Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA - ČESKÁ REPUBLIKA 2007 – 2013

aktualizované dňa 11.6.2021

Zahájenie projektu POSILNENIE SPOLUPRÁCE A ROZVOJ SIETÍ MEDZI PRÍHRANIČNÝMI REGIÓNMI ČESKEJ REPUBLIKY A SLOVENSKEJ REPUBLIKY V OBLASTI ÚRADNEJ KONTROLY POTRAVÍN“ v rámci operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013.
 

Projekt bol vybratý v rámci operačného programu spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
 

EU

EURÓPSKA ÚNIA

EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA

 

 

PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE

PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA - ČESKÁ REPUBLIKA 2007 – 2013


Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky zaháji úvodnou konferenciou dňa 5.februára 2009 v Trenčianskych Tepliciach v hoteli Most Slávy projekt „Posilnenie spolupráce a rozvoj sietí medzi príhraničnými regiónmi Českej republiky a Slovenskej republiky v oblasti úradnej kontroly potravín“ v rámci operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013.
 

Vedúci partner projektu je Státní zemědělská a potravinářská inspekce a hlavným cezhraničným partnerom je Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
 

 

Prílohy

 

  • Konferencia pri príležitosti otvorenia projektu „posilnenie spolupráce a rozvoj sietí medzi príhraničnými regiónmi  českej republiky a slovenskej republiky v oblasti úradnej kontroly potravín“  v rámci operačného programu
    cezhraničnej spolupráce  slovenská republika - česká republika 2007-2013  formát PDF

  • Informačný leták "Posilnenie spolupráce a rozvoj sietí medzi prihraničnými regiónmi Českej republiky a Slovenskej republiky v oblasti úradnej kontroly potravín" formát PDF