Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Potvrdený výskyt aviárnej influenzy


Vývoj nákazovej situácie vo výskyte vtáčej chrípky na území SR – stav ku dňu 26.5.2022

Dňa 24.5.2022 bol v pôsobnosti Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Šaľa potvrdený výskyt vysokopatogénnej vtáčej chrípky subypu H5N1 v chove domácej hydiny.

Chovateľ hydiny v obci Vlčany, okr. Šaľa spozoroval začiatkom 21. týždňa roku 2022 náhly úhyn viacerých kusov hydiny a u ďalších malátnosť, pokles príjmu krmiva, problémy dýchacieho aparátu.

Postupne z celkového počtu 35 kusov hydiny uhynulo v priebehu krátkeho časového obdobia 25. Depopulácia ohniska realizovaná 25.05.2022, následne bezodkladne realizovaná priebežná dezinfekcia chovného priestoru.

Ide o nekomerčný chov a v období ostatných 12 mesiacov nebola do chovu prisunutá ani odsunutá žiadna hydina. Pravdepodobný zdroj nákazy: voľne žijúce vtáctvo

GPS súradnice ohniska: 48.024, 17.947

Regionálna veterinárna a potravinová správa Šaľa postupovala a postupuje podľa pohotovostného plánu pri výskyte vtáčej chrípky, zodpovedajúceho aktuálnej EÚ a slovenskej legislatívy. Zároveň boli nariadené opatrenia zamerané na tlmenie choroby, jej kontrolu a zabránenie šírenia nákazy, v ochrannom pásme o polomere 3 km okolo ohniska a v pásme pozorovania o polomere 10 km okolo ohniska. Do 10 km pásma zasahujú aj obce v okresoch Nové Zámky, Galanta a Komárno ( príslušné RVPS vydali pre pomenované obce opatrenia platné pre pásmo pozorovania).

Obce v 3 km pásme:

  • Okres Šaľa - Vlčany, Neded

Obce v 10 km pásme:

  • Okres Šaľa – Selice, Selice-Šók, Žihárec
  • Okres Galanta – Dolný Chotár
  • Okres Nové Zámky – Palárikovo, Zemné, Komoča, Tvrdošovce
  • Okres Komárno – Dedina Mládeže, Veľký Ostrov