Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

CAF

 

Udelenie titulu Efektívny používateľ modelu CAF, z prava Garant modelu CAF p. prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc. Ústredný riaditeľ ŠVPS SR a p. predsedníčka ÚNMS SR p. Katarína Surmíková-Tatranská, MBA (30.08.2022)

Garant modelu a CAF tím ŠVPS SR s JUDr. Mgr. Annou Budiakovou, PhD. ( riaditeľka odboru kvality a projektového riadenia UNMS SR) a p. predsedníčkou ÚNMS SR p. Katarínou Surmíkovou -Tatranskou, MBA

Informácia o implementácií modelu CAF

 

Realizácia prieskumu a spokojnosti zákazníka vyhodnotená Júl 2022 - Jún 2023. V súčasnej dobe sa prieskum spokojnosti zákazníka bude naďalej realizovať a vyhodnocovať

Ako často zvyknete využívať služby a informácie poskytované ŠVPS SR na jej webovej stránke?

 

 

Ako často zvyknete využívať služby a informácie poskytované ŠVPS SR na jej webovwj stránke? - celkové hodnotenie

 

Aké informácie poskytované ŠVPS SR ste využili?

 

Aké informácie poskytované ŠVPS SR ste využili? - celkové hodnotenie

 

Aká je Vaša spokojnosť s úrovňou služieb a informácií poskytovaných ŠVPS SR v porovnaní s inými orgánmi a inštitúciami štátnej správy?

 

Aká je Vaša spokojnosť s úrovňou služieb a informácií poskytovaných ŠVPS SR v porovnaní s inými orgánmi a inštitúciami štátnej správy? - celkové hodnotenie

 

Akčný plán zlepšenia modelu CAF