Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Výskyt besnoty na území SR – aktuálny stav ku dňu 4.1.2023

aktualizované dňa 4.1.2023
BSE
Počet prípadov: 27
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2019 -  9719 zvierat
- Rok 2018 -  7894 zvierat
- Rok 2017 -  7516 zvierat
- Rok 2016 -  7674 zvierat
- Rok 2015 -  7969 zvierat
- Rok 2014 -  7461 zvierat
- Rok 2013 - 13581 zvierat
- Rok 2012 - 14166 zvierat
- Rok 2011 - 27293 zvierat
- Rok 2010 - 42816 zvierat
- Rok 2009 - 49712 zvierat
- Rok 2008 - 55200 zvierat
- Rok 2007 - 63735 zvierat
- Rok 2006 - 66345 zvierat
- Rok 2005 - 69224 zvierat
- Rok 2004 - 82949 zvierat
- Rok 2003 - 87010 zvierat
- Rok 2002 - 66798 zvierat
Scrapie u oviec
Počet prípadov: 173
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2019 - 14228 zvierat
- Rok 2018 - 13118 zvierat
- Rok 2017 - 14184 zvierat
- Rok 2016 - 11565 zvierat
- Rok 2015 - 12493 zvierat
- Rok 2014 - 11657 zvierat
- Rok 2013 -   2541 zvierat
- Rok 2012 -   2911 zvierat
- Rok 2011 -   2998 zvierat
- Rok 2010 -   2014 zvierat
- Rok 2009 -   2167 zvierat
- Rok 2008 -   2566 zvierat
- Rok 2007 -   8358 zvierat
- Rok 2006 -   7526 zvierat
- Rok 2005 -   2629 zvierat
- Rok 2004 -   1893 zvierat
- Rok 2003 -   4535 zvierat
- Rok 2002 -   2003 zvierat
Scrapie u kôz
Počet prípadov: 0
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2019 - 210 zvierat
- Rok 2018 - 251 zvierat
- Rok 2017 - 280 zvierat
- Rok 2016 - 212 zvierat
- Rok 2015 - 162 zvierat
- Rok 2014 - 148 zvierat
- Rok 2013 - 64 zvierat
- Rok 2012 - 47 zvierat
- Rok 2011 - 47 zvierat
- Rok 2010 - 24 zvierat
- Rok 2009 - 25 zvierat
- Rok 2008 - 12 zvierat
- Rok 2007 - 83 zvierat
- Rok 2006 - 68 zvierat
- Rok 2005 - 105 zvierat
- Rok 2004 - 5 zvierat
- Rok 2003 - 4 zvierat
- Rok 2002 - 2 zvierat
Klasický mor ošípaných
Počet prípadov:
-
Rok 2014 - 0 prípadov
- Rok 2013 - 0 prípadov
- Rok 2012 - 0 prípadov
- Rok 2011 - 0 prípadov
- Rok 2010 - 0 prípadov
-
Rok 2009 - 0 prípadov
- Rok 2008 - 2 prípady
- Rok 2007 - 0 prípadov
- Rok 2006 - 0 prípadov
- Rok 2005 - 1 prípad
- Rok 2004 - 2 prípady
- Rok 2003 - 4 prípady
Bluetongue
- Rok 2014 -   2643 vyšetrení
- Rok 2013 - 19047 vyšetrení
- Rok 2012 - 16625 vyšetrení
- Rok 2011 - 14368 vyšetrení
- Rok 2010 - 15980 vyšetrení
- Rok 2009 - 33984 vyšetrení

Dňa 02.01.2023 potvrdilo Národné referenčné laboratórium vo Zvolene pozitívny výsledok na besnotu u líšky hrdzavej uhynutej a nájdenej v PR Rebjaková, KÚ Rovné nad Udavou. Obec sa nachádza v 10 km vymedzenom území ktoré sa vytýčilo v súvislosti s pozitívnym prípadom u jazveca zo dňa 30.9.2022 ( obec Jabloň, okr. Humenné).

V tejto súvislosti rozšírila RVPS Humenné opatrenia pre ďalšie katastre obcí na základe aktualizácie 10 km pásma okolo nájdenej uhynutej pozitívnej líšky.

Opatrenia boli vydané re obec Rovné ( ohnisko nákazy) a tiež pre :

  • Poľovné združenie PZ Rozkvet Rovné, ktoré má v katastri obce PR Rebjaková
  • Pre 26 obcí v okruhu 10 km v tzv. zóne pozorovania
  • Pre 13 poľovných združení v okruhu 10 km

Z daného vyplýva :

Vírus besnoty je danej oblasti zachytený a prítomný na základe intenzívneho monitorovania situácie a vyšetrovania vnímavých zvierat. V tomto kontexte je kľúčová vakcinácia spoločenských zvierat , obozretnosť, nakoľko ide o zoonózu prenosnú na človeka.

Všetky postupy a opatrenia na elimináciu rizík ( nakoľko sa prípad potvrdil v rámci 10 km zóny ) ostávajú v platnosti a mimoriadne dôležité je ich dodržiavanie tak, ako boli RVPS Humenné vydané a nariadené.

Sumár výskytu besnoty – september 2022- január 2023

  1. Jazvec, obec Jabloň, okr. Humenné, september 2022
  2. Pes, prevezený z hranice UA/SK do karanténnej stanice /útulku v Trenčíne – december 2022
  3. Líška, obec Rovné nad Udavou , okr. Humenné , nález v rámci 10 km pásma okolo obce Jabloň, okr. Humenné , január 2023

Prípady súvisia s výskytom besnoty na Ukrajine a v Poľsku.

Ostatné info k besnote :

Pozitívny prípad besnoty u psa neznámeho pôvodu (svps.sk)

Nákazy a choroby zvierat - Besnota (svps.sk)