Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Výskyt aviárnej influenzy na Slovensku – stav 1.2.2023

V termíne od 27.1.2023 do 1.2.2023 boli potvrdené nasledovné prípady výskytu aviárnej influenzy ( vtáčej chrípky) na Slovensku

  1. Farma Lúčny dvor, okres. Galanta, úradná vzorka potvrdená 31.1.2023, H5N1 , na farme spolu 5665 kusov hydiny ( nosnice , brojlery, morky, vodná hydina- kačice); rýchly priebeh nákazy, zvýšené úhyny, depopulácia ohniska 02.02.2023, RVPS Galanta vydalo opatrenia pre ohnisko nákazy a vytýčilo 3 km ochranného pásmo a 10 km pásmo pozorovania

Ohnisko:

Farma Lúčny dvor, SK-VH-GA-10,

GPS 48.201, 17.526

Ochranné pásmo 3 km:

Jánovce, Pusté Úľany- Lúčny dvor

Pásmo dohľadu 10 km:

Pusté Úľany, Abrahám, Pavlice, Voderady, Čataj, Slovenská Nová Ves, Igram, Veľký Grob, Nový Svet, Reca, Boldog, Senec, Kráľová pri Senci, Kostolná pri Dunaji, Tureň, Hrubý Šúr, Hrubá Borša, Hurbanova Ves, Jelka, Nový Život, Veľké Úľany, Košúty, Sládkovičovo, Malá Mača

AI farma lucny dvor  1. Voľne žijúce vtáctvo- labuť veľká , lokalita Turňa nad Bodvou, okr. Košice- okolie; dátum konfirmácie u uhynutej labute – 31.01.2023, opatrenia vydané RVPS Košice okolie rovnakého znenia ako v prípade potvrdenia u labutí v okre. Pezinok ( Doľany, Budmerice), GPS nálezu: 48.61, 20.89
  2. Drobnochov hrabavej hydiny u chovateľa v Ipeľských Úľanoch, okr. Levice, GPS: 48.126,19.05, v chove 50 kusov hydiny , 46 hrabavej, 4 kusy vodnej, úhyn 30 kusov kurčiat, potvrdené ohnisko 31.01.2023, v ten istý deň zvyšok hydiny v ohnisku depopulované, opatrenia nariadené RVPS Levice