Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Vakcinácia proti besnote

Vakcinácia proti besnote je povinná pre všetky psy, ktoré sú vlastnené alebo využívané v SR. Vakcináciu vykonáva veterinárny lekár. Vakcinácia chráni psa pred nákazou besnotou a zároveň zabraňuje šíreniu tejto choroby v populácii psov. Nevakcinovanie psa proti besnote môže viesť k pokute, a to aj v prípade, že pes neopustí svoj územie. Je dôležité, aby vlastníci psov zabezpečili ich vakcináciu a zachovali tak zdravie svojho psa i ochranu verejnosti.

Aktuality

Štatút krajiny bez výskytu besnoty

Slovenská republika splnila vo všetkých bodoch požiadavky článku 8.14.2. Zákonníka zdravia suchozemských zvierat 2019 na  vyhlásenie za krajinu bez výskytu besnoty. Slovenská republika ustanovuje minimálne dvojročné pozorovacie obdobie od získania štatútu krajiny prostej besnoty. Vzhľadom na  epizootologickú  situáciu v Maďarskej republike, Poľskej republike a na Ukrajine sa ŠVPS SR rozhodla pokračovať  v orálnej vakcinácii líšok v ďalších rokoch na rizikovom území Slovenskej republiky. Naďalej sa  bude vo vzťahu k besnote postupovať  v súlade so Zákonom č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti, čiže naďalej sa bude dbať na preventívne opatrenia, monitoring a opatrenia pri dovoze zvierat so zreteľom na besnotu.    

EK zverejnila SK ako krajinu bez výskytu besnoty v prílohe III Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2021/620 z 15. apríla 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o schválenie štatútu bez výskytu choroby a bez vakcinácie v určitých členských štátoch alebo ich pásmach alebo kompartmentoch, pokiaľ ide o určité choroby zo zoznamu, a schválenie eradikačných programov pre uvedené choroby zo zoznamu.

V roku 2023 sa štatút Slovenskej republiky ohľadom besnoty z pohľadu EK upravuje tak, že celé územie Slovenska  s výnimkou okresov Humenné, Medzilaborce, Snina, Svidník, Stropkov, Vranov nad Topľou (Prešovský kraj), Michalovce, Sobrance, Trebišov (Košický kraj)  je bez výskytu besnoty s plnením eradikačného programu. Okresy Humenné, Medzilaborce, Snina, Svidník, Stropkov, Vranov nad Topľou, Michalovce, Sobrance, Trebišov  (ďalej len „uvedené okresy“) sú zaradené ako okresy kde sa realizuje eradikačný program s novými elementami s cieľom opätovnej eradikácie.

Čo je besnota?

Je očkovanie psov a mačiek nebezpečné?

  • Očkovanie psov a mačiek je bezpečné
  • Psy a mačky nie je potrebné na očkovanie dopredu pripravovať.
  • Samotné očkovanie trvá veľmi krátko, očkuje sa do podkožia a komplikácie po očkovaní sa vyskytujú len veľmi ojedinele. Niektoré precitlivené jedince môžu reagovať opuchom v mieste vpichu, ktoré po niekoľkých dňoch ustúpi.
  • Zviera proti besnote odolné minimálne po dobu 1 rok, ak bola dodržaná vakcinačná dávka a vakcinácia bola správne vykonaná (podľa druhu použitej registrovanej vakcíny).
  • Očkovaný pes nevylučuje vírus besnoty, aj keby psa poranila besná líška.

Vakcinácia voľne žijúcich zvierat

Od roku 1994 sa v SR úspešne realizuje orálna vakcinácia líšok proti besnote. V auguste 2006 bol v Slovenskej Republike potvrdený prípad besnoty u líšky. Od augusta 2006 do 8.1.2013 nebol na území Slovenskej Republiky potvrdený žiadny prípad besnoty. Od januára 2013 bolo v Slovenskej republike po období 6 rokov bez výskytu besnoty v blízkosti hraníc s Poľskom potvrdených 8 nových prípadov besnoty. V roku 2015 bolo diagnostikovaných 5 prípadov besnoty u líšok v tesnej blízkosti poľskej hranice. V rokoch 2016, 2017,2018 a 2019 nebol v SR diagnostikovaný prípad besnoty a v roku 2018 Slovenská republika opätovne splnila požiadavky OIE a EK na vyhlásenie za krajinu bez výskytu besnoty.

Vzhľadom na nákazovú situáciu v súvislosti s výskytom besnoty v susedných krajinách (Poľsko, Ukrajina) bude na území Slovenskej Republiky pokračovať orálna vakcinácia líšok. Nakoľko Česká republika a Rakúsko sú vyhlásené za krajiny bez výskytu besnoty a v Maďarsku je priaznivá situácia vo výskyte besnoty, vakcinačné územie Slovenskej republiky tvoria okresy: Žilina, Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Dolný Kubín, Tvrdošín, Námestovo, Liptovský Mikuláš, Poprad, Kežmarok, Levoča, Prešov, Sabinov, Bardejov, Vranov nad Topľou, Svidník, Stropkov, Humenné, Medzilaborce, Snina, Stará Ľubovňa, Košice, Košice – okolie, Michalovce, Sobrance, Rožňava, Spišská Nová Ves, Gelnica, Trebišov.

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.