťa na územie krajiny, 
  • nariadená karanténa zvieraťa v štátnom zariadený na náklady vlastníka, spolu s nákladmi na dodatočné ošetrenia, testovanie a celkovú starostlivosť 
  • nariadené utratenie zvieraťa na náklady vlastníka. 

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.