Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Správa z 13. ročníka medzinárodného kurzu OECD - EHK/OSN „Harmonizácia hodnotenia kvality ovocia a zeleniny“

aktualizované dňa 11.6.2021

V termíne od 22. do 24. septembra 2008 sa uskutočnil 13. ročník medzinárodného kurzu OECD - EHK/OSN „Harmonizácia hodnotenia kvality ovocia a zeleniny“ v kaštieli Mojmírovce ( Slovenská republika).
Program kurzu bol zameraný na interpretáciu noriem kvality a ich uplatňovanie v praxi. Prezentované boli normy kvality OECD- EHK/OSN pre kapustu a kel (Guenter Jessl, Rakúsko), uhorky ( Miloš Hlista, Slovensko), citrusové plody ( Yael Armitage, Izrael) a dyňu červenú ( István Ecsedi, Maďarsko).

Zástupcovia sekretariátov OECD( Csaba Gáspár) a EHK/OSN ( Claudio Meza) informovali účastníkov kurzu o najnovšom vývoji v obidvoch organizáciách a práci v ostatnom období.

Národné inšpekčné služby pre kontrolu kvality ovocia a zeleniny predstavili zástupcovia 2 krajín – Keňa ( Rachel Ntoyai) a Spojené štáty americké ( Dorian La Fond a Nathaniel Taylor).


V oblasti uplatňovania noriem kvality boli počas kurzu odprezentované nasledovné témy:

  1. Nový koncept brožúr OECD - Yael Armitage, Izrael
  2. Kontroly zhody na úrovni dovozu zo schválených tretích krajín v Rumunsku - Daniela Ciolacu, Rumunsko
  3. Dovozné kontroly vo Veľkej Británii – John Dean, Veľká Británia
  4. Pozberové ošetrenie citrusových plodov – Bärbel Jakobs, Nemecko
  5. Reforma v sektore ovocia a zeleniny v EÚ - Sandrine Valentine, EK
  6. Otázky integrácie a zmien v maďarskej kontrole kvality ovocia a zeleniny - Lajos Németh, Maďarsko
  7. Vnútorné chyby ovocia a zeleniny a ich hodnotenie – Mat Kersten, Holandsko

Súčasťou kurzu bola návšteva pestovateľov zeleniny v oblasti južného Slovenska – firmy Zelstar sro v Zemnom, pestovateľ uhoriek a spoločnosti 4 FRUIT sro v Zlatnej na Ostrove, pestovateľa rajčiakov.

Medzinárodného kurzu sa zúčastnilo 86 zástupcov inšpekčných služieb pre kontrolu kvality ovocia a zeleniny z 20 krajín (Slovinsko, Maďarsko, Česká republika, Rakúsko, Holandsko, Cyprus, Veľká Británia, Izrael, Nemecko, Chorvátsko, Rumunsko, Srbsko, USA, Fínsko, Bulharsko, Keňa, Albánsko, Francúzsko, Poľsko a Slovenská republika). Medzinárodné organizácie zastupovali sekretariáty OECD, EHK/OSN a Európska komisia.
Súkromný sektor reprezentovala spoločnosť SGS ( Švajčiarsko) a obchodné reťazce Billa a Kaufland zo Slovenskej republiky.

Vďaka dobrovoľnému príspevku SR do OECD bolo umožnené zúčastniť sa kurzu aj zástupcom Kene a Albánska.

Účastníci kurzu úspešne absolvovali záverečný test hodnotenia kvality pre od prezentované plodiny a prevzali certifikát o absolvovaní kurzu od zástupcov MP SR a ŠVPS SR počas slávnostnej recepcie podávanej Ministerstvom pôdohospodárstva SR.

14. ročník medzinárodného kurzu „Harmonizácia hodnotenia kvality ovocia a zeleniny“ sa uskutoční v júni 2009. Program nasledujúceho ročníka bude pripravený na základe požiadaviek členských štátov Schémy OECD pre uplatňovanie medzinárodných noriem kvality pre ovocie a zeleninu a OSN , ako aj na základe pripomienok a návrhov, ktoré uviedli účastníci kurzu vo svojom písomnom vyhodnotení úrovne kurzu.

 

Správa vo formáte PDF: format PDF (Sk), format PDF (EN)