Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Informácie o prijatých zákazoch vývozov do tretích krajín v súvislosti s výskytom aviárnej influenzy na Slovensku

Štátna veterinárna a potravinová správa SR obdržala informácie od kompetentných autorít z tretích krajín ohľadom zákazu vývozu určitých komodít zo Slovenskej republiky z dôvodu výskytu vtáčej chrípky. Jedná sa o tieto krajiny:

Ukrajina

Nariadila zákaz vývozu násadových vajec, hydiny a výrobkov z nich (okrem výrobkov, ktoré boli ošetrené spôsobom, ktorý zaručuje zničenie patogénu špecifikovanej choroby v súlade s požiadavkami na dovoz (prepravu) na colné územie Ukrajiny potravinárskych výrobkov živočíšneho pôvodu, krmív, sena, slamy a taktiež živočíšnych vedľajších produktov a odvodených produktov schválené príkazom Ministerstva poľnohospodárskej politiky potravín Ukrajiny dňa 16.11.2018 č. 553, registrovaným na Ministerstve Ukrajiny dňa 4.4.2019 č. 347/33318) na Ukrajinu z oblastí s výskytom vysoko patogénnej vtáčej chrípky v Slovenskej republike.

Izrael

Nariadil zákaz vývozu živej hydiny, násadových vajec, S.P.F. vajec, konzumných vajec, hydinového mäsa, peria a vtákov chovaných v zajatí zo Slovenskej republiky do Izraela.

Spojené arabské emiráty

Nariadili zákaz vývozu všetkého vtáctva (domestikovaného aj divokého), hydiny a surových mäsových výrobkov z hydiny zo Slovenska do Spojených arabských emirátov. Dovoz vajec a tepelne nespracovaných mäsových výrobkov z hydiny bude regulovaný a je podmienený zdravotným certifikátom. Tepelne spracované hydinové mäso je povolené dovážať.

Ruská federácia

Nariadila:

zákaz vývozu z Nitrianskeho kraja platné od 28.1.2020

zákaz vývozu z Trnavského a Žilinského kraja platné od 31.1.2020 pre nasledovné komodity:
  • - živú hydinu a vtáky a násadové vajcia,
  • - hydinové mäso, hotové mäsové výrobky z hydiny, všetky druhy hydinových výrobkov obsahujúcich produkty spracovanej hydiny, s výnimkou výrobkov, ktoré sú predmetom opracovania, ktoré zabezpečí likvidáciu vírusov vtáčej chrípky v súlade s ustanoveniami Kódexu zdravia suchozemských zvierat OIE;
  • - krmivá a kŕmne doplnkové látky pre hydinu (s výnimkou krmív a kŕmnych doplnkových látok rastlinného pôvodu, chemickej a mikrobiologickej syntézy);
  • - použitých zariadení na chov, zabíjanie a rozrábku hydiny
Súčasne sa zavádza dočasné obmedzenie tranzitu živej hydiny z uvedeného územia cez územie Ruska

Kuvajt

Nariadil zákaz dovozu hydinového mäsa a všetkých druhov hydinových výrobkov a vajec (okrem produktov tepelne ošetrených na 70 ℃) zo Slovenskej republiky do Kuvajtu.